Carl Jungin 11 parasta kirjaa

Carl Jungin 11 parasta kirjaa
Valeria Sabater

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Valeria Sabater.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Carl Jungin kirjat ylittävät yksinkertaiset analyysit ihmiskäyttäytymisestä. Hän oli syvyyspsykologian pioneeri sekä tuottoisa kirjailija. Hänen työnsä sisältää suurenmoista psykoanalyysin alkemiaa, hengellisyyttä, uskontoa, filosofiaa sekä unimaailmaa. Vain muutamat persoonallisuudet pystyvät herättämään mielenkiintoa niin kuin tämä suuri ihmispsyykkeen analyytikko.

Graham Collier on kerran sanonut, että Jung tarvitsi vain hieman yli viisi minuuttia tehdäkseen vaikutuksen kehen tahansa. Collier toimi Britannian Kuninkaallisen Ilmavoimien pilottina toisessa maailmansodassa sekä filosofian professorina Georgian yliopistossa. Hänellä oli mahdollisuus tavata juhlittu sveitsiläinen psykoanalyytikko Jungin ollessa 75-vuotias. Collier hämmästyi Jungin ironiasta, melkein lurjusmaisesta olemuksesta, sekä hänen kunnioittavasta hiljaisuudestaan hänen kuunnellessaan jonkun toisen vastausta.

”Elämä ei ole sairaus, johon voi kuolla.”

-Carl Gustav Jung-

Tohtori Collier selitti myös, että yhdessä vaiheessa elämänsä aikana Jung tunsi itsensä olevan joidenkin tieteellisten seurojen torjuma. Tämä tapahtui sen jälkeen kun hän oli julkaissut enemmän kuin yhden kirjan omatunnosta, joka kaivautui paljon syvemmin hengellisiin käsitteisiin kuin analyyttisiin. Tuosta kaikesta huolimatta hänen teoriansa nostattivat niin paljon mielenkiintoa, että uutistoimisto BBC, pyrkimyksissään vedota kansan toiveisiin, kutsui Jungin keskustelemaan Työväen puolueen jäsenen kanssa TV-ohjelmassa nimeltä “Face to Face”. Kyseinen poliitikko oli melko kriittinen Jungin teoriaa kohtaan.

Tämän tapaamisen lopputulos oli yksinkertaisesti loistava. Jungin maltillisuus, spontaanius, vakaumus sekä viehätys olivat sellaiset, että tämä haastattelu muuttui enemmänkin improvisoiduksi kokoukseksi. Poliitikko John Freeman, jonka tarkoitus oli tulla ohjelmaan antamaan Jungille kritiikkiä, päätyikin olemaan niin innostunut Jungin teorioista, että he solmivatkin pitkäkestoisen ystävyyden. Itse asiassa Freeman jopa kannusti Jungia kirjoittamaan yhden tunnetuimmista teoksistaan, Symbolit: piilotajunnan kieli.

On olemassa useita anekdootteja, joilla voisimme kertoa Jungista. Voisimme puhua hänen pitkistä matkoistaan, kompleksista suhteestaan Freudiin, hänen vaikutuksestaan elokuvateollisuuteen sekä yleisesti ottaen kulttuuriimme. Mutta yksi tapa kuitenkin ymmärtää Jungia on hänen kirjojensa kautta. On sen arvoista sukeltaa tähän uskomattomaan perintöön ja tutkia hänen teorioitaan, henkilökohtaisia pohdintojaan, sekä tätä hahmoa, joka jätti unohtumattoman jäljen psykologian historiaan.

jungin teos

Carl Jungin parhaat kirjat

Jungin työ on todella laajaa, ja siinä on paljon materiaalia hänen omasta elämänkerrastaan, sisältäen essee-kirjoja ja henkilökohtaisia pohdintoja. Voimme jopa löytää Jungin ja Freudin välisen kirjeenvaihdon vuosilta 1906- 1913. Nämä kirjeet kaivautuvat syvemmälle psykoanalyyttisen liikkeen kehitykseen sekä näiden kahden hahmojen väliseen suhteeseen.

Tässä Carl Jungin kirjoja käsittelevässä artikkelissa prioriteettinamme on siteerata hänen edustuksellisinta työtään. Toivomme kirjojen ilahduttavan jokaikistä, aina noviiseista ”jungilaisiin” asiantuntioihin, konsepteillaan, teorioillaan ja ideoillaan.

Alla olevassa listassa ne kirjat joiden nimet ovat suomeksi on suomennettu, kun taas ne kirjat joiden nimet ovat saksaksi tai englanniksi, ei tietojemme mukaan ole suomennettu.

1. Symbolit: piilotajunnan kieli

Tämän artikkelin alussa selitimme jo tämän teoksen alkuperän. Hänen BBC:n haastattelunsa jälkeen tunnettu poliitikko pyysi Jungia avaamaan teoreettisia käsitteitään julkiselle yleisölle mitä yksinkertaisimmilla ja kaikkein opettavaisimmalla tavalla kuin vain mahdollista. Ja juuri niin hän teki, ja siitä tulikin Carl Jungin viimeinen teos, jonka hän kirjoitti ennen kuolemaansa vuonna 1961.

Mikä kiinnittää ensimmäisenä huomiomme kirjassa Symbolit: piilotajunnan kieli, on kirjassa olevat yli 500 kuvitusta. Kirjassa olevat kuvat upottavat meidät täysin symbolismin teoriaan sekä symbolien tärkeyteen unissamme, taiteessa ja jopa päivittäisessä käyttäytymisessämme.

”En ole se, mitä minulle tapahtui. Olen se, joka päätin olla.”

-Carl Gustav Jung-

2. The Archetypes and the Collective Unconscious 

Olennainen. Tämä kirja on kaikkein mielenkiintoisimpia Jungin teoksia ja myös se, joka määrittelee yhden hänen kiistanalaisimpia aiheitaan: arkkityypit.

Edessämme on kokoelma esseitä, jotka kaivautuvat kollektiiviseen tiedostamattomuuteen sekä arkkityyppien luontoon. Tämä psyykkinen rakenteiden ilmaisu, jonka olemme perineet kanssaelijöiltämme on epäilemättä se, josta koostuu jungilaisen työn kulmakivi.

maailma spiraalissa

3. The Relations Between the Ego and the Unconscious

Kuten jo tiedämme, Carl Jung oli analyyttisen koulun perustaja. Kyseinen kirja esittää tätä lähestymistapaa epäilemättä parhaiten. Se on myös pohjimmiltaan heijastus pieneen osaan psykologian historiaan.

Tässä teoksessa Jung opastaa meidät läpi ihmispsyykeen, joka on paljon alkuperäisempi ajatus kuin mitä Sigmund Freud on meille tarjonnut. Hänen jatkuvat tutkimuksensa ja kyseisen aiheen tarkastukset antavat meille täydemmän käsityksen tiedostamattomuudesta. Jung julistaa kollektiivisen tiedostamattomuuden ja sen vaikutuksen yksilön tiedostamattomuuteen välisen kaksinaisuuden.

4. Synchronicity: An Acausal Connecting Principal

Tämän pienen aarteen Jung kirjoitti yhdessä Wolfgang Paulin, Nobelin palkinnon voittaneen fyysikon, ja yhden kvanttimekaniikan luojista kanssa. Tässä kirjassa voimme kaivautua yhteen mielenkiintoisimmista ja tunnetuimmista jungilaisista käsitteistä. Puhumme tietenkin siis synkronismista.

Jung puhui tästä ensimmäisen kerran Eranos-tapaamisessa, joka järjestetään joka vuosi Asconassa, Sveitsissä. Aina joku artikkeli, essee tai kirja otetaan esiin noissa kokoontumisissa. Tämä oli 50-luvulla, ja sveitsiläinen psykologimme esitti kollegoilleen sekä muulle akateemiselle maailmalle jotain yhtä poleemikkista kuin viehättävääkin: sen minkä me ymmärrämme olevan sattumaa ei johdu vain todennäköisyyksistä, vaan jostain, jota hän kutsuu synkronismiksi…

Tämä kirja käsittelee myös yksityiskohtaisemmin jo puhutun käsitteen sekä toisen yhtä tärkeän idean välistä suhdetta: intuition.

5. Modern Man In Search of a Soul

Tämä kirja kuvaa Carl Jungin työtä parhaiten. Samaan aikaan tämä kirja on erinomainen retki tiedostamattomaan maailmaan. Siitä huolimatta, että tässä kirjassa on pääasiassa kyse unista, tässä kirjassa voimme ”seurata” osaa kompleksia ja rajoittavaa käytöstämme, jota meillä on taipumus näyttää tietoisessa elämässämme.

Jungin näkökulmat hänen selittäessään unia on erilainen kuin mitä Freudin oli. Hän ei pyrkinyt tunnistamaan lapsuuden aikana kehittyneitä klassisia seksuaalisia fiksaatioita. Päinvastoin, hän halusi seurata ”nykyhetken karttaa” sekä taustaa, jossa hänen potilaansa elivät voidakseen ymmärtää syytä heidän käytökseensä sekä emotionaaliseen kärsimykseen.

Tämä on ehdottomasti yksi välttämättömimmistä kirjoista ymmärtääksemme Carl Jungin jättämää perintöä.

6. Über Konflikte der Kindlichen Seele 

Jotkut lukijoistamme ehkä yllättyvät nähdessään termin ”sielu” psykologiaa käsittelevässä kirjassa. On tärkeää muistaa, että Carl Jungin teoksissa tuo ajatus, tuo käsite, on aina läsnä.

Itse asiassa, kuten Jung selitti omassa omaelämäkerrassaan, yksikään lääkäri ei kykene parantamaan potilastaan ilman, että hänellä on ensin yhteys potilaan sieluun.

Tämä idea antaa meille johtolangan Jungin holistiseen lähestymistapaan ihmisiä kohtaan. Hän uskoi, että lapsuus ja nuoruus ovat ihmiselämän tärkeimmät vaiheet, ja meidän tulisi kiinnittää enemmän huomiota niihin. Mahdolliset konfliktit, puutokset ja ennakkoluulot joita lapsi kokee perheessä, sekä myös vanhempien persoonallisuudet, epäilemättä tulevat määrittelemään lapsen hyvinvoinnin ja psykologiset ongelmat lapsen myöhemmässä elämässä.

Mielenkiintoista kyllä, mutta Sigmund Freudin tytär omisti elämänsä tälle tarkoitukselle. Hän tarjosi psykologista apua lapsille, joilla oli lapsuuden trauma. Itse Freud ei koskaan kiinnittänyt paljon huomiota tähän alueeseen, eikä myöskään koskaan kehittänyt sitä työssään.

lapsi varjoissa

7. Piilotajunnan psykologiaa

Olemme ennenkin artikkeleissamme puhuneet tunteensiirron mielenkiintoisesta käsitteestä. Se on ajatus joka on aina läsnä psykoanalyyttisessa ja psykodynaamisessa koulukunnissa.

Tämä on Carl Jungin kaikkein edustuksellisin kirja tästä aiheesta. Hän tuo myös mielenkiintoisesti alkemian ja tunteensiirron rinnakkain potilaan ja terapeutin välille. Kuten jo tiedämme, päivittäinen psykoterapian harjoittaminen voi sallia ilmiön, jossa potilas alkaa ulkoistamaan kokemuksiaan ja tuntemuksiaan terapeuttiin, mikä hankaloittaa parantumisprosessia.

Myös tässä kirjassa Jung käyttää symbolisia kuvioitaan selittääkseen dynaamisuutta ja yhteyksiä, jotka joskus syntyvät potilaan ja terapeutin välille.

8. Psychic Energy and the Essence of Dreams 

Tämä kirja koostuu kuudesta mielenkiintoisesta esseestä. Näistä esseistä tulemme perusteellisesti tietämään minkä ymmärrämme olevan ”syvyyspsykologiaa”. Tämä käsite edustaa todellista Jungin teorian kulmakiveä. On tärkeää muistaa, että tälle Sveitsiläiselle psykiatrille kaikki psyykkiset ilmiöt ovat itse asiassa energiamuotoja.

“Unien pääasiallinen tarkoitus on yrittää palauttaa psykologinen tasapainomme.”

-Carl Gustav Jung-

Ensimmäisessä esseessä Jung tarjoaa mielenkiintoisen johdatuksen ymmärtääksemme paremmin tiettyjä puolia persoonallisuudestamme, kuten sulkeituneisuutta ja extroverttiutta. Seuraavissa esseissä hän astuu syvemmälle tutkimaan ihmistä ja sosiaalista käyttäytymistä sekä unia siten, että se auttaa sekä noviiseja ja asiantuntijoita ymmärtämään näitä käsitteitä paremmin.

On myös mielenkiintoista huomata, että teoksen viimeisessä esseessä kirjailija selittää tavanomaisella selvyydellä jungilaisen psykologian objektiiviset näkökohdat tästä aiheesta, mikä on myös epäilemättä hyvä pitää mielessä.

unisieppaaja

9. Writings on Spirituality and Transcendence

Carl Jung ei uskonut jumalaan, vaan hän uskoi hengellisyyteen ja tapaan, jossa sen jokainen puoli määrittää ja hahmottaa meidän kulttuurimme olemusta, ja sen seurauksena itse ihmisyyttä.

”Olisi psykologialta kaikkein epäoikeudenmukaista sivuuttaa uskonto, ottaen huomioon kaiken mitä se on ja kuinka lähellä se on ihmisen sielua.”

-Carl Gustav Jung-

Tämä kirja on henkilökohtainen ja intohimoinen. Se on täydellistä viikonloppulukemista jos haluat ymmärtää paremmin laajaa analyyttispsykologista näkemystä jota Carl Jung kannatti ja jätti meille suurenmoisena perintönä. Jos on jotain, mitä hänellä oli aina mielessään, niin se olisi se, että ymmärtääksemme juuriamme, emme saa unohtaa hengellistä tasoa. Jungin mukaan meidän on otettava huomioon kaikki ilmiöt ja perinteet jotka saavat aikaan psyykkisen elämän juuret.

Eli meidän olisi ymmärrettävä että Carl jungin kirjat ovat heijastus hänen avoimesta mielestään. Hän oli vastaanottavainen ja herkkä kaikelle mitä hän tarkkaili. Hän yritti nähdä yli kaiken tavallisen löytääkseen merkityksen ihmissielun todellisuudesta.

Tämä teos on antologiaa, matka läpi antropologian, uskonnon, taiteen ja hengellisyyden. Teos, joka jättää vaikutuksen jokaiseen lukijaan.

10. Unia, ajatuksia, muistikuvia

Olemme nyt vuodessa 1957, ja Carl Jung on 81 vuotta vanha. On erinomainen hetki hänelle aloittaa merkityksellinen projekti, joka on hänen oman elämänsä tarina. Jung teki tämän hänen kollegansa ja ystävänsä, Aniela Jaffen, avulla. Tässä kirjassa opimme hänen elämästään, hänen kireästä mutta tuottoisasta ystävyydestään Freudin kanssa, ja kuinka jokainen matka, keskustelu, löytö ja kokemus antoivat muotoa sille, mitä hän kutsuu ”sielunsa pohjaksi.”

On syytä mainita, jotta lukija ei kohtaisi kirjaa jonkun elämänsä lopussa olevan yksinkertaisista muistelmista ja henkilökohtaisista pohdinnoista. Jung ottaa jälleen kerran tilaisuuden antaakseen meille hänen teoriansa perusteet. Hän kuvailee ideoitaan ihmisen mielestä, tiedostamattomuudesta, symbolismin roolista ja psykoterapian periaatteesta.

Tämä kirja auttaa meitä jälleen ymmärtämään paremmin Carl Jungin ajatuksia ja henkilökohtaista työtä psykologina.

11. The Red Book

Jätimme viimeiseksi Carl Jungin kaikkein arvokkaimman ja myös vaikemmin ymmärrettävän kirjan. Puhumme tietenkin siis teoksesta The Red Book. Tämä kirja on todella erityinen useasta eri syystä. Yksi niistä on se, että hänellä kesti 15 vuotta viimeistellä tämä teos, tai vähintäänkin olla varma, että tämä kirja sisältäisi kaiken mitä hän halusi välittää.

Toinen seikka johon meidän on kiinnitettävä huomiota on, että hänen perillisensä eivät halunneet tämän kirjan tulevan julkaistuksi. Niinpä vasta vuonna 2009 pääsimme viimeinkin käsiksi tähän outoon, kiemurtelevaan ja arvoitukselliseen kirjaan, joka on samaan aikaan sekä lumoava että häiritsevä. Liber Novus kertoo ja havainnollistaa pelottavia visioita, joita Jungilla oli vuosien 1913 ja 1916 välillä. Hänen tarkoituksenaan kirjoittaa tämä kirja oli yrittää ymmärtää näitä kuvia ja selvitellä niihin liittyviä symboleja.

nainen ja kukka

The Red Book  ei ole filosofinen teos, ei tieteellinen, uskonnollinen tai kirjallisen tyylin kirja. Se on teos, jota ei voida luokitella mihinkään kategoriaan. Sillä on enteellisiä ja myyttisiä vivahteita, jotka sallivat useita eri tulkintoja. Tämä teos vaatii useita lähestymistapoja, jos lukija haluaa ymmärtää, ja edes nauttia teoksesta. Tämä teos on loppujen lopuksi suurenmoinen aarre, joka on lukemisen arvoinen, kun jo ymmärrät hieman enemmän Jungin teoriasta.

”Kerran kaukana jossain oli Kukka, Kivi, Kristalli, Kuningatar, Kuningas, Palatsi, Rakastaja ja hänen Rakastettunsa, ja tämä kaikki oli kauan aikaa sitten, saarella, jossain kaukana merellä, 5 000 vuotta sitten… Sellaista on Rakkaus, Mystinen Sielun Kukka. Tämä on kaiken Keskus, Itse.”

-Osa kirjasta The Red Book-

Lopuksi, siitä huolimatta että Carl Jungin kirjoja, esseitä, artikkeleita, muita teoksia on vielä lukuisia määriä, nämä 11 kirjaa tarjoavat erinomaisen kuvauksen olennaisesta ja unohtumattomasta hahmosta, joka ansaitsee myös hieman enemmän meidän aikaamme. Kun lopetamme hänen kirjojensa lukemisen, huomaamme hänen olevan yhtä rikastuttava kuin hän on lumoavakin.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Jung G. Carl, (1985). El hombre y sus símbolos. Paidós.
 • Jung G. Carl (2009). Arquetipos e inconsciente colectivo. Paidós.
 • Jung G. Carl (2009). Las relaciones entre el Yo y el Inconsciente. Paidós.
 • Jung G. Carl (1952). Sincronicidad como principio de conexiones acausales.
 • Jung G. Carl ( 2013). Los complejos y el Incosnciente. DeBolsillo.
 • Jung G. Carl (2011). Conflictos del alma infantil. Paidós.
 • Jung G. Carl (1983). La psicología de la transferencia. Paidós.
 • Jung G Carl (1995). Energía psíquica y esencia del sueño.
 • Jung, Carl G., (2013). Hombre moderno en busca de un alma. DeBolsillo.
 • Jung G. Carl (2014). Respuesta a Job. Trotta.
 • Jung G. Carl (2016). Escritos sobre espiritualidad. Trotta.
 • Jung G. Carl (2011). Aion, contribuciones a los simbolismos del sí mismo. Trotta.
 • Jung G Carl (2001). Recuerdos, sueños y pensamientos. Paidós.
 • Jung, G. Carl (2015). Psicogénesis de las Enfermedades Mentales. Trotta.
 • Jung G. Carl (2010). El libro Rojo. Paidós.
 • Jung, G. Carl (2008). Tipos psicológicos. Edhasa.
 • Jung, G. Carl (2000). Freud y el psicoanálisis. Trotta.
 • Jung, G. Carl (2007). Dos escritos sobre psicología analítica. Trotta.
 • Jung, G. Carl (2001). Civilización en transición. Trotta.
 • Jung, G. Carl (2021). Psicología y educación. Paidos.
 • Jung G Carl (1982). Formaciones de lo inconsciente. Paidós.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.