3 merkkiä rakkauden puutteesta lapsissa

3 merkkiä rakkauden puutteesta lapsissa
Sergio De Dios González

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Sergio De Dios González.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Kirjailija Tom Robbins sanoi, ettei ”koskaan ole liian myöhäistä kokea onnellista lapsuutta.” Mutta on kuitenkin tärkeää, että kun huomaamme rakkauden puutteen lapsissa, että käsittelemme näitä aukkoja. Näin on siksi, että yksikään lapsi ei ansaitse olla jatkuvassa ruoan tarpeessa, joka vaalii hänen emotionaalista hyvinvointiaan: ja tämä on rakkaus.

Mitä merkkejä meidän on siis etsittävä? Mistä me tiedämme, että lapsi kokee rakkauden puutetta? Seuraavaksi aiomme tutkia merkkejä, jotka osoittavat tämän hajottavan ja epämieluisan tilanteen. Käsitelkäämme seuraavaksi niitä.

Rakkauden tarve lapsissa

Riittävä psykologinen kehitys lapsissa edellyttää rakkautta. Tämä tarkoittaa, että kaikki se rakkaus jota lapsi saa lapsuudessaan, heijastuu hänen kehityksessään. Tällä tavalla hänelle kehittyy vuosien myötä selkeä identiteetti ja itsevarmuutta.

pieni nukke ikkunalaudalla

Älkäämme tässä vaiheessa sekoittako rakkautta liialliseen lapsen rakastamiseen ja huolenpitoon. Puhumme rakkaudesta, kiintymyksestä lapseen, vilpittömästä lähestymistavasta ja tietenkin tarkoituksesta luoda terveellinen ja monipuolinen suhde häneen.

Lapselle kehittyy voimakas identiteetti, kun hänelle on annettu tarpeeksi rakkautta. Hänen kokemuksensa rakkauden kanssa auttavat häntä integroitumaan yhteiskuntaan, löytämään viitekohdat; ja hän oppii sopeuttamaan itsensä eri tilanteisiin.

Rakkaus saa hänet oppimaan mitä odottaa ulkopuoliselta maailmalta. Siksi me sanomme, että tämä on viitekohta lapsille muiden kanssa vuorovaikutuksessa olemiseen.

”Paras tapa tehdä lapsista hyviä on tehdä heidät onnelliseksi.”

Oscar Wilde

Merkit rakkauden puutteesta lapsissa

Merkit rakkauden puutteesta lapsissa kertovat ongelmasta lapsen ja vanhempien välisessä suhteessa. Ongelmalla on tapana olla jotain syvällisempää: tavallisesti se voi olla seurausta lapsen tarpeiden laiminlyömisestä. 

Tämä saattaa saada aikaan monenlaisia ongelmia lapsen kehityksessä. Näille lapsille saattaa esimerkiksi kehittyä ristiriitaista tai aggressiivista käyttäytymistä, tai sitten he saattavat kokea voimakasta epävarmuuden ja epäluottamuksen tunnetta. Siksi on niin tärkeää tuntea seuraavat merkit rakkauden puutteesta lapsissa.

Emotionaalisen kontrollin puute

Tämä on tärkeä merkki, joka on todella yleinen emotionaalisen vahingon kokeneissa lapsissa. Lapset oppivat vähitellen kuinka hallita tunteitaan rakkauden ja heitä lähellä olevien ihmisten välisten ihmissuhteiden välityksellä.

Jos lapsi kuuluu huonosti huoltapitävään ympäristöön, hänelle saattaa olla vaikeaa tunnistaa tunteita, mutta myöskin sosiaalisia normeja. Siksi hän ei välttämättä tiedä kuinka käyttäytyä asianmukaisesti muiden kanssa.

Lisäksi hän ei ehkä kykene tunnistamaan ihmisten tunteita ja nähdä niiden yhteyttä eri asioihin, olivat nämä tunteet sitten positiivisia tai negatiivisia. Tästä syystä lapsi saattaa osoittaa suurta empatian puutetta, mikä saattaa saada aikaan monenlaisia konflikteja ja vihaa.

Nämä lapset ovat paljon haavoittuvaisempia, vaikka he pitäisivät tunteensa sisällään. Tavallisesti pojat kokevat tätä ongelmaa useammin kuin tytöt. Pojat saattavat esittää vahvaa ja tukahduttaa tunteensa. Jos meistä tuntuu, että meidän lapsemme kärsii tästä ongelmasta, meidän on keskityttävä lapsemme ja meidän välisen suhteen parantamiseen.

Eristäytyminen ja konfliktit

Toinen merkki rakkauden puutteesta lapsissa ovat ne suhteet, joita he luovat muiden kanssa. Jos heillä on taipumusta olla konfliktien dominoimia, tai jos ne ovat täysin olemattomia, silloin on olemassa selvä ongelma.

On todella tavallista, että emotionaalisesta epätasapainosta kärsivä lapsi osoittaa heikkoja sosiaalisia taitoja. Tämä saattaa johtaa eristäytymiseen ja ristiriitoihin, sillä heiltä puuttuu taito luoda hyviä sosiaalisia taitoja.

Myöskin näistä ongelmista kärsivät lapset osoittavat vähän kunnioitusta muiden tunteita kohtaan. Tämä lisää heidän turhautumistaan, muiden ymmärtämisen puutetta, ja vihaa maailmaa kohtaan.

tyttö mietiskelee

Epävarmuus

Viimeiseksi, rakkauden puutteesta kärsivät lapset osoittavat suurta epävarmuuden tunnetta. Tämä johtuu siitä, etteivät he ole saavuttaneet optimaalista kehityksen tasoa, jossa he luovat riittävän käsityksen itsestään.

Tämä epävarmuus näkyy todella erityisissä käytöksissä. Heillä on esimerkiksi taipumusta puolustaa itseään; he välttelevät vaikeita tilanteita, he vetäytyvät ja eristävät itsensä tai sitten he yrittävät suoraan hallita tai luoda konflikteja.

”Me olemme kaikki lapsuutemme tuotosta.”

-Michael Jackson-

Kuten voimme nähdä, rakkauden puute lapsuudessa voi saada aikaan kaikenlaisia negatiivisia seurauksia. Jos meistä tuntuu, että lapsemme tai jonkun tuttumme lapsi osoittaa jotain näistä oireista, on tärkeää että pyrimme yhdistymään heidän tunteisiinsa ja että he näkevät kuinka me välitämme heidän hyvinvoinnistaan.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.