Logo image
Logo image

2000-luvun vaeltajat

4 minuuttia
2000-luvun vaeltajat ovat sopeutuneet uuteen maailmaan. Heidän elämänsä on kummallista monessa eri asiayhteydessä, mikä on outoa nykyajan dynaamisessa maailmassa.
2000-luvun vaeltajat
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Pystytkö kuvittelemaan meneväsi yhdestä paikasta toiseen asettumatta täysin paikoillesi? Vaeltajayhteisöt tekivät sitä ennen ja jotkut ihmiset elävät yhä samanlaista elämäntyyliä. Mutta siitä on tulossa heille vaikeampaa johtuen esimerkiksi teollistumisesta. Näiden muutosten avulla uudet ihmisryhmät, 2000-luvun vaeltajat, ovat alkaneet syntyä.

Miten nämä vaeltajat eroavat entisistä vaeltajista? Uudet vaeltajat tai 2000-luvun vaeltajat eivät yleensä elä tällaista elämäntyyliä yhteisönä. Itse asiassa kyseessä on enemmänkin tietyistä tekijöistä johtuva henkilökohtainen tapahtuma tai perhetilanne.

Kuinka he elävät? Mitä he tekevät? Mikä heitä inspiroi elämään sellaista elämäntyyliä? Tarkastellaan näitä mielenkiintoisia faktoja tällaisiin seikkailijoihin liittyen.

2000-luvun vaeltajatyypit

2000-luvun vaeltajat ovat jaettu erilaisiin tyyppeihin, asiayhteydestä ja elämäntyyliin johtaneesta päätöksestä riippuen.

Some figure

1. Vaeltajat kulttuurin tai perinteiden mukaan

Kyseessä on yhteisöjä, joiden perinteet, käytännöt ja uskomukset johtavat heidät olemaan vaeltajia. Saatetaan sanoa, että he ovat “klassisia” vaeltajia. Tässä kategoriassa on myös paikallaan pysyviä vaeltajia, jotka siirtyvät eri paikkoihin vuodenajasta riippuen.

“Klassisten” vaeltajayhteisöjen lukumäärä on noussut teollistumisen myötä, tiettyjen luonnonvarojen hyväksikäytön vuoksi, joita ei voida enää käyttää sekä lakien takia, jotka pakottavat heidät pysymään yhdessä paikassa. Näiden vaeltajaryhmien on siis täytynyt sopeutua näihin muutoksiin.

On kuitenkin yhä noin 40 miljoonaa perinteiden mukaista vaeltajaa. Heitä on muun muassa Chilessä, Kolumbiassa, Venezuelassa, Meksikossa, Espanjassa, Filippiineillä, Keniassa.

2. Vaeltajat valinnan mukaan

Tällaisilla vaeltajilla on halu oppia tuntemaan uusia paikkoja ja se on syy siihen, että he tekevät sitä lakkaamatta: he menevät yhdestä paikasta toiseen tutkiakseen sitä, mutta heillä ei ole erityistä paikkaa, jossa pysyä. He kulkevat innoissaan ympäriinsä, kohtaavat uusia paikkoja ja ihmisiä, oppivat…

On miljoonia syitä siihen, miksi ihmiset tekevät niin, mutta heillä kaikilla on jotakin yhteistä: he haluavat vapautua rutiineistaan ja heittäytyä uuteen seikkailuun.

Tapa, jolla he matkustavat, ei ehkä ole täysin sama kuin “klassisten” vaeltajien, mutta jatkuva paikan vaihtaminen on ainakin väliaikaisesti heidän elämäntyylinsä.

Tähän kategoriaan kuuluvat tietävät vaeltajat, joilla on kyky kehittää uusia käsitteitä heidän laajaan tietoonsa perustuen. He ovat joustavia ja voivat työskennellä kenen tahansa kanssa ja missä vain.

3. Tahattomat vaeltajat

Nämä vaeltajat muuttavat paikasta toiseen tarpeen vuoksi. Hyvä esimerkki tästä on pakotettu muutto, jolla viitataan ihmisiin, jotka jättävät kotinsa tai pakenevat seuraavista tekijöistä johtuen:

 • Ihmisoikeuksien väärinkäyttö
 • Konfliktit
 • Vainot
 • Väkivalta

Maahanmuuttajat pystyvät valitsemaan maan, jossa he haluavat asua ja he tekevät sen parantaakseen taloudellista tilannettaan tarkastellen asioita, kuten turvallisuutta tai säätä. Tahattomilla vaeltajilla ei kuitenkaan ole paljon muita vaihtoehtoja kuin lähteä ensimmäiseen paikkaan, jossa heidät hyväksytään.

Tätä tutkitaan jatkuvasti ja joissakin tutkimuksissa tutkijat viittaavat pakotettuun muuttoon eräänlaisena uutena vaeltajakäytäntönä, joka syntyi väkivallan tuloksena ja muutti uhrinsa uusien kaupunkien vieraiksi ihmisiksi.

2000-luvun vaeltajat ja heidän ominaisuutensa

1. Vaeltajat kulttuurin tai perinteiden mukaan

Nämä vaeltajat ovat yleensä metsästäjiä, ruoanhankkijoita, paimenia tai matkaajia, jotka viettävät aikansa etsien voimavaroja selviytymiseen. Joitakin tällaisen vaeltajatyypin ominaisuuksia ovat:

 • “Muuttoryhminä” oleminen – metsästäjät ja ruoanhankkijat.
 • Järjestöön kuuluminen – poliittiset, hallinnolliset tai taloudelliset, vaikkakin paljon yksinkertaisempia kuin vähän liikkuvien yhteisöjen.
 • Kulttuuriset arvot – heillä on oma taiteensa, musiikkinsa ja perinteensä. Monet heistä myös rakastavat luontoa ja haluavat suojella sitä, koska he tietävät sen olevan paikka, josta heidän voimavaransa tulevat.
 • Siirtymän käyttö voimavarojen etsimiseen – joko ruoan etsimistä ylläpitääkseen itseään ja eläimiään, kerätäkseen muilla mailla viljelemiään tuotteita ja niin edelleen.

2. Vaeltajat valinnan mukaan

He näkevät jokaisen hetken tapana oppia jotakin uutta. Heille tyypillisiä ominaisuuksia ovat:

 • Dynaamisena oleminen – he ovat aktiivisia ihmisiä, jotka elävät innovaatioilla ja muutoksilla.
 • Mukautuminen – uusilla valinnan mukaisilla vaeltajilla on kyky ottaa kaikki irti paikasta, jossa he ovat. He ovat joustavia: se on ominaisuus, joka auttaa heitä sopeutumaan mihin vain paikkaan tai tilanteeseen.
 • Luovuus – he keksivät jatkuvasti uusia ideoita retkilleen tai projekteilleen.
 • Empatia – he asettavat itsensä muiden ihmisten kenkiin, mikä auttaa heitä samaistumaan muihin paremmin ja ystävystymään nopeammin uusien ihmisten kanssa.

Kun on kyse tietävistä vaeltajista, ovat he ammattilaisia, jotka tietävät paljon oman alansa asioista; he ovat aina käytettävissä ja arvostavat missä vain paikassa työskentelemistä kenen tahansa kanssa. Lisäksi he työskentelevät eri projektien parissa, ovat intohimoisia sen suhteen ja hyödyntävät uutta teknologiaa, mukaan lukien sosiaalista mediaa.

Some figure

3. Tahattomat vaeltajat

Pakotetun muuton tehneiden vaeltajien ominaisuuksia ovat:

 • Spontaanisuus – kyseessä on ongelma, jota he eivät suunnittele etukäteen. Sen sijaan jokin painostaa heitä jättämään kotinsa ja muuttamaan ajoittain tilanteesta riippuen.
 • Leviäminen – jokainen ihminen valitsee polun, jonka he uskovat takaavan heidän selviytymisensä.
 • Puolilaillisuus – koska he ovat uhreja ja heitä on uhkailtu, on siirtolaisvaeltajien tapana piiloutua.
 • Näkymättömyys – sen tosiasian lisäksi, että he yrittävät kätkeä tilanteensa, on kyseessä ongelma, josta monet ihmiset eivät puhu.

Miksi vaeltajia on yhä 2000-luvulla?

Vastaus on yksinkertainen: globalisaation ja teollistumisen vuoksi. Näiden ilmiöiden aiheuttamien muutosten takia tämä elämäntyyli on syntynyt uudelleen ja muuttunut. Itse asiassa joidenkin perinteiden mukaisten vaeltajien on täytynyt muuttaa dynamiikkaansa sopeutuakseen uusiin olosuhteisiin. Toiset ovat onnistuneet pitämään perinteensä, mutta sen tekeminen on heille vaikeaa.

Toisaalta tahattomat vaeltajat, pakotetun muuton uhrit, ovat syntyneet heidän kotimaissaan olevien konfliktien ja sotien vuoksi.

Lisäksi valinnan mukaiset vaeltajat matkustavat, koska he elävät maailmassa, jossa on helppo muuttaa ja teknologian avulla he pystyvät työskentelemään netin avulla, joten he pystyvät sopeutumaan tiettyyn paikkaan ja sitten työskentelemään siellä. Toiset vain päättävät tutkia maailmaa olematta riippuvaisia vain yhdestä työstä tai paikasta.

Kaikilla 2000-luvun vaeltajilla on jotakin yhteistä: he ovat omaksuneet uudet olosuhteet, jotka maailma tarjoaa heille. Onko heitä vielä olemassa tulevaisuudessa? Alkaako uusia ryhmiä syntyä? Jokainen konteksti tuo muutoksen, jolla voi olla valtava vaikutus elämäntyyliin, johon olet tällä hetkellä tottunut.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Henao Delgado, H. (1999). Los desplazados: nuevos nómadas. Nómadas (10), 62-76.
 • Roca, R. (2018). Knowmads: Los trabajadores del futuro. Madrid: Editorial Lid.
 • Banco Mundial. (2015) Preguntas frecuentes: Desplazamiento forzado, una ciris mundial cada vez mayor. Recuperado de: http://www.bancomundial.org/es/topic/fragilityconflictviolence/brief/forced-displacement-a-growing-global-crisis-faqs

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.