Logo image
Logo image

Onko sinulla riippuvuus rakkauteen?

3 minuuttia
Onko sinulla riippuvuus rakkauteen?
Viimeisin päivitys: 05 tammikuuta, 2016

Ihminen kehittää riippuvuuden suojellakseen itseään kipeiltä ja sietämättömiltä tunteilta (ahdistus, erilaiset kompleksit, epävarmuus jne.). Näin tehdessään ihminen välttää joutumasta kosketuksiin kärsimyksensä ja kipunsa kanssa ja hän käyttää addiktiota pakotienään.

Riippuvuudet tuovat aina mukanaan haitallisia seurauksia, varsinkin sen alkuvaiheessa, vaikkakin nämä seuraamukset monesti siinä vaiheessa sivuutetaan.

Kun ihminen tajuaa olevansa riippuvainen, hän saattaa kohdata sen kasvotusten ja pyytää apua, olkoon sitten perheenjäseneltä tai ammattilaiselta, mutta monet ihmiset jatkavat ongelmansa kieltämistä itseltään ja muilta.

Rakkausriippuvuus

Rakkausaddiktit, aivan kuten muutkin päihde- tai tapariippuvaiset ihmiset, sijoittavat paljon aikaa ja huomiota ihmiseen jota kohtaan heillä on riippuvuus. He arvostavat rakkauttaan tähän ihmiseen enemmän kuin arvostavat itseään, ja heidän huomionsa rakkaintaan kohtaan on pakkomielteistä.

Tälläinen käytös johtaa siihen, että kyseinen ihminen lyö itseään laimin erilaisin tavoin, kuten jättämällä huomiotta elämänsä tärkeitä osa-alueita jotka pitävät häntä yhteydessä arvoihinsa ja toimiinsa.

Rakkausriippuvuutta ei ilmene ainoastaan romanttisten tai seksuaalisten ihmissuhteiden muodossa. Ihmisen on mahdollista olla koukussa lastensa, ystäviensä, sponsoreidensa, johtajiensa tai uskonnollisten johtajien rakastamiseen, jopa ihmisten joita he eivät ole koskaan tavanneet, kuten kaukaiset julkisuuden henkilöt.

Rakkaudesta riippuvaisen ihmisen haaveiden voimanlähteenä on odotus siitä, että joku muu ratkaisee heidän ongelmansa, on jatkuvasti valmis huomioimaan heitä myönteisesti ja pyyteettömästi, sekä huolehtii heistä. Tällä minä tarkoitan, että riippuvuudesta kärsivä henkilö odottaa olevansa kumppaninsa huomion keskipiste. Kun tätä epärealistista odotusta ei täytetä, saattaa addikti muuttua kaunaiseksi ja alkaa aiheuttamaan murheita muissa ihmissuhteissaan.

Kun rakkaudesta riippuvainen henkilö on parisuhteessa, on hän liian sitoutunut ja kytköksissä, jopa niin vahvasti että lyö jatkuvasti itseään laimin.

Taustatutkimus: lapsuus

Yleisesti ottaen ihmiset jotka kehittävät riippuvuuden rakkauteen kärsivät pääasiallisen huoltajansa jonkinlaisen laiminlyönnin tai välinpitämättömyyden jälkivaikutuksista. On todennäköistä, että heidän tarpeensa tulla arvostetuksi, rakastetuksi ja luoda yhteys toiseen tai molempiin vanhempiinsa on jollain tapaa jäänyt täyttymättä heidän ollessaan nuorempia.

Tämä saattaa vaikuttaa aikuisajan itsetuntoon dramaattisesti sekä johtaa hylätyksi tulemisen pelkoon ja perustana olevaan läheisyyden pelkoon. Rakkaudesta riippuvaiselle ihmissuhteen intensiteetti ja intohimo sekoittuu usein läheisyyteen.

Miten parantua

Kuten minkä tahansa addiktion kanssa, rakkausriippuvuudesta parantuminen on rutkasti itsetutkintaa sisältävä prosessi.

Tiettyjen tekniikoiden omaksuminen on välttämätöntä: itseltään tilanteen kieltämisen lopettaminen ja riippuvuuden tunnistaminen; riippuvuuden vahingollisten seurausten myöntäminen; ja väliintulo riippuvuuskierteen päättämiseksi.

Kaiken kaikkiaan rakkaudesta riippuvaisten täytyy prosessoida surunsa ja käydä se läpi hoitaakseen taustalla olevan emotionaalisen kivun, joka on perustana riippuvuudelle josta he yrittävät vapautua. Käytännössä tämä saattaa tarkoittaa esimerkiksi että heidän täytyy tutkailla lapsuutensa kokemuksia, jotka ovat aiheuttaneet heidän riippuvaisuutensa rakkauteen.

Raittius

Toisin kuin päihderiippuvuudet (kuten alkoholi, kokaiini tai tupakka) rakkaudesta riippuvuus on erityisen hankala hoitaa, koska tottahan toki me kaikki tarvitsemme rakkautta ollaksemme onnellisia ja terveitä ihmisyksilöitä.

Parantuakseen rakkaudesta riippuvaisen täytyy oppia terve tapa antaa ja vastaanottaa rakkautta. Kunhan he ovat oppineet tämän, he ovat kykeneväisiä täyttämään läheisyyden tarpeensa ilman että sortuvat pakkomielteiseen toimintaan.

Ihmissuhteiden maailma ei kuitenkaan yleensä ole järin mustavalkoinen. Miten siis voit tietää käyttäydytkö kuin riippuvainen suhteessasi vai et?

Raittiuden tai selvyyden määrittelee yksilön käytös — riippuvaisen käytöksen lopettaminen — tässä tapauksessa rakkauteen liittyen, päivä toisensa jälkeen, käyttäen apuna toimintasuunnitelmia ja neuvokkuutta. Esimerkiksi kohdattavien ongelmakohtien pohjalta voi tehdä listan henkilökohtaisista, riippuvuutta aiheuttavista toimintamalleista ja aktiviteeteista, jota voi sitten käydä läpi tilanteen kartoittamiseksi.

Mutta selvyys voi merkitä jotain täysin muuta sinulle. Sen määritelmä on henkilökohtainen ja perustuu siihen, miten rakkausriippuvuus on vaikuttanut juuri sinuun. Käytä aikaa selvittää itsellesi ne käytösmallit ja asenteet jotka asettavat sinut vaaraan langeta. Milloin sinä lakkaat menettämästä kosketuksen itseesi? Missä tilanteissa sinä olet valmis hylkäämään itsesi?

Tämän todettuani, minulle raittius merkitsee seuraavia asioita:

 • Minä huolehdin ajatuksistani, tunteistani ja käytöksestäni.
 • Minä huomioin mitä minä tarvitsen ja haluan.
 • Minä huolehdin itsestäni.
 • Minä määrittelen ja vahvistan terveitä rajoja.
 • Minä olen kosketuksissa siihen mitä hetkessä tapahtuu, mukaan lukien tunteeni häntä kohtaan.
 • Minä hyväksyn vastuun omasta onnestani, turvallisuudestani ja muista tarpeista (mikä tarkoittaa että osaan myös tarvittaessa pyytää apua).
 • Minä tunnistan ja ylistän vahvuuksiani, samalla aikaa kun pysyn nöyränä heikkouksissani.
 • Minä luon oman todellisuuteni, pidän siitä tai en.
 • Minä toimin edellä mainitusti rakkaudesta ja kunnioituksesta lähtöisin.

Jos kohdallesi osuu päivä jolloin koet että raittiutesi on uhattuna, tee jotain seuraavista:

 • Meditoi
 • Lue jotain inspiroivaa
 • Syö jotain terveellistä
 • Harjoita joogaa
 • Lähde kaupungille

Riippuvuus on tapa toimia, opittuja negatiivisia käytösmalleja, joiden kautta me hylkäämme itsemme. Yksi tärkeimpiä raittiuden tunnuspiirteitä on löytää uudelleen yhteys sisimpään ja syvimpään olemukseemme.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.