Logo image
Logo image

Mitkä tekijät vaikuttavat äänestämiseen? Katse Espanjaan

3 minuuttia
Espanjan poliittinen järjestelmä on laajalti demokraattinen, sillä kongressin ja senaatin edustajat ovat suoraan yleisen äänestyksen valitsemia puolueiden nimeämien ehdokkaiden listalta. Näihin poliitikkoihin luotetaan, ja siksi he ovat vastuussa itsensä edustamisesta.
Mitkä tekijät vaikuttavat äänestämiseen? Katse Espanjaan
Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Mikä saa meidät suosimaan yhtä ehdokasta eikä jotain toista? Mitkä tekijät vaikuttavat äänestämiseen? Yksinkertainen vastaus on, että valitsemme sellaisen ehdokkaan jonka ajattelemme parhaiten puolustavan intressejämme. Mutta jos asiaa tarkastellaan lähempää voimme huomata, ettei asia ole näin yksinkertainen.

Sosiaalinen ja poliittinen psykologia on tutkinut laajalti niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat äänestämiseen. Nämä tutkimukset paljastavat tiettyjä mielenkiintoisia faktoja: vaikuttaa siltä, että äänestysvakaus ja identifiointi tietyn puolueen kanssa on ensisijainen tekijä yksilön poliittiseen ääneen. Ideologiaa voidaan hädin tuskin laskea mukaan, jos vertaamme kuinka paljon vaikutusta sillä on muihin tekijöihin.

Äänestysvakaus

Yksi niistä asioista, jotka vaikuttavat äänestämiseen, on vakaus ajan kuluessa. Kun henkilö äänestää poliittista puoluetta, hänellä on taipumusta äänestää samaa puoluetta myös tulevaisuuden vaaleissa. Tällä kuviolla on taipumusta pysyä vakaana puolueen poliittisista taipumuksista, ehdokkaista tai äänestyksen tyypistä huolimatta (valtiolliset tai paikalliset vaalit).

Jotkut ihmiset ovat johdonmukaisia äänensä kanssa, toiset taas eivät ole. Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka vakaa yksilön ääni on? Tutkimukset osoittavat, että ihmiset, jotka nojaavat enemmän oikealle, eivät todennäköisemmin tule muuttamaan äänestystapaansa.

Jatkamalla tällä oikeistolaisen ja vasemmistolaisen jaolla, ihmisten on helpompi muuttaa äänestystään puolueille, jotka ovat lähempänä heitä viimeisen äänestyskerran asteikolla. Ihmiset, jotka äänestivät oikeistolaista puoluetta viimeksi, tulevat todennäköisemmin tekemään näin myös seuraavalla kerralla. Sama pätee vasemmistoon.

Some figure

Nämä tulokset osoittavat, että poliittisen sosialisoinnin prosessi on itse asiassa se, joka piilee äänestysvakauden takana. Tämä on prosessi, jonka avulla puolueet saavat uskollisia jäseniä siitä huolimatta, että puolueessa tapahtuu muutoksia.

Puolueen perinteisellä poliittisella ideologialla on enemmän väliä kuin tietyillä foorumilla, joita he esittävät vaaleissa. Tämä poliittisen sosialisoinnin prosessi johtaa tärkeään käsitteeseen nimeltä puolueen identifiointi.

Puolueen identifiointi

Puolueen identifiointi määritellään psykologisena yhteytenä yksilön ja poliittisen puolueen välillä, johon sisältyy käsitys ryhmäidentiteetistä. Eri metodien avulla, kuten symbolien, hymnien ja ryhmätapaamisten avulla puolueet voivat luoda voimakkaan tunteen yhtenäisyydestä äänestäjien välillä, ja tämä yhtenäisyys on tärkeämpi kuin ideologiset erot ryhmän sisällä.

Mutta kuinka tärkeää on puolueen identifiointi verrattuna yksilön omaan ideologiaan, joka määrittelee yksilön äänen? Vuonna 2009 Espanjassa suoritettiin koe, jonka avulla määriteltiin kuinka yksilöt jakavat poliittisen puoleensa ideologian.

Tulokset olivat melko yllättäviä:

  • Espanjan sosialistisen työväenpuolueen ja Espanjan kansanpuolueen äänestäjät jakoivat alle 50 % puolueensa ideologiasta.
  • Yhdistynyt vasemmisto sen sijaan jakoi 61 %.

Tämä osoittaa, että useimmat tietyn puolueen äänestäjät eivät edes jaa monia samoja intressejä ja ideologoita kuin heidän äänestämänsä puolueet. Kuinka on mahdollista identifioida puolueen kanssa tällaisissa olosuhteissa?

Vastaus tähän piilee voimakkaissa propagandamekanismeissa, joita puolueet käyttävät saadakseen ihmiset tuntemaan empatiaa muita kohtaan. He saavat äänestäjät tuntemaan kuuluvansa tiettyyn ryhmään. Lopulta nämä mekanismit takaavat äänestäjien äänen tulevaisuuden vaaleissa.

On kansalaisvelvollisuutemme äänestää

Nämä tulokset ovat yllättäviä, ottaen huomioon etteivät äänestäjien ideologiat pääse aina eduskuntaan, senaattiin tai edes presidentinvirkaan asti. Nämä tutkimukset osoittavat poliittiseen maisemaan, jossa puolueet ottavat otteen yksilöstä ja luovat tunteen ryhmän identiteetistä. Ja tämä muistuttaa enemmänkin urheilujoukkuetta kuin poliittista kuulumista. Tämä tarkoittaa kongressia, joka ei todellisuudessa edusta sen valitsijoita. Täten se ei määrää käytäntöjä, jotka olisivat heidän parhaiden etujensa mukaisia.

Some figure

Poliittinen koulutus on epäilemättä yksi parhaista välineistä tämän tilanteen muuttamiseksi. Meidän olisi kaikkien opittava kuinka ymmärtää politiikkaa ja lakeja, ja kuinka ne vaikuttavat meihin. Tämä auttaisi meitä olemaan kriittisempiä äänestäessämme. Olisimme rohkaistuja vaatimaan vastauksia, kuin virkamiehet epäonnistuvat täyttämään kampanjansa lupaukset.

Vaikka poliittiset toimenpiteet johtavat harvoin välittömiin muutoksiin, ne ovat edelleen tärkeitä, sillä ne voivat asettaa valtion oikeaan suuntaan. Demokratian ja universaalin äänioikeuden saavuttamiseen on mennyt vuosisatoja ja se on vaatinut paljon verta. Jotta nämä voisivat toimia asianmukaisesti, jokaisen kansalaisen on oltava aktiivisesti ja älykkäästi politiikassa mukana. Sinulla, minulla ja kaikilla muillakin on velvollisuus äänestää.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.