Mitä on kulttuuripsykologia

Mitä on kulttuuripsykologia
Sergio De Dios González

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Sergio De Dios González.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Oletko koskaan kuullut sellaisesta kuin kulttuuripsykologia? Ranskalainen kirjailija André Malraux sanoi kerran, että ”kulttuuri on kaikkien taiteenmuotojen, rakkauden ja ajatusten tulos, joka vuosisatojen saatossa on mahdollistanut ihmisen orjuutuksen vähentämisen”. Jos käytämme tätä määritelmää ponnahduslautana, ehkä kulttuuripsykologia antaa laajemman näkemyksen yhteiskunnan menneisyyteen, nykyhetkeen ja tulevaisuuteen.

Käyttäytymisestämme on kietoutunut kulttuuriimme, samoin kuin kokemuksiimmekin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että genetiikallamme ei ole vaikutusta käyttäytymiseemme, mutta sillä on iän karttuessa aina pienempi osa.

“Kulttuuri syntyy luonnosta, ja se on yksinkertainen, nöyrä ja puhdas.”

-Masanobu Fukuoka-

Mitä kulttuuripsykologia on?

Seuraavaksi annamme lyhyen katsauksen siitä, mitä kulttuuripsykologia on. Useimmat asiantuntijat viittaavat siihen koulukuntana, joka nousi vaihtoehdoksi enemmän spekulatiivisen psykologian teorioille ja metodeille. Kulttuuripsykologian isänä pidetään Wilhelm Wundtia.

paperi-ihmiset rivissä

Kulttuuripsykologia keskittyy kulttuurin vaikutuksiin kyseisessä kulttuurissa kasvaneisiin ihmisiin. Käyttäytymisen ohella se vaikuttaa myös ajatuksiin ja tunteisiin. Vaikutuksen ensisijaisena välineenä toimii kulttuurin tavat ja käytännöt.

Toisin sanoen kulttuuripsykologia pyrkii selittämään miksi tiettyyn kontekstiin kuuluva yksilöiden ryhmä toimii tietyllä tavalla, eikä jollain toisella. Tällä perspektiivillä tarkkailemme yksityiskohtia ja selitämme mitä me havaitsemme. 

Miksi esimerkiksi länsimaalainen yhteiskunta, joka on nykyään todella globalisoitunut, näkee tietyt menneisyyden tapahtumat ja täysin erilaiset yhteiskunnat kauhulla? Miksi menneisyyden sukupolvet eivät olleet niin kauhistuneita näistä tapahtumista, jotka tapahtuivat heidän aikanaan? Miksi ihmiset, jotka kuuluvat toisiin kulttuureihin, eivät näe näitä tapahtumia kauhistuttavina?

Tästä syntyy seuraava kysymys: mistä tällä hetkellä tapahtuvasta asiasta tulevaisuuden sukupolvet tulevat olemaan kauhuissaan, joka meistä vaikuttaa nyt normaalilta?

Kulttuuriset esteet

Kun tarkastelemme nykyistä maailman menoa, on helppo havaita kaikki kulttuuriset esteet. Kielet, tavat, mentaliteetit ja ajattelutavat ovat kaikki kulttuuristen esteiden muotoja.

Jokaisessa maassa tietyt tavat ovat yleisiä koko väestölle, kun taas jotkut tavat enemmän lokalisoituja tietyille kaupungeille tai alueille. Yhdistettynä kaikki nämä kulttuuriset vaikutukset näkyvät ihmismielen muunnoksissa. Jokainen yksilö saa ainutlaatuisen kulttuurillisen perinnön, joka riippuu monista eri tekijöistä.

Esimerkiksi muslimit eivät syö sikaa, hinduille lehmät ovat pyhiä, ja esimerkiksi saamelaisilla on oma kielensä. Kaikki nämä tekijät luovat ainutlaatuisen kulttuurisen perinnön, joka eroaa muista väestöistä.

Miksi opiskella kulttuuripsykologiaa?

Kulttuurit vaihtelevat riippuen sijainnista ja perinnöstä, vaikuttaen ihmisten käyttäytymiseen ja ajatuksiin, jotka ovat yhteydessä tämän kulttuurin kanssa. Mikä on kulttuuripsykologian tarkoitus? Se on enemmän kuin vain faktojen kuvailua. Sen sijaan se tutkii sekä alkuperää, seurauksia, määritelmiä ja sitä mitä perinne on pitänyt yllä tässä kontekstissa.

Kuten sanoimme aikaisemmin, lehmät ovat pyhiä hinduille. Kuinka he oikein päätyivät tähän? Kulttuuripsykologian tarkoitus on vastata tällaisiin kysymyksiin.

Kulttuuripsykologia ei tutki vain tarinoiden ydintä ymmärtääkseen miksi eri väestöllä on tietynlainen kulttuuri. Se tutkii myös sitä, miten kulttuuri vaikuttaa ihmisiin. Miksi jotkut tavat säilyvät, kun taas muut eivät? Kuinka nämä tavat vaikuttavat käyttäytymismalleihin? Mitä viittauksia näillä perinteillä on tulevaisuudelle?

erilaiset ihmiset

Yhteydet sosiologiaan ja antropologiaan

Kulttuuripsykologialla on läheiset yhteydet yhteiskuntatieteisiin, etenkin sosiologiaan ja antropologiaan. Kun sosiologia tutkii yhteiskuntaa sen laajassa käsityksessä, se keskittyy määrälliseen dataan tutkiakseen dynaamista historiaa. Ajatuksena on ymmärtää kuinka tietty kulttuuri on muodostunut ja kuinka se vaikuttaa yksilöön.

Antropologia sen sijaan tutkii yhteiskunnan kulttuurillista sisältöä ja siinä tapahtuvia kollektiivisia muutoksia. Tässä ajatuksena on ymmärtää symboleja, käsitteitä ja asetelmia.

Eli jos kysyisit itseltäsi mitä kulttuuripsykologia on, nyt sinulla on sen pääpiirteet. Se sallii sinun ymmärtää etnistä käyttäytymistä ja tutkia kulttuurienvälisiä konflikteja.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.