Logo image
Logo image

Mitä kapinallisuus on?

3 minuuttia
Kapinallisuus on monimutkainen termi. Tässä artikkelissa yritämme määritellä sen ja tunnistaa tekijät, jotka tekevät kapinallisuudesta onnistuneen.
Mitä kapinallisuus on?
Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

“Kapinallisuus” on termi, joka hämmentää monia ihmisiä. Onko esimerkiksi Isis kapinallinen ryhmittymä vai terroristiryhmä? Tähän kysymykseen ei ole helppo vastata kaikkien niiden muutosten jälkeen, joita tämä ryhmä on kokenut. Mutta voidaksemme kutsua jotakin “kapinalliseksi”, meidän on ensin tiedettävä mitä kapinallisuus on.

Ennen kuin puhumme lisää tästä määritelmästä, saattaa auttaa jos listaamme joitakin ryhmiä, joita asiantuntijat pitävät kapinallisina. Tunnetuimmat tähän kategoriaan kuuluvat järjestöt tällä hetkellä ovat Isis, Al-Qaida ja Boko Haram. Muita ryhmittymiä ovat FARC, Talibanit, Hezbollah, Hamas, ETA ja IRA. Vaikka jotkut näistä ovat pudonneet matkanvarrella pois, asiantuntijat ovat kuitenkin pitäneet kaikkia näitä jossain vaiheessa kapinallisryhminä.

Some figure

Kapinallisuuden määritteleminen

Yksinkertaisen ja tarkan määritelmän löytäminen termille “kapinallisuus” on vaikea tehtävä. Voimme kuitenkin korostaa tiettyjä yhtäläisyyksiä, joita eri määritelmät tarjoavat. Voitaisiin sanoa, että kapinallisuus on tekoja, joita valtion sisällä oleva vähemmistöryhmä suorittaa saadakseen aikaan poliittisen muutoksen. Eli pohjimmiltaan sillä on poliittisia tavoitteita.

Samalla kapinallisryhmät käyttävät propagandaa tai sotilaallista painostusta voidakseen taivutella tai uhkailla väestöä. Kapinallisten tavoite on saada kansan tuki. Täten heidän tunnistamisensa ja kansa hyväksyntä on ratkaisevaa ja olennaista menestyksen tai epäonnistumisen kannalta.

Kun on kyse sotajoukoista, kapinallisuudella on eriarvoisuuden ominaisuus. Olettaen, että valtiolla on paljon enemmän valtaa, kapinalliset joukot suosivat epäsymmetrisiä ja pitkittyneitä kohtaamisia hallituksen kanssa. Täten psykologisesta sodasta tulee heidän ensisijainen välineensä.

“Aivan kuin villieläin, totuus on liian voimakas pysyäkseen lukittuna.”

-Veronica Roth-

Kuinka ihmiset aloittavat ja lujittavat kapinallisuutta

Jotta kapinallisuus voidaan luoda, seuraavien tekijöiden on oltava läsnä:

 • Poliittisesti relevantti identiteetti. Kapinallisten on saatava heidän identiteettinsä erottumaan. Sen on oltava vahva, ja ihmisten on oltava halukkaita puolustamaan sitä.
 • Kiinnostava peruste. Jonkin asian on oltava ns. väärin, jotta enemmistö olisi kiinnostunut sen korjaamisesta.
 • Yleisön tuki. Jos kapinallisilla on alla mainitut tekijät, he pystyvät saavuttamaan myös tämän.
 • Vahva johtaja. Johtaja antaa ryhmälle yhtenäisyyttä, koordinaatiota ja uskottavuutta. 
 • Suurempi valta kuin vastustajilla. Muita ryhmittymiä vahvempana oleminen tai vain kyky tehdä heidän kanssaan yhteistyötä voi olla määrittelevä tekijä sille, onko kapinallisuudella vetovoimaa.
 • Turvapaikka. Turvapaikat voivat taata kapinallisuuden selviytymisen.
 • Kyky taata ulkoinen tuki. Tuki ulkopuolisilta valtioilta tai tahoilta voi olla olennaista. 
 • Kyky erottaa virheet, joita poliittiset auktoriteetit tekevät. Valtion tekemä virhe voi tarjota kapinallisjoukolle enemmän tukea kansalta. 

Kapinallisuuden luokittelu

Yleisesti asiantuntijat luokittelevat kapinallisuuden yhteen kahdesta ryhmästä: kansalliseen kapinallisuuteen tai vapauteen pyrkivään kapinallisuuteen. Kansallisessa kapinallisuudessa kapinalliset ovat tiettyä hallitusta vastaan ideologisin, etnisin, taloudellisin tai muin perustein. Vapautuksellisissa kapinallisuusryhmissä he kohtaavat hallituksen, joka on ulkomaalaisten vaikutusten tukema tai hallitsema.

Tämän ohella on olemassa myös muitakin luokituksia. Jotkut ihmiset luokittelevat kapinalliset järjestöt heidän tavoitteidensa mukaisesti.

Tavoitteeseen perustuva kapinallisuus voidaan jakaa kolmeen tyyppiin:

 • Valta ja poliittinen projektio. Tällaiset tavoitteet omaavat ryhmät yrittävät kaapata sen hetkisen vallan asettaakseen uuden hallituksen.
 • Poliittinen valta ja territorio. Tässä tapauksessa ryhmä pyrkii kaatamaan ulkomaalaisen miehittäjän, tai toisin sanoen saamaan kansallisen itsenäisyyden.
 • Paikallinen tai heimojen autonomia, pyrkimyksenä pitää tai saada vapaus hallituksen vallasta. Tällaiset ryhmät pyrkivät heikentämään hallitsevaa auktoriteettia valtiossa, joka on osittain tai täysin epäonnistunut. Lopullinen tavoite on kumota hallitus. 

Some figure

Kapinallisen toiminnan viisi pilaria

Kapinalliset voivat käyttää viittä strategista välinettä tavoitteensa saavuttamiseksi. Lista on seuraavanlainen: aseistettu vastarinta, propaganda, sosiaalinen tuki, sosiaalinen ja poliittinen aktivismi sekä ulkoisten suhteiden kehittäminen.

 • Aseistettu vastarinta. Väkivallan käyttö on tavallista kapinaannousussa. Eniten käytetty taktiikka on sissisota ja tukevassa roolissa terrorismi.
 • Propaganda. Propagandan avulla kapinallisryhmät pyrkivät voittamaan kansan suosion puolelleen. Tämän taktiikan kohteena ovat sekä kotimaiset että ulkomaiset kansat.
 • Sosiaalinen tuki. Sosiaalinen tuki pyrkii kokoamaan tukea kansalta ja saada se liikehtimään.
 • Sosiaalinen ja poliittinen aktivismi. Kapinalliset luovat tai soluttautuvat kansalaisjärjestöihin, liittoihin ja joskus jopa poliittisiin puolueisiin.
 • Ulkoiset suhteet. Tuki kansainväliseltä yhteisöltä on suuri etu. Useat kapinallisryhmät pyrkivät turvaamaan tämän.

Kuten jo voit varmasti tästä hahmotelmasta päätellä, kapinallisten toiminta muistuttaa muiden väkivaltaisten ryhmien tekoja, jotka käyttävät terrorismia ja sissisotaa hyväkseen. Niiden erottaminen toisistaan ei siis ole aina niin helppoa. Mutta ne tekijät, jotka asettavat näyttämön heidän eteensä ja jotka johtavat heidän menestykseensä, ovat samat.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Guindo, M. G. (2013). Insurgencia y contrainsurgencia. In J. Jordán (Ed.), Manual de Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional (pp. 15–43). Madrid: Plaza y Valdés.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.