Logo image
Logo image

Masennus - paljonko oikeastaan tiedät siitä?

3 minuuttia
Masennus - paljonko oikeastaan tiedät siitä?
Viimeisin päivitys: 15 joulukuuta, 2015

Masennus on mielen sairaus, joka aiheuttaa muutoksen tunnetilassamme ja vaikuttaa elämämme kaikkiin osa-alueisiin. Masentuneena olomme on surullinen, heikko, haluton tehdä mitään – sanalla sanoen toivoton. Valitettavasti tästä sairaudesta kärsivien ihmisten määrä on nousussa. Miksi? Yksi mahdollinen selitys ovat geneettiset tai fysiologiset tekijät.

Mutta kuinka paljon todella tiedät masennuksesta?

Alla tutkailemme masennuksen monia eri kasvoja, mutta ensin käymme läpi erilaisia kliinisen masennuksen muotoja.

Masennus mielialahäiriönä

Meillä on jonkinlainen käsitys niistä tekijöistä, jotka saattavat laukaista masennuksen, mutta sairaus voi ilmetä eri tavoin. Miksi toiset pystyvät elämään normaalia elämää masentuneina, mutta toiset eivät pysty? Vastaus löytyy osittain siitä, minkälaisesta masennuksesta henkilö tosiasiallisesti kärsii.

Vakava masennustila

Masennuksen oireet tekevät työnteosta, opiskelusta, syömisestä ja nukkumisesta mahdotonta. Toimet, jotka ennen toivat iloa, eivät enää sykähdytä lainkaan. Ihmiset, jotka kärsivät sairauden tämän tyyppisestä muodosta eristävät itsensä kunnes toiminta käy mahdottomaksi arjen tasolla. Ihminen voi käydä vakavan masennustilan läpi vain kerran elämässään, tai hän saattaa kokea oireita toistuvasti halki elämän.

Dystymia

Tälle mielialahäiriölle luonteenomaista on, että sen oireet kestävät vähintään kaksi vuotta. Kyseessä on vähemmän vakava sairaus, mutta se kestää kauemmin. Dystymia ei lamauta yksilöä suoriutumasta tietyistä päivittäisistä rutiineista, vaikkakin se saattaa haitata “normaalin” arkielämän kehittymistä.

Kaksisuuntainen mielialahäiriö

Tätä mielenhäiriötä leimaa äärimmäiset mielialamuutokset. Kaksisuuntaista eli bipolaarista mielialahäiriötä sairastava ihminen voi ensin olla euforinen ja hetkeä myöhemmin depressiivinen. Tämä tunteiden heittely aiheuttaa masennusoireita bipolaarisissa yksilöissä.

Vuodenajoittain vaihteleva oireyhtymä

Kaamosmasennuksenakin tunnettu, vuodenajoittain vaihteleva oireyhtymä ilmaantuu aika ajoin, usein juurikin talvikuukausien aikana, jolloin päivänvalon tuntimäärät vähenevät. Yleensä tämä masennus häviää kevään tullessa.

Masennuksen eri tyyppejä

Kuten huomaamme, masennukselle on luonteenomaista tietyt oireet. Mutta mitä ovat masennuksen takana piilevät asenteet, tapahtumat, ajatukset tai olotilat? Seuraavassa on lueteltu eri tyyppisiä masennuksia ja niitä leimaavia aiheuttajia.

Reaktiivistyyppinen masennus

Tämä on yleisin masennustyyppi ilmenemällä yleensä silloin kun ihmistä kohtaa menetys. Tämä menetys saattaa olla joko tietoista tai tiedostamatonta, kuten esimerkiksi työn, ystävän tai kumppanin menettäminen. Ihminen ei kykene jatkamaan elämäänsä tai muutoin tottua muuttuneeseen tilanteeseen. Vaikuttaa siltä kuin tuska ja kipu vain lisääntyisivät, ja ihmisestä tuntuu surulliselta ja toivottomalta.

Ketkä kärsivät tämän tyyppisestä masennuksesta todennäköisimmin? Introvertit, he jotka ovat hyvin epävarmoja itsestään, sekä erittäin herkät ihmiset ovat alttiimpia tälle mielenhäiriölle. He sulkeutuvat ja ovat kykenemättömiä vapauttamaan itseään surustaan.

Uupumuksesta johtuva masennus

Tämän tyyppinen depressio juontaa juurensa yhdistelmään erilaista fyysistä ja henkistä loppuunpalamista. Meidät ympäröi jatkuvasti kilpailu, vaatimukset, paineet itsensä paranteluun, ajanpuute, stressi jne. Kaikki tämä aiheuttaa psyykkistä väsymystä, voisimme kutsua sitä jopa uupumukseksi, joka joillakin ihmisillä johtaa masennukseen.

Kuka kärsii tämän tyyppisestä masennuksesta? Tyypillisemmin ihmiset, jotka ovat vielä murrosiän kuohuissa tai he, jotka ovat vahvasti kiinni oravanpyörässä, erityisesti johtajat.

Reaktiivinen masennus

Reaktiivinen masennus ilmaantuu asteittain meidän vanhetessamme. Tämän tyyppisestä depressiota kokevat ihmiset alkavat pohtia mitä he ovat elämällään tehneet, mitä he eivät ole tehneet, mitä he eivät kyenneet ratkaisemaan, miten asiat voisivat olla mikäli olisi valinnut toisin jne. Kaikki nämä murheet liittyvät heidän menneisyyteensä. Monista tuntuu, että he eivät ole tarttuneet kaikkiin mahdollisuuksiin joita elämä heille on tarjonnut. Heillä on tyhjä olo ja kalvava tunne siitä, että aika on valunut hukkaan – kallisarvoista aikaa on soljunut sormien läpi kuin huomaamatta ja nyt aikaa on jäljellä aivan liian vähän.

Tämän tyyppinen masennus vaikuttaa tavallisimmin ihmisiin, jotka ovat viisikymmenvuotiaita tai vanhempia. Tässä iässä he ryhtyvät muistelemaan kaikkea aiemmin tapahtunutta ja käymään näitä muistoja läpi.

Virheistä tai syyllisyydentunteesta seuraava masennus

Elämän varrella saatamme löytää itsemme tilanteesta, jossa podemme pahaa oloa johtuen tekemistämme virheistä ja niiden seurauksistaSyyllisyys siitä, että emme onnistuneet käyttäytymään eri tavoin ja sen anteeksiantamattomuus ajavat jotkut ihmiset masentuneeseen tilaan.

Synnytyksen jälkeinen masennus

Tämä ilmenee kun nainen kokee aiemmin mainitun vakavan masennustilan synnytyksen jälkeisen ensimmäisen kuukauden aikana. Joissain tapauksissa tuore äiti hyljeksii lastaan koska kokee olevansa kyvytön huolehtimaan hänestä.

Nämä ovat vain joitakin masennuksen useista kasvoista, tämän mielen sairauden aiheuttamista erilaisista ongelmista ja tyypeistä. Kaikki johtavat samoihin oireisiin, joskin osa on vakavampia kuin toiset. Jotkin masennukset laukaisee ulkoiset tekijät, toiset meidän sisäiset henkilökohtaiset muutoksemme, ja osa johtuu perimästä. On hyvinkin tärkeää tunnistaa, että ei ole olemassa yhtä ainoaa syytä tai ilmenemismuotoa, vaan olla tietoinen tämän salakavalan sairauden vaihtelevista merkeistä ja laukaisijoista.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.