Gordon Allport – persoonallisuuspsykologian isä

12.7.2019
Kehittämänsä persoonallisuusteorian lisäksi Gordon Allport on antanut panoksensa psykologialle muillakin tavoilla.

Gordon Allport oli psykologi, joka loi perustan persoonallisuuspsykologialle. Hänen teoriaansa pidetään yhtenä ensimmäisistä humanistisista teorioista, koska se mieltää ihmisen itsenäiseksi olennoksi, jolla on vapaa tahto. Hän väitti, etteivät vaistot ja mielijohteet ole ainoita ihmistä motivoivia tekijöitä. Hän uskoi myös, ettei menneisyys hallitse ihmistä.

Allportin teokset ovat miellyttäviä ja tavallisen lukijan on helppo ymmärtää niitä. Hän selitti asiat yksinkertaisella tavalla. Niiden, jotka haluavat oppia lisää psykologiasta, tulisi lukea Allportin teoksia.

Allport opiskeli motivaatiota ja persoonallisuutta. Hän jätti taakseen tärkeän perinnön ja on todella mielenkiintoinen hahmo psykologian alalla.

Nuoruus

Gordon Allport syntyi Indianan osavaltiossa vuonna 1897, mutta muutti perheineen Ohioon ollessaan vielä lapsi. Hänen isänsä oli lääkäri ja teki töitä kotoa käsin. Tästä johtuen Gordon ja hänen sisaruksensa saivat altistuksen lääketieteen maailmalle jo pienestä pitäen. Tästä sai alkunsa Allportin kiinnostus alaan ja erityisesti psykologiaan.

Allport kuitenkin päätyi opiskelemaan ekonomiaa ja filosofiaa. Koska hän ei koskaan menettänyt kiinnostustaan psykologiaan, hän sai lopulta psykologian tutkintonsa Harvardin yliopistosta.

Hieman myöhemmin hän matkusti Wieniin. Tämä oli yksi hänen elämänsä merkittävimmistä hetkistä, sillä hän tapasi Sigmund Freudin tällä matkalla. Päinvastoin kuin voisit kuvitella, psykoanalyysin isä ei ei tehnyt vaikutusta Allportiin. Monen humanistisen psykologin tavoin Allport piti Freudin teorioita melko rajoittavina.

Gordon Allport

Allportin ura

Palattuaan Yhdysvaltoihin Allport alkoi työskennellä psykologian professorina. Hän sai viran Harvardin yliopistosta, jossa teki töitä loppuelämänsä. Harvardin aikoinaan hän liittyi useisiin toimikuntiin ja piti innostavia luentoja. Vuonna 1939 hänet valittiin American Psychological Association -nimisen (APA) yhdistyksen puheenjohtajaksi.

Allport julkaisi useita kirjoja. Hänen kuuluisin teoksensa on Becoming: Basic Considerations for a Psychology of Personality. Allport sai elämänsä aikana useita palkintoja tunnustuksena työpanoksestaan psykologian alalla. APA palkitsi hänet maineikkaalla APA Award for Distinguished Scientific Contributions to Psychology -nimisellä palkinnolla.

Gordon Allport korosti yksilön tietoisen motivaation ja ajattelun tärkeyttä. Tämä johti hänet mielenkiintonsa persoonallisuuden kehittymisen äärelle. Allport yritti löytää tasapainon aikansa suosittujen teorioiden välillä. Behaviorismi oli puutteellista ja pinnallista, kun taas psykoanalyysi äärimmäisen mutkikasta. Freudin tapaaminen sinetöi Allportin kiinnostuksen kehitellä oma teoria.

Työpanos psykologialle

Hänen tärkein antinsa on teoria persoonallisuuden piirteistä, joka esittää, että jokaisella ihmisellä on satoja piirteitä. Hän luokitteli 4 500 sanaa, jotka määrittelevät yksilöä ja jakoi ne kolmeen eri tasoon:

  • Pääpiirteet: Nämä ovat henkilön dominoivat piirteet. Ne muovaavat hänen identiteettiään, tunteitaan ja käyttäytymistään.
  • Keskeisimmät piirteet: Nämä ovat ensisijaiset piirteet, mutta ne eivät kuitenkaan ole dominivia. Ne ovat useimmilla synnynnäisiä ja muodostavat persoonallisuuden ja toiminnan perustan.
  • Sekundääriset piirteet: Nämä ovat yksityisiä piirteitä, jotka ovat jokaisella yksilöllä erityisiä. Nämä tulevat näkyviin usein vasta luottamuksellisesti ja tietyissä olosuhteissa.
persoonallisuuden piirteet

Gordon Allportin perintö

Persoonallisuudenpiirreteoriansa lisäksi Allport määritteli genotyyppejä ja fenotyyppejä. Hän identifioi sisäiset ja ulkoiset ehdot, jotka motivoivat ihmisen käytöstä. Teoksessaan Personality: A Psychological Interpretation (1937) hän määrittelee persoonallisuuden seuraavasti: ”ihmisen sisäisten psykofyysisten järjestelmien dynaaminen järjestys, joka määrittelee hänen ainutlaatuisen sopeutumisen ympäristöönsä”.

Allport korosti, että jokaisella ihmisellä on erilainen persoonallisuus. Häntä kiinnostivat myös ihmisen tahdon, motivaation ja päättäväisyyden luonne. Hän painotti, että jokaisen yksilön käyttäytyminen ja ajatukset ovat seurausta koko hänen elämäntarinastaan. Toisin sanoen yksilön ajatukset ovat menneisyyden ja nykyhetken hedelmä.

Allport edisti koulukuntien välistä liikettä Harvardin yliopistossa, joka johti siihen, että koulu kehitti yhteiskuntatieteen osaston. Allport oli myös Freudin psykoanalyysin ja radikaalin behaviorismin suorasanainen kriitikko.

Gordon Allport opiskeli myös ennakkoluuloja ja uskontoa. Hän analysoi juutalaisiin ja afrikan-amerikkalaisiin kohdistuvaa syrjintää, mikä oli mukana hänen kirjassaan The Nature of Prejudice.

Allport kuoli 9. lokakuuta 1967. Hän jätti selvästi erottuvan perinnön psykologian alalle ja häntä pidetään yhtenä humanistisen psykologian pioneereista.