Fibromyalgia ja probiootit: mikä on niiden välinen suhde?

Fibromyalgia ja probiootit: mikä on niiden välinen suhde?
Gema Sánchez Cuevas

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Gema Sánchez Cuevas.

Viimeisin päivitys: 14 joulukuuta, 2018

Almerían yliopistossa Espanjassa suoritettu tutkimus analysoi fibromyalgian ja probioottien välistä suhdetta. Tutkimus osoitti, että ne fibromyalgiasta kärsivät potilaat jotka saivat tiettyjä bakteereja kehoonsa, kykenivät parantamaan elämänlaatuaan merkittävästi.

Fibromyalgia on syyopillisesti tuntematon krooninen sairaus, jolle on luonteenomaista yleistynyt ja leviävä liikuntaelinten kipu. Täten, fyysisten oireiden lisäksi fibromyalgiasta kärsivät ihmiset kokevat psykologisia ja tunne-elämän vaikeuksia. On arvioitu, että tämän sairauden maailmanlaajuinen yleisyys on 2,7 %.

Psykologinen terapia ja harjoitukset, kuten meditaatio, voivat auttaa fibromyalgiasta kärsiviä ihmisiä hallitsemaan kokemiaan eri tyyppisiä vaikeuksia. Mutta viimeisimpien tietojen mukaan vaikuttaa myös siltä, että probiootit ovat vaihtoehto. Tässä artikkelissa käsittelemme niiden suhdetta fibromyalgiaan.

Probiootit parantavat monimutkaisia kognitiivisia toimintoja

Probiootit ovat eläviä bakteereja, jotka ovat hyödyllisiä elimistöllemme. Nämä hyödyt tasapainottavat normaaliflooraamme, parantaen immuunijärjestelmäämme, ja ne auttavat meitä ruoansulatuksen kanssa. Almerían yliopiston tutkijaryhmä onnistui erottelemaan neljän probioottikannan vaikutukset yksilöissä, jotka kärsivät tästä patologiasta.

Sitten kun tutkijat olivat suorittaneet kliiniset tutkimukset, he huomasivat että nämä probioottiset yhdisteet, sopivissa määrin saatuina, paransivat komplekseja kognitiivisia toimintoja. Fibromyalgiasta kärsivät ihmiset kärsivät tavallisesti näiden toimintojen muutoksista. Tämä tutkimus on erinomainen täydennys muihin tutkimuksiin, jotka käsittelevät fibromyalgiasta kärsivien syömistottumuksia.

Asiantuntijat aloittivat työskentelemään sillä hypoteesilla, että näillä probiooteilla olisi lukuisia hyötyjä. Useimmilla näistä hyödyistä on tekemistä potilaan henkisten toimintojen, fyysisten ja psyykkisten tilojen kanssa. Pablo Románin, erään Almerían yliopiston tutkijan mukaan, kun he aloittivat tutkimuksen he halusivat tarkistaa, jos bakteerit edistäisivät kivun intensiteetin, ahdistuksen ja masennuksen laskemista fibromyalgiaa kärsivissä potilaissa. Lisäksi he halusivat nähdä, jos potilaissa huomattaisiin mitään kognitiivista kehitystä.

Tehdäkseen tämän, tutkijat sovelsivat kyselyitä ja kokeellisia tehtäviä, jotka potilaiden oli suoritettava itsearvioivana tehtävänä. He keräsivät hyödyllistä tietoa eri indikaattorien avulla, kuten kivun tason, elämän ja unen laadun, fibromyalgian oireiden esiintyvyyden ja voimakkuuden, sekä psyykkisten oireiden ja ahdistuksen avulla.

fibromyalgia ja probiootit

Tutkimuksen tulokset

Tutkimukset osoittivat, että probioottien saaminen ei vaikuta siihen aivojen osaan, joka on vastuussa motorisista toiminnoista. Mutta toisaalta se vaikuttaa siihen osaan, joka on kontrolloi potilaan kykyä sopeutua eri tehtäviin. Lisäksi tämä tapahtuu ilman, että potilas osoittaa mitään merkkejä väsymyksestä.

Tutkijat huomasivat, että probioottiyhdisteitä saanut potilasryhmä toimi vähemmän impulsiivisesti ja he tarvitsivat vähemmän aikaa päätösten tekemiseen.

Luomulääkkeiden vaikutus fibromyalgian ja probioottien tutkimuksessa

Kun tutkijat saivat johtopäätöksen fibromyalgian ja probioottien välisestä suhteesta, asiantuntijat suorittivat kliinisiä tutkimuksia noin 60 fibromyalgiapotilaan kanssa. Nämä yksilöt olivat pääasiassa naisia, sillä tämä sairaus vaikuttaa pääsääntöisesti naisiin.

Tutkijat arvioivat jokaisen yksilön ennen hoitojen aloittamista. Arvioinnissa he rekisteröivät heidän kognitiiviset kykynsä eri kyselyiden ja tehtävien avulla, muiden tekijöiden lisäksi, joilla on tekemistä heidän fyysisiin ja psyykkisiin tiloihinsa. He määrittelivät kärsimänsä kivut kahden päivän ajalta. He määrittelivät myös ahdistuksen tai muut masennuksen oireet.

 

Ryhmä hajautettiin kahteen osaan. Toinen ryhmä otti probiootteja kahdeksan viikon ajan, kun toinen ryhmä otti lumelääkettä. Tutkijat antoivat neljä pilleriä päivässä. Sekä probioottikapselit ja lumelääkkeet olivat identtisiä ulkomuotonsa suhteen, maun ja hajun suhteen.

Hoidon jälkeen tutkijat haastattelivat potilaita arvioidakseen ja verratakseen ennen hoitoa ja sen jälkeen saatuja tuloksia. Potilaat, jotka saivat lumelääkettä, eivät huomanneet mitään vaikutuksia. Kun taas he, jotka saivat probiootteja, todistivat lukuisissa impulsiivisuustesteissä, että heidän kognitiivinen joustavuutensa oli kutakuinkin parempi kuin heidän joustavuutensa ennen koetta.

Tämän ensimmäisen vaiheen jälkeen, ja Almerían yliopiston rahoituksen kanssa, monialainen ryhmä hoitajia, fysioterapeutteja, psykologeja ja neurotieteiden asiantuntijoita jatkavat probioottien tutkimista, jos ne voisivat parantaa muitakin sairauksia. Fibromyalgian ja probioottien välisen suhteen positiiviset vaikutukset on kuitenkin nyt esitelty.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.