Logo image
Logo image

Attribuution peruserhe

4 minuuttia
Attribuution peruserhe
Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Attribuution peruserhe on mielenkiintoinen ilmiö. On mahdotonta arvioida puolueettomasti kaikkea löytämääsi tietoa päivittäin, erityisesti Internetin ja sosiaalisten verkostojen nousun myötä. Meidän on jatkuvasti tehtävä päätöksiä niiden tietojen perusteella joita meillä on, tai joita voimme etsiä.

Tietoa on niin paljon, että ei ole tarpeeksi aikaa tarkistaa sitä kaikkea. Teemme yleensä nopeita päätöksiä, jotka perustuvat heuristiikkoihin. Ne johtavat meitä puolueellisuuteen ja ilmiöihin, kuten attribuution peruserhe (Gilbert, 1989).

Attribuution peruserhe vaikuttaa ja vääristää tekemämme attribuutiot. Se kuvaa taipumusta yliarvioida sisäisiä henkilökohtaisia ​​asenteita tai motiiveja, kun yritetään selittää / määrätä / tulkita muissa ihmisissä havaittua käyttäytymistä ja ymmärtää olosuhteiden merkitystä.

Some figure

Castro -koe

Edward E. Jones ja Keith Davis (1967) suunnittelivat tutkimuksen, jossa testattiin, miten jaotteleminen toimii. Erityisesti he halusivat tutkia tapaa, jolla kritiikki kohdistetaan epäedulliseen asenteeseen. Tarkastellaan kokeilua tämän ilmiön selvittämiseksi.

Tässä kokeessa osallistujille annettiin luettavaksi muutamia esseitä Fidel Castroa vastaan ​​ja muutamia Fidel Castron puolesta. Myöhemmin heidän täytyi arvioida kirjailijoiden asenteita Fidel Castroa kohtaan. Heidän tekemänsä attribuutiot olivat samat kuin tekstin sisällössä. He sanoivat, että ne jotka kirjoittivat Castron hyväksi kannattivat häntä, ja ne jotka kirjoittivat häntä vastaan​ myöskin olivat häntä vastaan.

Tähän mennessä tulokset olivat odotettuja. Ajattelemalla, että kirjoittajat olivat kirjoittaneet vapaasti, tehdyt attribuutiot olivat sisäisiä. Osallistujat uskoivat, että kirjoittajat kirjoittivat omien uskomustensa perusteella. Toisille osallistujille kerrottiin kuitenkin, että kirjoittajat olivat kirjoittaneet Castroa vastaan tai hänen puolestaan puhtaasti sattumalta. Kolikon heitto määritteli, kirjoittaisiko kirjoittaja häntä vastaan ​​tai puolesta.

Tämän uuden tiedon avulla tutkijat odottivat, että osallistujat käyttäisivät nyt ulkoisia attribuutioita. Attribuutiot jäivät kuitenkin sisäisiksi. Jos kirjoitat puolesta, kannatat; jos kirjoitat vastaan, olet vastaan, riippumatta siitä, mikä motiivi johtaa sinut kirjoittamaan. On kiinnostavaa, miten mieli toimii, eikö?

Some figure

Sisäiset ja ulkoiset attribuutiot

Mutta mitä ovat sisäiset ja ulkoiset attribuutiot? Mikä ero on niiden välillä? Nämä attribuutiot viittaavat syihin tai aiheuttajiin (Ross, 1977). Siten sisäinen attribuutio on sellainen, jonka mukaan henkilö, ja erityisesti hänen sisäiset ominaisuutensa, ovat vastuussa tuloksesta. Näitä sisäisiä ominaisuuksia ovat esimerkiksi asenne ja persoonallisuus. Esimerkiksi, jos joku josta en pidä epäonnistuu tentissä tai hän saa potkut työstään, arvioin sen luultavasti liittyvään sisäisiin syihin. Hän epäonnistui, koska oli typerä ja hän sai potkut, koska oli laiska. Tyhmyys ja laiskuus ovat ihmisten vakaita ominaisuuksia.

Toisaalta ulkoiset attribuutiot viittaavat tilanteiden, muutosten ja vaarallisten tekijöiden vaikutukseen monissa tapauksissa. Edellisen esimerkin jatkona voidaan ajatella, että jos joku josta pidän saa potkut, voin olettaa, että se johtui siitä että firmalla menee huonosti tai pomo oli epäpätevä. Tällöin attribuutiot voivat perustua epäsuoriin tapahtumiin, kuten firman menestykseen tai kolmansien osapuolten sisäisiin ominaisuuksiin.

Attribuution peruserhe: selitykset

On olemassa useita teorioita, jotka yrittävät selittää miten attribuution peruserhe muodostuu. Vaikka emme tiedä tarkalleen mitä tapahtuu, jotkut teoriat esittävät hypoteeseja. Yksi näistä teorioista on “oikeudenmukaisen maailman hypoteesi” (Lerner ja Miller, 1977). Tämän hypoteesin mukaan ihmiset saavat mitä ansaitsevat ja ansaitsevat sen mitä he saavat. Kun henkilö josta emme pidä epäonnistuu, ajattelemme sen olevan hänen syytään, koska tämä vahvistaa tarvettamme uskoa oikeudenmukaiseen maailmaan. Tämä usko vahvistaa ajatusta, että meillä on valta omassa elämässämme.

Toinen teoria on henkilön kommunikaatio (Lassiter, Geers, Munhall, Ploutz-Zinder ja Breitenbecher, 2002). Kun kiinnitämme huomiota toimintaan, yksilö on referenssipiste. Emme ota huomioon tilannetta ikään kuin se olisi vain yksinkertainen tausta. Siksi käyttäytymisen attribuutiot perustuvat ihmisiin, joita tarkkailemme. Kun tarkkailemme itseämme, olemme tietoisia meihin vaikuttavista voimista. Näin ollen ulkoiset attribuutiot vaikuttavat.

Some figure

Kulttuuri ja attribuution peruserhe

Attribuution peruserhe ei tapahdu samalla tavalla kaikkialla maailmassa. Jotkut tutkijat ovat havainneet, että se on yleisempää yksilöllisissä kulttuureissa (Markus ja Kiyatama, 1991). Nämä yksilöllisemmät ihmiset ajautuvat useammin tähän puolueellisuuteen kuin ne, jotka tulevat kollektiivisista kulttuureista. Näin aasialaiset attribuoivat käyttäytymisen liittyvän useammin tilanteisiin, kun taas länsimaalaiset attribuoivat käyttäytymisen kyseessä olevaan henkilöön.

Kulttuuri voi määrittää nämä erot. Individualistit, jotka ovat yleisempiä länsimaissa, näkevät itsensä itsenäisinä toimijoina ja ovat siksi vähemmän alttiita kontekstuaalisiin yksityiskohtiin liittyen. Sitä vastoin kollektivistit kiinnittävät enemmän huomiota kontekstiin.

Klassinen ero löytyy kuvista. Länsimaalaiset taiteilijat asettavat ihmiset suureen osaan maalauksissaan samalla kun he tuskin lainkaan keskittyvät syvyyden luomiseen. Sitä vastoin sellaisissa maissa kuin Japani, maalauksissa on usein hyvin pieniä ihmisiä maisemissa, joissa jokainen yksityiskohta on erittäin kehittynyt.

Kuten olemme nähneet, ennakkoasenteita on vaikea välttää, koska ne sisältyvät sellaisiin tekijöihin kuin kulttuuri. Niitä ei kuitenkaan ole mahdotonta välttää. Jotkut tekniikat, joilla autetaan korjaamaan attribuution peruserhettä ovat (Gilbert, 1989):

  • Kiinnitä huomiota konsensukseen liittyviin tietoihin. Jos monet ihmiset käyttäytyvät samalla tavalla samassa tilanteessa, syynä voi olla tilanne.
  • Kysy itseltäsi, miten toimisit samassa tilanteessa.
  • Etsi huomaamattomia syitä. Tarkemmin sanottuna etsi vähemmän esiinpistäviä tekijöitä.

Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Gilbert, D. T. (1989). Thinking lightly about others: Automatic components of the social inference process. In J. S. Uleman & J. A. Bargh (Eds.), Unintended thought (pp. 189–211). New York: Guilford Press.
  • Jones, E. E. & Harris, V. A. (1967). The attribution of attitudes. Journal of Experimental Social Psychology, 3, 1–24
  • Lassiter, F. D., Geers, A. L., Munhall, P. J., Ploutz-Snyder, R. J. y Breitenbecher, D. L. (2002). Illusory causation: Why it occurs. Psychological Sciences, 13, 299-305.
  • Lerner, M. J. & Miller, D. T. (1977). Just world research and the attribution process: Looking back and ahead. Psychological Bulletin, 85, 1030-1051.
  • Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological Review, 98, 224-253.
  • Ross, L. (1977). The intuitive psychologist and his shortcomings: Distortions in the attribution process. ‘In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology (vol. 10, pp. 173–220). New York: Academic Press.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.