5 lainausta Albert Camusilta, jotka muuttavat elämäsi

23.4.2017

Kirjailija ja Nobel-voittaja Albert Camus erottui ennen kaikkea tavastaan katsoa elämää. Kirjoissaan hän kertoo selkeitä esimerkkejä hahmojensa persoonallisesta kehityksestä. Noissa hahmoissa voimme nähdä myös itsemme.

Albert Camus tunnetaan humanistisesta kirjallisuudestaan. Hän otti vaikutteita etenkin Friedrich Nietzscheltä. Teoksissaan hän korostaa ihmisolennon absurdisuutta ja pyrkii herättämään tietoisuutta sekä uudenlaista perspektiiviä teostensa kautta.

Albert Camus ja eksistentiaalinen ajatus

Eksistentialismin läsnäolo on merkittävä osa kaikkia Albert Camuksen töitä. Hänen tunnetuimpia teoksiaan ovat mm. ”Sivullinen”, ”Rutto” ja ”Sisyfoksen myytti”. Kyseisissä teoksissa Camus paljastaa syvimmätkin huolensa, jotka heijastuvat pitkälti filosofiaan ja olemassaoloon.

Camus puhuu teoksissaan aikamme hengellisestä kriisistä. Hän lähestyy aihetta uskonnollisen, poliittisen ja taiteellisen ilmaisun kautta. Camus tarjoaakin meille filosofisia ideoita, uusia ulottuvuuksia ja tapoja käsitellä hankaliakin asioita.

Camusin sanoissa voimme nähdä huolien ja heijastuksien todellisen suuruuden. Camus jätti jälkeensä kirjallisuuden perinnön, jonka kautta voimme uskaltautua tutkimaan itseämme. On tärkeää nähdä itsensä kurjuuden, manian, hyveiden, petosten ja taitojen kautta. Tässä osiossa analysoimme muutamia tärkeitä lainauksia ja niiden ominaispiirteitä.

1. “Rakastamattomuus on verrattavissa onnettomaan oloon: todellinen häpeä on olla rakastamatta.”

Tässä lauseessa hän ilmentää rakkauden voimaa ja täydellisyyttä. Se on todiste siitä, että lopulta rakkaus on aina kaiken kivun ja surun arvoista.

kukka

Rakkaudessa voimme nähdä itsemme kyvyllä, jolla ihailemme toista ihmistä kaikessa kauneudessaan. Tuo näkemys ylittää kaiken rationaalisuuden. Jokainen, joka on joskus tuntenut tuon tunteen, tietää sen arvokkuuden. Vaikka tunne voi ajoittain olla turhauttava, se osoittaa silti meille syvimmän olemuksemme, jonka tarkoitus on ainoastaan rakastaa.

 2. “Joka kerta kun ihminen on kahlittuna maailmaan, olemme kahlittuna häneen. Vapauden on oltava kaikille tai ei kenellekään.”

Tämä lause pitää sisällään humanistisen olemuksen. Se julistaa vapauden olemattomuutta, vaikka todellisuudessa kukaan ei voi elää ilman sitä. Vapauden havitteleminen toisten ihmisten kustannuksella on aina epäinhimillinen teko.

Camus vaatii myötätuntoa ja solidaarisuutta, jotta jokainen yksilö voisi saada samat oikeudet. Hän ajatteli, että on väärin hankkia näitä oikeuksia ryöstämällä muita.

3. “Ihmisellä on kaksi puolta: hän ei voi rakastaan ilman, että rakastaa itseään.”

Monet suurista filosofeista ovat tuoneet esiin kyseistä ajatusta. Ajatusta, joka pohjautuu yksilön itseensä rakastumiseen ennen muuta rakkautta. Voimme antaa ainoastaan sen, mitä meillä on ja rakkaus ei ole tähän poikkeus. Ja itsensä rakastaminen on oleellinen osa myös muuta rakkauttamme.

Jos pystyt viljelemään rakkauttasi, huolehtimaan ja antamaan huomiota itsellesi, olet valmis antamaan tuota kaikkea myös muille. Kyse on ainoastaan siitä mitä olet ja kuinka rehellistä rakkaus itseäsi kohtaan todella on.

tyttö niityllä

4. “Talven syvyyksissä ymmärsin, että voittamaton kesä asuu sisälläni.”

Toivo asuu meissä, asenteessamme ja perspektiivissämme. Sen avulla pystymme hyväksymään jokaisen meille annetun hetken. Kun ajattelemme itseämme menestyksen ja hallinnan kautta, arvotamme itsemme kaiken ulkopuolelle.

On helppo ennustaa, että tämän tyyppinen pinnallinen arvo on varsin lyhyt ja ohimenevä. Ja ennemmin tai myöhemmin se on altis myös tuhoutumaan. Kun perustamme arvomme sille mitä olemme ja hyväksymme vaikeutemme ja pelkomme, opimme luottamaan itseemme suurimpienkin kysymysten äärellä.

 5. “Todellinen anteliaisuus suhteutettuna tulevaisuuteen pitää sisällään kaiken nykyisen.”

Tiedämme, että olemassaolomme perustuu nykyhetkeen. Tulevaisuutemme on puolestaan riippuvainen kerryttämistämme kokemuksista. Kylvämme hetkiämme, jotta saisimme kukoistavia kokemuksia ja oppitunteja.

perhonen kädessä

Antaessasi kaikkesi nykyhetkelle, sinun tulee tehdä kaikki mahdollinen tässä hetkessä. Näin voimme rakentaa kohtaloamme samalla antamalla parasta itsellemme. Nykyinen elämämme on seurausta oppimistamme asioista ja asenteista, joilla olemme suhtautuneet niihin.