5 asiaa, joita henkisesti vahvat vanhemmat eivät tee

31.10.2016

Henkinen vahvuus on yksi elämän perustaidoista, varsinkin mitä tulee vanhemmuuteen. Henkinen vahvuus tarkoittaa sitä, että osaat säädellä tunteitasi, hallita omia ajatuksiasi ja käyttäytyä tuottavalla tavalla, silloinkin, ja varsinkin silloin, kun vaikuttaa siltä että lapsesi yrittävät tehdä sinut hulluksi.

Kun yritämme rakentaa henkistä voimaamme, esteeksi saattaa muodostua huonoja tapoja, jotka estävät meitä saavuttamasta täyttä potentiaaliamme. Tunnistamalla ja välttämällä nämä virheet voimme saada aikaan suuren muutoksen.

Mitä henkisesti vahvat vanhemmat eivät tee

Äiti ja tytär

Henkistä vahvuutta osoittavat vanhemmat muodostavat hyviä tapoja ja välttävät seuraavia virheitä:

He eivät sääli itseään

Henkisesti vahvat vanhemmat eivät lankea siihen ansaan, että kuvittelisivat että heidän lapsensa yrittävät rangaista tai satuttaa heitä tai että he ovat epäreiluja vanhempiaan kohtaan. Henkisesti vahvat vanhemmat tietävät että itsesääli vain hidastaa ratkaisujen löytämistä oikeaan ongelmaan.

Lapset ja teini-ikäiset ovat mitä he ovat, ja heille on luonnollista etsiä tapoja hallita tilannetta. Se kuuluu heidän kehitykseensä. Ratkaisu on olla valittamatta ja olla heittäytymättä uhriksi, sekä muodostaa tehokkaan kurin sääntöjä ja toteuttaa ne tehokkaasti.

Tässä mielessä henkisesti vahvat vanhemmat ennakoivat ongelmia eivätkä hukkaa aikaa valittamiseen siitä, kuinka he ansaitsevat parempaa.

He eivät välttele vastuutaan

On helppoa syyttää lasta ongelmista ja epämukavuuden tunteesta kun he hermostuttavat sinua, käyttäytyvät huonosti tai kun heidän asenteensa tekee sinut hulluksi. Henkisesti vahvat vanhemmat eivät syytä lapsiaan, vaan säilyttävät henkilökohtaisen voimansa ja hyväksyvät vastuun tunteistaan ja käyttäytymisestään.

Henkisesti vahvat vanhemmat tunnistavat hetket jolloin he osallistuvat voimataisteluun tai kun he menettävät hermonsa, tietäen silloin antavansa lapsilleen enemmän valtaa. Niin ollen, he pitävät itsensä kontrollissa halliten tunteitaan.

He eivät vähättele muutoksia

Kun lapset kasvavat ja kehittyvät, heidän asenteensa ja käyttäytymisensä muuttuu, samoin kuin heidän suhteensa vanhempiin. Monet vanhemmat eivät hyväksy näitä muutoksia, varsinkaan kun he tajuavat etteivät heidän lapsensa pysty olemaan tai halua olla sellaisia kuin he itse haluaisivat heidän olevan.

Henkisesti vahvat vanhemmat pystyvät hyväksymään nämä muutokset. He ymmärtävät että ne ovat osa evoluutiota ja he ovat valmiita järjestämään uudelleen strategioitaan ja tapaansa suhtautua lapsiinsa heidän tarpeidensa mukaan. He ymmärtävät lastensa ansaitsevan henkilökohtaisen vapauden.

He eivät yritä kontrolloida lapsiaan

Lasten kontrolloiminen on vaikea ja hyödytön tehtävä, sillä mitä enemmän painostamme heitä, sitä enemmän he kokevat tarvetta räjähtää. Kontrolloimisen sijasta henkisesti vahvat vanhemmat yrittävät vaikuttaa heihin ilman manipulaatiota. He auttavat lapsiaan kehittämään kykyjään ja he antavat heille työkaluja eri elämän osa-alueilla menestymistä varten.

Henkisesti vahvat vanhemmat

Tässä mielessä, henkisesti vahvat vanhemmat ovat tietoisia että kasvatus ei perustu kriteerien täyttämiseen ja tiukkaan sääntöjen seuraamiseen. Sen sijaan heidän kasvatuksensa pyrkii vahvaan itsetuntoon ja taitojen oppimiseen, kuten esimerkiksi tunteiden hallintaan ja päätöksentekoon.

He eivät huolehdi siitä, miellyttävätkö he muita ihmisiä

Henkisesti vahvat vanhemmat eivät välitä siitä mitä muut ihmiset sanovat tai siitä, täyttävätkö he muiden ihmisten odotukset. Henkisesti vahvat vanhemmat eivät taivu toisilta vanhemmilta tai aikuisilta tulevan painostuksen alla, sillä heillä on oma tapansa käsitellä asioita ja edetä elämässään.

Päinvastoin, henkisesti vahvoilla vanhemmilla on selkeät päämäärät, strategiat ja säännöt kodissaan, samoin kuin ideat siitä miten he haluavat lapsensa kasvattaa, ja he haluavat opettaa heidät kunnioittamaan toisten päätöksiä.