Uniin kätkeytyvät viestit

2.2.2016

Edessämme aukeaa nukkuessamme unten suuri ja salaperäinen maailma.

Kun nukumme, käymme useiden eri vaiheiden ja tasojen läpi. Ensimmäinen vaihe on unta ilman nopeiden silmäliikkeiden univaihetta eli REM-vaihetta, joka koostuu neljästä eri osasta, jotka ovat toinen toistaan syvempiä. Vaiheet III ja IV, joita kutsutaan englanniksi slow wave sleep -nimityksellä (SWS) ovat syvän unen vaiheita.

Viidennessä univaiheessa alkaa nopeiden silmäliikkeiden univaihe, joka tunnetaan yleisesti nimellä REM (Rapid Eye Movement). Tähän vaiheeseen päästyämme alamme nähdä unta. Tyypillisesti ihminen käy läpi neljästä kuuteen REM-univaihetta normaalipituisten yöuniensa aikana.

Mitä uneksiminen on?

Uneksiminen on tietysti unien näkemisen prosessi. Unet ovat mielikuvallisia heijastuksia, jotka koostuvat kuvista, äänistä, ajatuksista ja tunteista. Yleensä unet liittyvät symbolisesti jollain tavalla uneksijan omaan todellisuuteen.

Unien näkeminen on tahdosta riippumaton mielen prosessi, jossa oikeaan elämään liittyvät tuntemukset ilmestyvät sensuroimattomina. Se on myös tilanne, jossa toistamme muistiimme varastoitunutta tietoa.

Muistikuvat unista, joita meille jää herättyämme saattavat olla hyvin vähäisiä, mutta toisinaan taas hyvinkin selkeitä.

On selvitetty, että unien näkeminen on mahdollista missä tahansa univaiheessa, mutta todennäköisemmin tulet muistamaan sellaiset unet, joita näit kun olit REM-univaiheessa.

Poika ja lentokone

Mitä unet kertovat meille?

Psykoanalyysiä tehdessä on hyvin oleellista analysoida unissa näkyvää sisältöä. Tämä käsittää kaikki unen aikajanan tapahtumat, unissa ilmestyvä symboliikka sekä niissä piilevät yksityiskohdat (unissa näkyvien tilanteiten ja sisällön sekä niiden merkitysten tulkinta).

Kaikilla unilla on jokin tarkoitus, sillä ne liittyvät melkeinpä poikkeuksetta sisällämme velloviin tunteisiin ja symboleihin, jotka puolestaan liittyvät tavalla tai toisella nykyisiin tai menneisiin kokemuksiimme ja tapahtumiin.

Eri unityypit

Yksi yleisimmistä unityypeistä, joihin joskus saatamme törmätä, on painajainen, josta kumpuaa pelon tuntemuksia ja jotka vaikuttavat siten koko seuraavan päivän mielenalaan. Ne liittyvät traumoihimme, hylkäämisen kokemuksiin lapsuudessamme, stressiin, epävarmuuden tuntemuksiin, tyytymättömyyteen ja esimerkiksi terveyteemme tai parisuhteisiimme liittyviin ongelmiin.

Toinen yleinen unityyppi ovat parantavat unet. Tämä on eräänlaista uniterapiaa, jota kutsutaan myös nimellä ”selkouni”, jonka aikana tiedostat näkeväsi vain unta ja pystyt jollain tavalla hallitsemaan unen kulkua ja muuttamaan negatiiviset tunteet myönteisempään suuntaan.

Mitä unemme merkitsevät?

On olemassa monia hypoteeseja ja selityksiä sille, mitä unissamme ilmestyvät symbolit merkitsevät. Ne eivät kuitenkaan välttämättä sovi yksi yhteen niistä uneksivan ihmisen todellisuuden kanssa, joten on todella tärkeää tunnistaa ne tunteet, jotka ovat saaneet jonkun tietyn unen aikaiseksi, sekä niistä uneksivan henkilön senhetkisen tilanteen, jotta pystyisimme paremmin ymmärtämään minkä tahansa unen tarkan merkityksen.

Mikäli siis olet kiinnostunut selvittämään jonkin unen merkityksen, kiinnitä huomiota erityisesti tuntemuksiin, joita kävit läpi kyseisen unen aikana, ja määrittele sitten, onko se toistuva tai usein näyttäytyvä, sillä se saattaa viitata siihen, että mielessäsi tai elämässäsi on jonkin asia, jota tulee työstää tai jonka yli täytyy päästä psykologisessa mielessä.

Mikäli tunteet ovat mukavia ja positiivisia, ilmoittaa unesi sinulle, että olet menossa oikeaan suuntaan ja että elät sellaista elämää, josta saat tyydytystä. Uni saattaa myös ilmaista mahdollisen kaipuuden tunteen, halusi, unelmat tai päämäärät, jotka haluaisit saavuttaa.

Mikäli sen sijaan unesta aiheutuu sinulle epämiellyttäviä, epämukavia tai kivuliaita tunteita, on sen unen merkitys varsin tärkeä ja paljonpuhuva, sillä se kuvastaa sellaista osaa alitajunnassasi, joka tarvitsee ratkaisun tai jonka yli on päästävä. Kyseessä voi olla esimerkiksi jonkinlainen trauma, pelko, huoli tai muu mieltä vaivaava asia. Tyttö kuuntelee simpukkaa

Mistä unemme ovat peräisin?

Unet laukaisevat alitajunnassa säilössä olleita sinne tallentuneita erilaisia muistoja ja muuta sisältöä aina varhaisesta lapsuudesta saakka. Saattaa olla, ettet välttämättä edes aktiivisesti muista tiettyjä alitajunnastasi löytyviä asioita, mutta ne kuitenkin voivat olla hyvinkin tärkeässä osassa psyykessäsi.

Onkin siksi varsin tärkeää tietää kuinka omia uniaan voi tulkita, sillä ne voivat tarjota hyödyllistä tietoa siitä, kuinka me tunnemme syvimmässä sisimmässämme, mielemme henkilökohtaisimmissa ja salaisimmissa sopukoissa.

Kun olemme selvittäneet unemme merkityksen, on seuraava luonnollinen askel yrittää tehdä oma itsensä tietoiseksi tunnelukoista ja hoitaa sitä kenties psykologisen terapian keinoin, mikäli se on mahdollista, jotta pystyisimme ratkaisemaan sisällämme olevat negatiiviset tunteet. Tällä tavalla ne lopulta ilmestyvät unissamme aivan uudessa valossa, joko miellyttävämpänä tai positiivisempana tunteena, joka kumpuaa jonkin ongelman eliminoimisesta. Jos hyvin käy, ne saattavat myös kokonaan kadota unimaailmastamme.