Logo image
Logo image

Tulehdus ja masennus

2 minuuttia
Tulehdus ja masennus
Viimeisin päivitys: 07 maaliskuuta, 2016

Kanadalaisten tutkijoiden tekemän uuden selvityksen mukaan vakava masennus on yhteydessä aivojen tulehdukseen. Kyseinen tutkimus julkaistiin Archives of General Psychiatry -lehdessä. Näillä löydöksillä on tärkeä merkitys kehitettäessä uusia hoitokeinoja masennukseen.

Mitä tulehdus on?

Tulehdus on immuunijärjestelmän luonnollinen vastaus ja hoitokeino tartuntaan tai sairauteen. Elimistö käyttää tulehdusta usein keinona suojata itseään. Kun me esimerkiksi reväytämme lihaksen tai murramme luun, tulehtuu tuo alue. Tämä sama periaate pätee myös aivoihin.

Mutta kuitenkin liiallinen tai liian pitkäkestoinen tulehdus voi olla hyvinkin vahingollista. Todisteet viittaavat enenevissä määrin siihen, että tulehdus aiheuttaa joitakin masennuksen oireita, kuten matalan mielialan, ruokahalun katoamisen ja vaikeuden nukahtaa tai nukkua hyvin.

Tutkimus

Tämän uuden tutkimuksen oli tarkoitus selvittää, voiko tulehdus olla määräävä tekijä masennuksessa, irrallaan muista fyysisistä vaivoista.

Some figure

Tutkiakseen tätä tarkemmin, käyttivät tutkijat hyväkseen positroniemissiotomografiaa (PET) skannatakseen kahdenkymmenen masennuksesta kärsivän potilaan aivot, sekä toisen kahdenkymmenen terveen potilaan. Terveet potilaat muodostivat tutkimuksen kontrolliryhmän.

Erityisen tarkoin ryhmä mittasi mikrogliasolujen aktivoitumista, jotka ovat niitä immuunijärjestelmän soluja joilla on tärkeä rooli ja vastuu aivojen reaktioista tulehdukseen.

Positroniemissiotomografiat osoittivat varsin merkittävän tulehduksen masennuksesta kärsivien ihmisten aivoissa. Kävi vieläpä ilmi, että tulehdus oli vakavampi niillä, jotka kärsivät vaikeammasta masennuksesta. Niiden ihmisten aivot, jotka kärsivät kliinisestä masennuksesta, ilmaisivat jopa 30 % nousua tulehdusasteessa.

Aiemmat tutkimukset

Aiemmat tutkimukset ovat analysoineet tulehduksen merkkejä masennuksesta kärsivien ihmisten veressä, yrityksenään selvittää onko tulehdus suora seuraus masennuksesta, vai onko kyseessä tekijä joka tekee masennuksesta vaikeamman.

Vuonna 2012 tutkijat Duke University Medical Centerissä Kaliforniassa tekivät tutkimuksen, jossa he löysivät linkin sen välillä montako masennuskautta kokeeseen osallistuneet kävivät läpi, sekä kohonneiden tulehdusarvojen välillä, tässä tapauksessa C-reaktiivinen proteiini (CRP).

Tutkijat päätyivät sellaiseen lopputulokseen, että näyttää olevan todennäköisempää, että masennus nostaa elimistön tulehdusarvojakuin että masennus itse ilmaantuisi seurauksena sitä edeltäneestä tulehduksesta.
Some figure

Tulehduksen tärkeys hoidettaessa masennusta

Asiantuntijat vahvistavat, että tämä löydös tarjoaa tähän mennessä luotettavimmat ja uskottavimmat todisteet siitä, että aivot kärsivät vakavasta tulehdustilasta vaikeiden masennusjaksojen aikana.

Tutkijoiden mukaan tällä löydöksellä on merkittäviä seurauksia tulevien uusien hoitomuotojen kehittelyssä niille, jotka kärsivät masennuksesta. Tämä tarjoaa uuden mahdollisen tavoitteen peruuttaa aivojen tulehdus tai tulehdustekijän muutoin olla myönteisemmässä osassa masennuksesta toipumiseen tai sen oireiden lievittämiseen ja hoitamiseen.

Some figure

Vakavalla masennuksella on vallassaan jopa 4 % väestöstä. Kuitenkaan yli puolet vakavasta masennuksesta kärsivistä eivät saa depressiolääkkeistä apua tähän kurimukseen. Kyseisen alan ammattilaiset ehdottavatkin, että tulevien tutkimusten pitäisi tutkia anti-inflammatoristen lääkkeiden mahdollista vaikutusta masennuksen oireisiin.

Nykyisiä hoitokeinoja kun ei ole varsinaisesti kohdistettu tulehduksen vähentämiseen. Näin ollen masennuksen hoitaminen tulehduslääkkeillä on tulevaisuuden selvitystyön ja tutkimusretken valtatie, joka toivon mukaan avaa uusia ovia ratkaisujen löytämiseen.

Masennus on monitahoinen ja vaikeaselkoinen tauti, joka kehittyy monien tekijöiden summasta ja yhteispelistä. Nyt me voimmekin näiden tutkimusten ansiosta lisätä jälleen yhden osan tähän palapeliin, joka kyseinen tauti kaikessa kirjossaan on.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.