Tulehdus ja masennus

Tulehdus ja masennus

Viimeisin päivitys: 07 maaliskuuta, 2016

Kanadalaisten tutkijoiden tekemän uuden selvityksen mukaan vakava masennus on yhteydessä aivojen tulehdukseen. Kyseinen tutkimus julkaistiin Archives of General Psychiatry -lehdessä. Näillä löydöksillä on tärkeä merkitys kehitettäessä uusia hoitokeinoja masennukseen.

Mitä tulehdus on?

Tulehdus on immuunijärjestelmän luonnollinen vastaus ja hoitokeino tartuntaan tai sairauteen. Elimistö käyttää tulehdusta usein keinona suojata itseään. Kun me esimerkiksi reväytämme lihaksen tai murramme luun, tulehtuu tuo alue. Tämä sama periaate pätee myös aivoihin.

Mutta kuitenkin liiallinen tai liian pitkäkestoinen tulehdus voi olla hyvinkin vahingollista. Todisteet viittaavat enenevissä määrin siihen, että tulehdus aiheuttaa joitakin masennuksen oireita, kuten matalan mielialan, ruokahalun katoamisen ja vaikeuden nukahtaa tai nukkua hyvin.

Tutkimus

Tämän uuden tutkimuksen oli tarkoitus selvittää, voiko tulehdus olla määräävä tekijä masennuksessa, irrallaan muista fyysisistä vaivoista.

Yksinäinen nainen

Tutkiakseen tätä tarkemmin, käyttivät tutkijat hyväkseen positroniemissiotomografiaa  (PET) skannatakseen kahdenkymmenen masennuksesta kärsivän potilaan aivot, sekä toisen kahdenkymmenen terveen potilaan. Terveet potilaat muodostivat tutkimuksen kontrolliryhmän.

Erityisen tarkoin ryhmä mittasi mikrogliasolujen aktivoitumista, jotka ovat niitä immuunijärjestelmän soluja joilla on tärkeä rooli ja vastuu aivojen reaktioista tulehdukseen.

Positroniemissiotomografiat osoittivat varsin merkittävän tulehduksen masennuksesta kärsivien ihmisten aivoissa. Kävi vieläpä ilmi, että tulehdus oli vakavampi niillä, jotka kärsivät vaikeammasta masennuksesta. Niiden ihmisten aivot, jotka kärsivät kliinisestä masennuksesta, ilmaisivat jopa 30 % nousua tulehdusasteessa.

Aiemmat tutkimukset

Aiemmat tutkimukset ovat analysoineet tulehduksen merkkejä masennuksesta kärsivien ihmisten veressä, yrityksenään selvittää onko tulehdus suora seuraus masennuksesta, vai onko kyseessä tekijä joka tekee masennuksesta vaikeamman.

Vuonna 2012 tutkijat Duke University Medical Centerissä Kaliforniassa tekivät tutkimuksen, jossa he löysivät linkin sen välillä montako masennuskautta kokeeseen osallistuneet kävivät läpi, sekä kohonneiden tulehdusarvojen välillä, tässä tapauksessa C-reaktiivinen proteiini (CRP).

Asiantuntijat vahvistavat, että tämä löydös tarjoaa tähän mennessä luotettavimmat ja uskottavimmat todisteet siitä, että aivot kärsivät vakavasta tulehdustilasta vaikeiden masennusjaksojen aikana.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.