Logo image
Logo image

Miksi olemme vähemmän estyneitä puhuessamme tuntemattomille?

3 minuuttia
Miksi olemme vähemmän estyneitä puhuessamme tuntemattomille?
Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Saatamme toisinaan olla vähemmän estyneitä puhuessamme tuntemattomille henkilöille kuin vanhoille ystävillemme tai perheenjäsenillemme. Syy tähän saattaa olla se, että tuntemattomat ihmiset näkevät meidät sellaisena kuin olemme eivätkä he usko meidän olevan parempia kuin olemme, eivätkä he myöskään ole joutuneet pettymään meidän suhteemme. Koemme tämän hyvin vapauttavana asiana yrittäessämme saada yhteyttä toisiin ihmisiin tai koettaessamme ilmaista itseämme.

Kanadalaisen Brittiläisen Kolumbian yliopiston emeritusprofessori John Helliwell vahvistaa, että tuntemattomille puhuminen voi olla yllättävän antoisaa ja nostaa jopa henkilön onnellisuuden tunnetta. Tuntemattomien kanssa keskusteleminen saa meidät tuntemaan itsemme paremmiksi ihmisinä, koska sitä pidetään nöyränä ja ystävällisenä eleenä.

Olemme kaikki kuulleet ohjeen “älä puhu tuntemattomille.” Tämä ohje pätee tiettyyn ikään asti. Aikuiset sanoivat tämän sinulle silloin kun olit vielä lapsi, jotta voisit välttää vaaroja. Tieteellisessä aikakauslehdessä Journal of the Mental Environment julkaistun tutkimuksen mukaan keskustelun aloittaminen tuntemattoman henkilön kanssa saa aikaan hyvänolon tunteen.

Some figure

Toinen tieteellisessä aikakauslehdessä nimeltä Psychological Science julkaistu tutkimus osoittaa, että jo 3-vuotiaat lapset pystyvät erottelemaan, ovatko heidän lähestymänsä ihmiset luotettavia vai onko heidän parempi pysytellä erossa näistä ihmisistä. Seitsemänvuotiaat lapset pystyvät arvioimaan ihmisiä samalla varmuuden tasolla kuin aikuisetkin.

Voimme siis tämän perusteella todeta, että keskustelulla tuntemattomien kanssa on myönteisiä psykologisia vaikutuksia. Nämä vaikutukset ovat erilaisia kun keskustelemme omaan tuttavapiiriimme kuuluvien ihmisten kanssa. Pureudutaanpa tähän aiheeseen vähän syvällisemmin.

“Oikeudenmukaisuus on puolueettomuutta. Vain tuntemattomat ovat puolueettomia.”

George Bernard Shaw

Keskusteleminen tuntemattomien kanssa tekee meistä tuotteliaampia

Singaporen yliopiston johtamisen professori Sheen S. Levine väittää, että yksi niistä asioista jotka antavat tavallisesti kilpailuedun yrityksille ei ole ainoastaan tiedon kertyminen vaan myös toiminnallisten yhteyksien käyttäminen. Tällä tarkoitetaan spontaania viestintää työkavereiden välillä, jotka eivät tunne toisiaan lainkaan. Sen tarkoituksena on välittää olennaista tietoa ilman, että kukaan olettaa saavansa mitään vastineeksi.

Kanadalaisen Brittiläisen Kolumbian yliopiston psykologi Elizabeth Dunn on sitä mieltä, että tuntemattomille puhuminen lisää kunkin ihmisen omaa hyvänolontunnetta. Siten sillä on suora yhteys tehokkuuteemme. Kun puhumme tuntemattomille ja he kuuntelevat meitä, tämä vahvistaa osaltaan identiteettiämme. Se saa meidät tuntemaan, että voimme saada jotakin aikaan ja olla jollekulle avuksi. Sen ansiosta meidät otetaan huomioon ja meitä arvostetaan.

“Kaikkea tullaan valmistamaan yhä suurempia määriä ja parempilaatuisina aina vaan helpommin ja vaivattomammin. Kukin työskentelee yhdessä ammatissa, jossa hän on parhaimmillaan. Kukin tarjoaa palveluksiaan oikealla hetkellä ilman tarvetta sekaantua mihinkään muuhun.”

Platon

Keskustelemme mieluummin tuntemattomien ihmisten kanssa, koska he eivät odota meiltä mitään

Puhumme mieluummin meille tuntemattomien ihmisten kanssa, koska he näkevät meidät sellaisina kuin olemme eivätkä sellaisina kuin he haluavat uskoa meidän olevan. Keskusteleminen sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa meillä on jo ennestään henkilökohtainen suhde, vaikuttaa myönteisellä tavalla mielialaamme, jos kyseessä on hyvä ihmissuhde. Jos meillä on tarve kontrolloida suuttumuksen ja ärtymyksen tunteitamme, keskustelulla tuntemattomien ihmisten kanssa on tässä tilanteessa parempi vaikutus.

Me käyttäydymme yleensä eri tavalla silloin, kun olemme pahalla päällä. Osoitamme suuttumuksemme ja harmimme lähipiirimme kuuluville ihmisille, koska tiedämme, että uskallamme tehdä sen. Tiedämme myös, missä tämän toiminnan rajat kulkevat. Kun olemme vuorovaikutuksessa jonkun tuntemattoman henkilön kanssa kadulla, meillä on tapana olla ystävällisempiä ja kohteliaampia kuin lähipiirimme kanssa.

Some figure

Amerikkalaisen televisio- ja radiouutiskanavan CBC Newsin julkaisema artikkeli Talking to Strangers Can Boost Your Happiness Level sai Kanadan Brittiläisen Kolumbian yliopiston psykologin Elizabeth Dunnin tekemään kokeen tämän asian testaamiseksi. Hän sai selville, että ihmiset käyttäytyvät paljon miellyttävämmällä tavalla ollessaan vuorovaikutuksessa tuntemattomien henkilöiden kanssa. Vuorovaikutus vieraiden ihmisten kanssa paransi heidän mielialaansa ja auttoi heitä sen lisäksi tuntemaan itsensä osaksi sosiaalista yhteisöään.

Tämän perusteella voimme todeta, että vuorovaikutus tuntemattomien ihmisten kanssa tarjoaa meille ulkopuolisen näkökulman. Keskustellessamme tuntemattoman henkilön kanssa pystymme ottamaan tarpeeksi tunne-etäisyyttä kyseessä olevaan asiaan jotta pystymme säätelemään tunteitamme ja tarkastelemaan tilannetta toisen henkilön näkökulmasta.

Keskustelulla tuntemattomien ihmisten kanssa on myönteinen vaikutus mielentilaamme ja mielialaamme. Sen lisäksi että se tarjoaa meille vaikutelman siitä, että olemme juurtuneet tiettyyn sosiaaliseen ympäristöön, se saa myös meidät tuntemaan itsemme paremmalta ja arvokkaammalta. Se tarjoaa myös hyvän tilaisuuden parantaa sosiaalisia taitojamme, luoda yhteyksiä muihin ihmisiin ja saa meidät tuntemaan, että olemme osa yhteisöä.

“Ystävät ovat kummallisia olioita, jotka kysyvät meiltä, kuinka voimme ja haluavat kuulla vastauksen.”

-Ed Cunningham-

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.