Lapsuuden jättämien henkisten jälkien kukistaminen

21.12.2015

Syntymästä lähtien sisäistämme ja opimme koko ajan uutta asioista, jotka tapahtuvat ympärillämme.

Vaikka kukaan ei tiedä tarkasti, mitä vastasyntynyt vauva voi tuntea, oletamme, että hänkin tuntee monia erilaisia tuntemuksia. Paljon ennen kuin ihminen oppii puhumaan, hän oppii käyttämään kehon kieltä. Tämän avulla voimme tietää, mistä vauva pitää tai ei pidä, vaikka hän olisi vasta muutamia tunteja vanha.

”Lapsuus on vanhuuden etuoikeus. En tiedä, minkä takia muistan sen nyt paremmin kuin koskaan ennen.”

-Mario Benedetti-

Siitä hetkestä lähtien kun synnymme, alamme rakentamaan sisäistä maailmaamme sen pohjalta, mitä koemme ulkoisessa maailmassamme. Hyvin nuoresta iästä lähtien kokemuksemme aiheuttavat meissä tunteita, jotka saattavat jäädä alitajuntaamme koko loppu elämäksemme.

Miten tunteet vaikuttavat meihin?

Kokemamme tunteet vaikuttavat meihin eri tavalla riippuen siitä, kuinka vahvoja ja minkä tyyppisiä ne ovat. Muistot elämämme kaikista vaiheista liittyvät aina tunteisiin, jotka tuovat ne mieliimme, ja tästä syystä nämä muistot kulkevat mukanamme.

Positiiviset vaikutukset tunteisiimme kumpuavat tilanteista, jotka aiheuttavat meissä vahvoja hyvänolontunteita. Negatiivisesti tunteisiimme vaikuttavat tilanteet, joiden aiheuttamat tunteet ovat yhtä voimakkaita, mutta epämiellyttäviä. Tällaiset tilanteet herättävät meissä voimakkaita tunteita ja jättävät väistämättä jälkensä aivoihimme.

Aivoihimme jääneen jäljen takia muistamme aina tuon saman epämiellyttävän kokemuksen, mikäli koemme samanlaisia tunteita muissa elämän tilanteissa.

Mihin henkiset merkit varastoituvat?

Henkiset jäljet varastoituvat alitajuntaan. Tästä syystä emme useinkaan osaa selittää, minkä takia meillä on tietyssä tilanteessa epämukava olo tai minkä takia tunnemme itsemme pelokkaiksi tai hämmentyneiksi kohdatessamme tietyn ihmisen tai tilanteen.

Selitys tällaisiin tunteisiin on hyvin piilotettuna tietoisessa mielessämme, mutta se on mahdollista löytää. Joidenkin selittämättömien tunteiden kohdalla muutumme kuitenkin valppaiksi, jotta ne eivät selviäisi meille.Pelko, hämmennys, epävarmuus ja epämukavuus syntyvät automattisesti, mutta alitajuntamme tietää kaikkiin reaktioihimme johtuneen, piilossa olevan syyn.

Miten voimme päästä eroon tällaisista henkisistä jäljistä?

Monissa tapauksissa henkilön tietoisiin ajatuksiin keskittynyt terapia voi auttaa, sillä se vahvistaa ja muokkaa persoonallisuuden niitä puolia, jotka ovat heikentyneet lapsuudessa tai sen jälkeen.

Toisissa tapauksissa on kuitenkin välttämätöntä käyttää terapeuttista tekniikkaa, jolla päästään syvemmälle henkilön alitajuntaan. Tällöin voidaan muokata vuosia sitten lapsuudessa koettujen tapahtumien aiheuttamaa vahinkoa siitäkin huolimatta, että henkilö itse ei ole tapahtumista tietoinen.

Tällaisissa tapauksissa hypnoosi voi olla erittäin toimiva vaihtoehto, sillä transsissa tunneaivoihimme varastoitunutta kipua voidaan hoitaa ja muokata.Tavallisimpia lähestymistapoja alitajunnan kanssa työskennellessä ovat esimerkiksi:

  • Henkilön sisäisen lapsen henkiin herättäminen, ja tämän vahvistaminen rakkauden ja kiintymyksen osoittamisen avulla, joista saattoi lapsuudessa olla puutetta.
  • Tuskaa aiheuttaneen tilanteen uudelleen rakentaminen.
  • Vältellyn tilanteen kohtaamiseen vaadittavan kyvyn ja strategioiden kuvitteleminen haltuunsa.
  • Asenteiden ja taitojen oppiminen, joiden avulla itseään voidaan kehittää ja kasvattaa.