Psykologinen ekstremismi: kun tarve muuttuu ylivoimaiseksi

Onko sinulla pakkomielle noudattaa ruokavaliota, jonka kautta olet häikäisevä bikineissä? Opiskeletko uupumukseen saakka saadaksesi aina erinomaisen arvosanan? Ehkä ne ovat käyttäytymismalleja, jotka eivät näytä ulospäin pahalta, mutta ne voivat olla heijastus psykologisesta ekstremismistä itsesäätelykyvyn puutteen vuoksi. Tässä artikkelissa kerromme siitä.
Psykologinen ekstremismi: kun tarve muuttuu ylivoimaiseksi
Cristina Roda Rivera

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Cristina Roda Rivera.

Viimeisin päivitys: 22 helmikuuta, 2023

Psykologinen ekstremismi ilmaantuu, kun jonkin tarve muuttuu ylivoimaiseksi, mikä saa yksilön unohtamaan kaiken muun ja hän ajautuu riippuvuuteen. Hänen tarpeidensa epätasapaino johtaa äärimmäiseen käyttäytymiseen. Tämä on seurausta psykologisesta joustamattomuudesta ja kyvyttömyydestä säädellä itseään.

Yleensä tarpeemme, olivatpa ne fysiologisia tai psykologisia, ovat tasapainossa. Esimerkiksi syömme, juomme ja olemme sosiaalisessa kanssakäymisessä jne. kohtuullisessa määrin. Joskus tarve voi kuitenkin tulla hallitsevaksi, itse asiassa liian hallitsevaksi.

Otetaan nälkä esimerkkinä. Kun tunnet olosi todella nälkäiseksi, tästä tarpeesta voi tulla ylivoimainen, ja se ohjaa lähes vaistomaisesti kaikkia toimiasi. Kaikki muu menettää merkityksensä.

Sama pätee psyykkiseen tarpeeseen, johtuipa se sitten kunnioituksen, arvokkuuden, tärkeyden, sitoutumisen, turvallisuuden tai vapauden tarpeesta. Psykologisesta kaipuusta tai tarpeesta voi tulla niin voimakas, että yksilö osoittaa sitä ajatuksillaan ja käyttäytymisellään. Hän tarvitsee sosiaalista tunnustusta.

Siksi kaikenlainen äärimmäinen käyttäytyminen perustuu tarpeiden epätasapainoon, tai pikemminkin sopeutumattomaan tasapainoon, kun on kyse resurssien sijoittamisesta sen tyydyttämiseen.

Psykologinen ekstremismi voi aiheuttaa syömishäiriön.
Kun tarpeesta tulee ylivoimainen, syntyy epätasapaino, jolla on fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia vaikutuksia.

Psykologinen ekstremismi

Psykologinen ekstremismi perustuu motivaation epätasapainon käsitteeseen. Tietty tarve saa vallan ja ohittaa muut huolet ja ajatukset. Päinvastaisesti maltillisuus syntyy motivaation tasapainosta, jossa ihminen huomioi kaikki tarpeensa tasapuolisesti.

On tärkeää korostaa, että kun ihminen huolehtii kaikista tarpeistaan, hän rajoittaa kohtuuteen kaikkea äärimmäistä käyttäytymistä. Useimmat ihmiset pystyvät välttämään sellaista käyttäytymistä, ja siksi se onkin nimeltään “äärimmäistä” tai “ekstremististä”.

Tällä motivaation epätasapainolla on kognitiivisia, käyttäytymiseen liittyviä, affektiivisia ja sosiaalisia seurauksia. Se heijastuu monenlaisissa äärimmäisissä käyttäytymismalleissa, joilla on sama psykologinen ydin. Esimerkiksi äärimmäiset ruokavaliot, extreme-urheilu, erilaiset riippuvuudet jne.

Psykologinen ekstremismi riippuvuuden juurina

Kaikenlainen äärimmäinen käyttäytyminen perustuu tarpeiden epätasapainoon. Työnarkomaanien, Internet-riippuvaisten ja poliittisten ääriliikkeiden kanssa tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet tämän. Lisäksi jotkut urheilijat ja taiteilijat, jotka harjoittavat tietynlaista käyttäytymistä, osoittavat psykologista ekstremismiä.

Yksittäisen tarpeen dominointi voi laukaista voimakkaan puutteen tilan. Tämä voi olla vanhempien hylkääminen lapsuudessa tai voimakkaat ulkoiset ärsykkeet, kuten suuren menestyksen hapuilu ja vain ensimmäisen sijan hyväksyminen. Ensimmäisessä tapauksessa yksilöllä on äärimmäinen tarve että hänestä huolehditaan. Toisessa tapauksessa yksilö haluaa saada henkilökohtaisen vahvistuksen siitä, mitä hän tekee.

Tässä voidaan nähdä ero tarpeiden ja tavoitteiden välillä. Tavoite voidaan saavuttaa. Voit läpäistä kokeen, sitten se on ohi ja sillä siisti. Tai saatat haluta kirjoittaa viisi artikkelia päivässä, saavuttaa sen ja olla tyytyväinen.

Psykologinen tarve ei kuitenkaan koskaan täyty täysin, tai jos se saavutetaan, tunne on suhteellisen lyhytaikainen. Tarve tulla tunnustetuksi sosiaalisesti on erittäin vaikea saavuttaa. Tämä saa yksilön omaksumaan äärimmäisiä käyttäytymismalleja.

Huonosti säädellyt mekanismit

Kun tupakoimme, mikä tarve sillä tyydytetään? Tupakointi voi alkaa sosiaalisesta tarpeesta, kuten halusta näyttää muiden silmissä itsevarmalta ja saada heidän hyväksyntänsä. Huono asia tässä on se, että tupakoinnista tulee tapa ja sitten riippuvuus. Mitä pidempään toistamme sitä, sitä vaikeampi on lopettaa.

Riippuvuuden myötä aivoissa tapahtuu todistetusti muutoksia, jotka tekevät ihmisen tunnottomalle kaikelle muulle. Tämä tarkoittaa, että hän haluaa vain lääkkeen. Sosiaaliset prosessit ja narratiivit, jotka ruokkivat ja hallitsevat äärimmäistä käyttäytymistä, ovat ratkaisevia sen syntymiselle.

Tietyt ideologiat voivat myös sisältää tämäntyyppistä käyttäytymistä. Varsinkin, jos ne sisältävät vietteleviä lupauksia, jotka voivat auttaa tyydyttämään yksilön täyttymättömän transsendenttisuuden tai merkityksen kaipuun.

Kaikenlainen psykologinen ekstremismi on samanarvoista

Äärimmäinen käyttäytyminen (esim. äärimmäinen väkivalta, laihdutus tai extreme-urheilu) herättää pelkoa, inhoa, sääliä tai ihailua kontekstista riippuen. Yleinen mielikuva siitä eksoottisena ja esoteerisena tekee ekstremismistä kiehtovan ihmisille ympäri maailmaa.

Negatiiviset, epäsosiaaliset tai positiiviset ja prososiaaliset äärimmäiset käyttäytymismallit nähdään yleensä vastakohtina, ja ne perustuvat laadullisesti erilaisiin psykologioihin. Kaikki ekstremismitapaukset ovat kuitenkin saman kolikon eri puolia. Niillä on erilaisia ilmenemismuotoja ja fysiologian tasoja, mutta niissä on aina sama psykologinen mekanismi.

Tämä mekanismi koostuu motivaation epätasapainosta, jossa tietty tarve tulee hallitsevaksi niin, että se ohittaa muut ajatukset ja tarpeet. Se vapauttaa käyttäytymistä, jota jälkimmäinen aiemmin rajoitti.

Sosiaalinen fanatismi: täydellinen kumppani ekstremismille

Psykologinen ekstremismi on läsnä poliittisen fanatismin puitteissa. Jokainen, joka kehittää sellaista äärimmäistä käyttäytymistä, jota ei yhteiskunnan silmissä tuomita, voi kehittää myös muunlaista negatiivista äärimmäistä käyttäytymistä.

Kuten jo mainitsimme, ekstremismi on vain seurausta huonosta tasapainosta. Fanaattisuus on tässä mielessä ihanteellinen kumppani ihmiselle, joka yleisesti ottaen osoittaa psykologista ekstremismiä.

Omaksumalla yhden, yksinkertaisen ja selkeän ideologian yksilö kokee säännelleen kaikkia henkilökohtaisia ja sosiaalisia suunnitelmiaan. Hänen kotinsa, ihmissuhteensa, moraaliset päätöksensä ja asenteensa vieraita kohtaan voidaan tiivistää lyhyeen ja äärimmäisen yksinkertaiseen teoriaan.

On tuskin yllättävää, että yksilön ajattelutavan ekstremismi voi muuttua sosiaaliseksi fanatismiksi. Tämä johtuu siitä, että se tarjoaa ajanvietettä ja merkitystä niille, jotka eivät ole kehittäneet riittävästi kaikkia yhteisössä elämiseen tarvittavia emotionaalisia ja sosiaalisia taitoja.

Ellisin rationaalinen tunneterapia psykologisen ekstremismin vähentämiseksi

Rationaalis-emotionaalinen käyttäytymisterapia voi auttaa tekemään radikalisoitumisen ja ekstremismin ehkäisyohjelmista selkeämpiä ja tehokkaampia.

Albert Ellisin mukaan rationaalis-emotionaalinen käyttäytymisterapia esittää kolme suurta toisiinsa kietoutunutta näkökohtaa ihmisen toiminnassa: uskomukset, tunteet ja käyttäytyminen. Perusperiaatteena on, että arvioivat kognitiot ovat tärkeimpiä ihmisen tunteiden ja käyttäytymisen määrääviä tekijöitä.

Ellis ehdotti, että jäykät ja absoluuttiset vaatimukset ovat emotionaalisen ahdistuksen ytimessä. Kaikki muut irrationaalisten uskomusten luokat syntyvät tästä dogmaattisesta juuresta. Ihminen muuttaa helposti mieltymyksensä, halunsa ja toiveensa täytymiseksi (“minun täytyy”) ja käskyiksi.

Absolutistisia vaatimuksia on kolme luokkaa: (1) itsevaatimukset, (2) muiden vaatimukset ja (3) ympäristön vaatimukset. Omat vaatimukset (esimerkiksi: minun on suoriuduttava hyvin, minun on osoitettava pätevyyteni, minun on oltava osaava, minun on oltava hallinnassa, minun on miellytettävä ystäviäni) johtavat itsevihaan, ahdistukseen, masennukseen ja itsemurhakäyttäytymiseen.

Muihin kohdistuvat vaatimukset (esimerkiksi: muiden on aina kohdeltava minua ystävällisesti/reilusti, muiden täytyy rakastaa minua) johtavat voimakkaisiin vihan, raivon, loukkaantumisen ja väkivaltaisen häiritsevän käytöksen tunteisiin.

Vaikka ympäristövaatimukset (esimerkiksi: taloudellisten, sosiaalisten ja poliittisten olosuhteiden on oltava suotuisia, ilman ongelmia ja maailmassa on oltava varmuutta) johtavat itsesääliin, vihaan, masennukseen, ahdistukseen, epätoivoon ja toimintahäiriöihin. Esimerkiksi riippuvuuksiin, eristäytymiseen ja väkivaltaan.

Albert Ellisin rationaalis-emotionaalinen tunneterapia voi auttaa palauttamaan psykologisen ekstremismin seurauksena menetetyn tasapainon.

Avain on tasapainon säilyttämisessä

Psykologinen ekstremismi on tulosta sekä tavasta, jolla puhumme toisillemme, että niistä harvoista käyttäytymisvaihtoehdoista, jotka meillä on säädelläksemme itseämme. Jos yksilö ylläpitää tasapainoa elämänsä eri alueilla, hänen on vaikea kehittää sellaista psykologista ekstremismiä, joka saa hänet toteuttamaan tuhoisaa ja kestämätöntä käyttäytymistä pitkällä aikavälillä.

Mutta kun yksilö saavuttaa huippuosaamisen maailmassa henkisen ja fyysisen terveytensä kustannuksella, hän on pudonnut psykologisen ekstremismin ansaan itsesäätelyn puutteen vuoksi. Mikä tahansa käytös, joka on viety äärimmäisyyksiin, osoittautuu todennäköisesti ongelmalliseksi.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Arie W. Kruglanski et al.: Sobre la psicología del extremismo: cómo el desequilibrio motivacional genera intemperancia. Revisión psicológica, 2020. DOI: 10.1037/rev0000260
  • Butt, R. y Tuck, H. Abordar el extremismo: desradicalización y desconexión . (Copenhague: Informe de la conferencia, 8 y 9 de mayo de 2012), Instituto para el Diálogo Estratégico. (2012). Obtenido de: http://www.eukn.eu/fileadmin/Files/News/De-radicalisation_final.pdf
  • Ccasa, J. P., Echenique, N. S., & Zarate, P. (2017). Revisión bibliográfica de la efectividad de la terapia racional emotiva conductual (REBT). Revista de Investigación Apuntes científicos estudiantiles de Psicología1(1).
  • Ellis, A. (2006). Perspectivas posteriores al 11 de septiembre sobre religión, espiritualidad y filosofía en la vida personal y profesional de cognoscenti seleccionados de REBT: una respuesta a mis colegas. J. Ración. Emoción Cog. Comportamiento El r. 24, 289–297. doi: 10.1007/s10942-006-0049-7
  • Kruglanski, AW, Szumowska, E., Kopetz, CH, Vallerand, RJ y Pierro, A. (2021). Sobre la psicología del extremismo: cómo el desequilibrio motivacional genera intemperancia. Revisión psicológica, 128 (2), 264–289. https://doi.org/10.1037/rev0000260
  • Mannes, ZL, Waxenberg, LB, Cottler, LB, Perlstein, WM, Burrell, LE, 2nd, Ferguson, EG, Edwards, ME y Ennis, N. (2019). Prevalencia y correlatos de angustia psicológica entre atletas de élite retirados: una revisión sistemática. Revista internacional de psicología del deporte y el ejercicio, 12 (1), 265–294. https://doi.org/10.1080/1750984X.2018.1469162
  • Tapia Conyer, R. (1994). Las adicciones: dimensión, impacto y perspectivas. In Las adicciones: dimension, impacto y perspectivas (pp. 327-327).

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.