Merkityksellinen elämä: yksi logoterapian pilareista

Toisinaan eläminen kaoottisessa maailmassa johtaa siihen, että meidän on pakko löytää elämälle tarkoitus. Tämä on avaintekijä mielenterveyden ylläpitämisessä ja myös yksi Viktor Franklin aikoinaan luoman terapian perustoista.
Merkityksellinen elämä: yksi logoterapian pilareista
Valeria Sabater

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Valeria Sabater.

Viimeisin päivitys: 10 joulukuuta, 2021

Merkityksellinen elämä ei ole olemassaolomme ohjaamista onnen etsimiseksi. Se on tarkoituksen löytämistä ja omistautumista sille. Ennen kaikkea se on tuntemista olomme hyväksi siitä keitä olemme, mitä meillä on ja mikä ympäröi meitä; ei sen enempää eikä sen vähempää. Päivittäisessä elämässä on kuitenkin vaikea keskittää mielemme, sydämemme ja katseemme kohti tätä eksistentiaalista päämäärää, koska se, mitä usein löydämme, on selvää hölynpölyä.

Huhu stressistä, ahdistuksen paine joka kyllästää meidät huolilla ja negatiivisuudella, epävarmuuden varjo… Miten voimme löytää merkityksen elämässä, kun vain nämä realiteetit asuvat sisällämme? Merkityksellisen elämän löytäminen on monimutkaista, se on totta. Kuten psykoanalyytikko Erich Fromm on sanonut, elämän tarkoitus ei ole mitään muuta kuin taitoa elää itsensä kanssa.

Tämä on epäilemättä psykologisen hyvinvoinnin todellinen avain ja salaisuus: työskenteleminen sisäisen sopusointumme ja tasapainomme kanssa. Ja jotta saavuttaisimme jotain tämänkaltaista, se edellyttää meiltä hyvän itsetuntemuksen kehittämistä ja saavuttamista sekä suurelta osin myös Viktor Franklin logoterapian perusasioiden soveltamista.

Sukelletaanpa niihin tarkemmin.

Merkityksellinen elämä on tarkoituksen löytämistä ja omistautumista sille

Logoterapia: merkityksellinen elämä ja sen löytäminen

Me ihmiset pohdimme elämän tarkoitusta yleensä vain silloin, kun kohtaamme elämässämme vastoinkäymisiä. Juuri tuona hetkenä mieleemme nousevat kysymykset siitä, miksi juuri meille on käynyt näin ja mikä järkeä tässä kaikessa on. Harvoilla teoilla on ihmiselle yhtä suuri merkitys kuin näiden merkitysten löytämisellä silloinkin, kun kaikki menee pieleen ja kohtalo lyö meihin kovaa.

Stoalaiset, Zenon Kitionilaisen vuonna 301 ennen ajanlaskun alkua perustaman filosofisen koulun jäsenet väittivät, että onnellisuutta oli hyväksyä asiat sellaisenaan, kun ne tulevat meille. Mutta kun totta puhutaan… Miten tämä onnistuu? Vaikka väite ajatuksena kuulostaa hyvältä, aina ei ole niin helppoa omaksua kaikki sellaisenaan kun ne elämämme tiellä kohtaamme. Tästä syystä onkin niin yleistä, että ilmaisemme vastarintaa, olemme vihaisia ja kärsimme siitä mitä olemme menettäneet tai mitä on tapahtunut.

Stanfordin yliopiston psykiatrian professori Irvin David Yalom on selittänyt, että merkityksellisen elämän oppiminen on jotain, mitä saavutamme ajan myötä. Aivan kuin me ihmiset ottaisimme minä hetkenä tahansa tuon suuren askeleen kohti sisäistä itsetutkiskelua ja yhdistymme sitten omiin tarpeisiimme kysyäksemme itseltämme, mikä on meille todella tärkeää.

Ennemmin tai myöhemmin tulemme tietoisiksi siitä, että elämä ei ole ratkaistava ongelma vaan mysteeri, joka meidän tulee hyväksyä.

Mitä merkityksellinen elämä on?

Yksi niistä tutkijoista, jotka käsittelivät merkityksellisen elämän käsitettä eniten, oli Viktor Frankl. Frankl uppoutui uransa aikana tähän käsitteeseen niin syvästi, että hän mielsi sen pilariksi, johon hän pohjasi terapeuttisen lähestymistapansa: logoterapian. Tämän wieniläisen psykiatrin mukaan halu löytää eksistentiaalinen merkitys on tarve, jota lähes kaikki tuntevat jossain vaiheessa elämäänsä ja se yksinkertainen tosiasia, eli merkityksen selvittäminen, toimii meille tukena vaikeina hetkinä.

  • Aluksi meidän on ymmärrettävä, että jokainen ihminen seuraa oman elämänsä tarkoitusta. Se on ainutlaatuinen ja erityinen meille jokaiselle. Lisäksi se muuttuu ajan myötä. Riippuen omista olosuhteistamme ja itsellemme asetetuista tavoitteista, tuo sisäinen merkitys vaihtelee tavalla tai toisella.
  • Samalla tapaa tämä merkityksellisen elämän etsintä on ihmiselle motivaation voima. Joka kerta kun kysymme itseltämme “mikä on minulle tärkeintä juuri nyt?” tai “mikä on minusta järkevää?” liikutamme huomiotamme todelliseen itseemme tutkiaksemme sitä. Meillä on siis käsissämme toisin sanoen harjoitus, jonka avulla tutkimme ja tutustumme itseemme.
  • Merkityksellinen elämä pakottaa meidät myös arvostamaan mennyttä ja nykyistä kokemustamme. Se on harmonian löytämistä sen välillä, mikä on aina ollut meille tärkeää (arvomme) ja mitä pyydämme elämältä (illuusiomme).

Tämä harjoitus välittää psykologista terveyttä, koska silloin kun selvennämme tätä ulottuvuutta, löydämme syyn olla, syyn nousta sängystä ylös joka päivä; jotain johon uskoa, jotain jonka puolesta taistella ja jotain josta innostua.

Jokainen ihminen seuraa oman elämän tarkoitusta, joka on ainutlaatuinen ja erityinen meille jokaiselle

Logoterapia, Viktor Franklin perintö

Tunnemme Viktor Franklin pääasiassa kahdesta asiasta: siitä, että hän on selviytynyt hengissä kahdelta keskitysleiriltä toisen maailmansodan aikana sekä hänen kuuluisasta kirjastaan Ihmisyyden rajalla. Meidän onkin nyt palautettava mieleen, että hän oli merkittävä psykiatrian professori, joka kirjoitti uransa aikana yli 30 kirjaa ja piti monia luentoja.

Yksi Franklin merkittävimmistä perinnöstään maailmalle on epäilemättä logoterapia. Se on terapia, joka integroitiin wieniläisen terapian kolmanteen koulukuntaan heti Freudin kuuluisan psykoanalyysin jälkeen. Se liikkeellepaneva voima, joka antaa muodon ja tarkoituksen tälle psykologiselle lähestymistavalle, on tarjota ihmisille mahdollisuuden elää merkityksellistä elämää. Näin Frankl ja hänen koulukuntansa seuraajat ohjasivat potilaitaan saavuttamaan tämän tavoitteen.

Sinulla on ruumis, mieli ja “sielu”

Viktor Franklin terapia ei perustunut teologiaan, eli se ei ollut uskonnollista. Sielun käsite oli vertauskuva, joka viittasi ihmisen todelliseen olemukseen. Franklin mukaan jokaisella meistä on ruumis, mieli ja sielu, joka sisältää historiamme, sen sisäisen kulman, jossa äänemme, arvomme ja persoonallisuutemme asuvat. Yksi tavoitteistamme olisi näiden kolmen ulottuvuuden yhdenmukaistaminen.

Kaikessa mitä elät, niin hyvässä kuin pahassa, on järkeä

Jokaisella kokemuksella, jonka läpi matkustamme, on merkitys, ja meidän on tunnistettava se. Onnellisuus, epävarmuus, vastoinkäymiset, rauhallisuuden päivät, intohimo, pelko… Jokainen hetki sisältää oman merkityksensä, joka meidän on selvennettävä.

Voit vapaasti suunnistaa elämässäsi omien merkitystesi mukaan

Joskus olosuhteet kahlitsevat meidät tiettyihin realiteetteihin. Tottahan se on. Esimerkiksi hylätyksi tuleminen kahlitsee meidät yksinäisyyteen tai työpaikan menettäminen taas vaikeaan ja epävarmaan hetkeen. Näiden olosuhteiden keskellä olemme vapaita seuraamaan haluamaamme polkua omien elintärkeiden merkityksiemme perusteella. Tämä on ainoa tapa, jonka kautta voimme saavuttaa todellisen hyvinvoinnin.

Merkityksellinen eläminen on sitoutumista itseemme seuraamalla sitä, mikä määrittelee meidät ja mikä antaa meille rohkaisua jopa elämän pimeimpinä hetkinä. Jokapäiväinen elämä on jo tarpeeksi kaoottista pitääkseen meidät erossa todellisesta olemuksestamme – siitä sielusta, josta Viktor Frankl omana aikanaan niin paljon puhui. Pidetään se mielessä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Frankl V (1994). El hombre en busca de sentido, Herder, Barcelona.
  • Frankl V (1991). A pesar de todo, decir sí a la vida. Herder, Barcelona, 
  • Frankl V (2002). Psicoanálisis y existencialismo. Herder.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.