Itsestimulaatio autismissa eli "stimming"

Itsestimulaatio on yleinen käyttäytymismalli autismissa. Se lievittää sensorista ja emotionaalista ylikuormitusta, mutta se voi kuitenkin häiritä päivittäistä toimintaa. Miksi ja miten se tapahtuu?
Itsestimulaatio autismissa eli "stimming"
Elena Sanz

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Elena Sanz.

Viimeisin päivitys: 16 helmikuuta, 2023

Autismikirjo sisältää monia melko erilaisia todellisuuksia. Kaikilla autismikirjon häiriöistä kärsivillä ihmisillä ei ole samanlainen sosiaalinen toimintatyyli, ÄO, kyvyt ja kiinnostuksenkohteet. On kuitenkin yksi ominaisuus, joka esiintyy hyvin usein ja joka on ulkopuolisen näkökulmasta melko silmiinpistävä, käsittämätön ja häiritsevä. Se on itsestimulaatio, joka tunnetaan myös englanninkielisellä termillä “stimming”.

Itsestimulaatio koostuu toistuvista toimista ilman näkyvää tarkoitusta, mutta se auttaa yksilöä säätelemään itseään. Se tunnetaan myös stereotyyppisenä käyttäytymisenä, eikä sitä ilmene ainoastaan autismissa. Sitä voi esiintyä erilaisista sensorisista tai neurologisista vioista kärsivillä, ADHD:tä sairastavilla ja jopa henkilöillä, jotka eivät kärsi mistään häiriöstä.

Itsestimulaatiosta käydään kovaa keskustelua, pääosin pohdiskellen pitäisikö se yrittää poistaa tai pitäisikö sitä yrittää ainakin vähentää. Vai pitäisikö se nähdä päinvastoin, eli josko sitä pitäisi ymmärtää ja kunnioittaa. Alla tutkimme molempia kantoja.

Itsestimulaatio voi olla silmän nikkaamista.
Stimming on itsestimuloivaa käyttäytymistä, joka auttaa yksilöä säätelemään itseään.

Itsestimulaatio

Kuten jo mainitsimme, itsestimulaatio viittaa rytmiseen ja toistuvaan käyttäytymiseen, joka toistuu stereotyyppisellä tavalla  ja jota yksilö käyttää säätelemään itseään sisäisesti. Tämä käyttäytyminen voi sisältää mitä tahansa viidestä aistista, ja sillä voi olla monia muotoja.

Henkilö voi esimerkiksi purra kynsiään tai kiertää hiuksiaan sormiensa ympärille kun hän on tylsistynyt tai hermostunut, eikä kukaan ulkopuolinen näe siinä mitään kummallista. Mutta kun henkilö heiluu rytmikkäästi, taputtaa käsiään tai hakkaa päätään, ympärillä olevat ovat melko järkyttyneitä. Todellisuudessa taustalla oleva toiminto on sama, ja ainoa ero on stimulaation tyypissä ja voimakkuudessa. Näin ollen yksi tyyppi hyväksytään ja se nähdään normaalina, mutta toista ei.

Erilaiset itsestimulaatiotyypit ovat seuraavat, ja annamme jokaisesta esimerkin:

 • Näköaisti. Esimerkiksi toistuva silmien räpyttely.
 • Kuuloaisti. Kovaääninen kiljunta tai lauseiden tai sanojen toistaminen.
 • Tuntoaisti. Ihon hierominen tai sormien napsuttelu.
 • Haju- tai makuaisti. Esineiden nuuskiminen tai nuoleminen.
 • Liike. Hyppääminen tai keinuminen edestakaisin.

Itsestimuloivan käytöksen ymmärtäminen

Vaikka itsestimulaatiolla ei näennäisesti ole tarkoitusta, se on eräänlaista itsensä tyydyttämistä. Se on sopeutumismekanismi, jota yksilö käyttää tietyissä monimutkaisissa ja ylivoimaisissa tilanteissa. Nämä ovat joitakin sen päätehtävistä:

Itsestimulaatio

Kuten nimikin osoittaa, itsestimulaatio tarjoaa yksilölle stimulaation, jota hän ei saa ympäristöstään. Esimerkiksi kun hän on tylsistynyt, ikävässä ympäristössä tai hän joutuu osallistumaan yksitoikkoiseen toimintaan, hän saattaa turvautua tähän stereotyyppiseen käyttäytymiseen.

Sensorinen säätely

Stimulaatiolla voi olla myös päinvastainen tehtävä, joka on häiritä tai “suojata” henkilöä liian stimuloivalta ympäristöltä. Erittäin kirkkaat valot, kovat äänet, vilske, väkijoukko ja muut vastaavat elementit voivat ylikuormittaa henkilön aistit. Hän ei pysty käsittelemään tällaista stimulaatiota.

Siten itsestimulaatio auttaa häntä kompensoimaan häiriötä aisti-integraatiossaan. Lisäksi se tarjoaa hänelle miellyttäviä helpotuksen, rentoutumisen, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tunteita.

Emotionaalinen hallinta

Nämä käytösmallit ovat hyödyllisiä myös silloin, kun henkilö kohtaa tunteiden ylivuotoa. Hän ei esimerkiksi ehkä tiedä miten selviytyä kun muut vaativat häneltä liikaa, sosiaalinen tilanne on stressaava tai monimutkainen tai ympäristö on vieras tai uhkaava. Itsestimulaatio auttaa häntä säätelemään näitä voimakkaita tunteita ja vähentämään hänen ahdistustaan.

Viestintä ja ilmaisu

Itsestimulaatiolla on myös tärkeä rooli viestinnässä ja tunneilmaisussa. Henkilö voi ilmaista sitä kautta epämukavuuttaan, jolloin hänen ympäristönsä vähentää hänelle kohdistuvia vaatimuksia tai tarjoaa hänelle apua ja tukea. Toisaalta se voi myös auttaa ilmaisemaan tunteita, kuten onnea ja iloa. Loppujen lopuksi se on viestintäkeino.

Poika koskettaa jalkojaan.
Itsestimulaatio voi häiritä päivittäistä toimintaa, jos sitä tapahtuu tiheään ja se muuttuu intensiiviseksi.

Pitäisikö itsestimulaatiosta luopua?

Perinteisesti on oltu sitä mieltä, että itsestimuloivaa tai stereotyyppistä käyttäytymistä tulisi hallita ja korjata. Niiden poistamiseen suunniteltiin interventioita ja protokollia. Viime aikoina monet ammattilaiset, asiantuntijat ja autismikirjon häiriöistä kärsivät aikuiset ovat kuitenkin alkaneet puolustamaan ajatusta, että itsestimulaatio on ymmärrettävä ja kunnioitettava tuki ottaen huomioon sen, että se todellakin täyttää tehtävänsä niin monien kohdalla. Se on todella hyödyllinen ja relevantti selviytymismekanismi monille.

Toisaalta on itsestimulaatiotilanteita, joissa voi olla tarpeen puuttua asiaan. Esimerkiksi:

 • Henkilö vahingoittaa itseään. Esimerkiksi kun hän lyö päätään.
 • Se vääristää hänen huomionsa. Tämä vaikeuttaa oppimista ja normaalia kehitystä.
 • Käyttäytyminen ruokkii itseään. Tämä tarkoittaa, että koska käyttäytyminen on ilahduttavaa, se vahvistaa itseään. Henkilö saattaa alkaa keskittyä liiaksi yksinomaan itseensä. Tai käyttäytyminen voi lisääntyä niin paljon, että se häiritsee hänen normaalia päivittäistä toimintaansa.
 • Se on leimaavaa. Loppujen lopuksi tiettyjä stereotyyppisiä käyttäytymismalleja ei ymmärretä tai nähdä suotuisasti yhteiskunnassa. Tämä voi vaikeuttaa henkilön sosiaalisia suhteita ja saa hänet kärsimään.

Tuleeko asiaan puuttua vai ei?

Näistä syistä, ennen kuin puutumme itsestimuloivaan käyttäytymiseen, on tärkeää määrittää, aiheuttaako se haittaa tai häiriötä vai onko se päinvastoin hyödyllinen apu kyseiselle henkilölle. Jos on tarpeen puuttua asiaan, on tärkeää ymmärtää, mikä aiheuttaa itsestimulaation ilmaantumisen. Henkilölle tulisi opettaa muita resursseja, joilla hän voi selviytyä ja säädellä itseään aistinvaraisesta ja emotionaalisesta näkökulmasta.

Häntä voidaan myös ohjeistaa suorittamaan itsestimulaatiolle vaihtoehtoinen toiminto, joka on hyväksyttävämpi ja vähemmän häiritsevä. Samoin tiettyihin ympäristötekijöihin (kuten stimulaatioon tai vaatimuksiin) vaikuttaminen voi olla suureksi avuksi.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Camacho Candia, J. A., Navarrete Nava, L., Aguilar Guevara, F. J., Tecamachaltzi Silvarán, M. B., & Cabrera, F. (2021). Discriminative learning and RDI as an alternative for the reduction of stereotyped motor behaviors in autist spectrum disorder. Revista Electrónica de Psicología Iztacala24(3), 898-923.
 • Kapp, S. K., Steward, R., Crane, L., Elliott, D., Elphick, C., Pellicano, E., & Russell, G. (2019). ‘People should be allowed to do what they like’: Autistic adults’ views and experiences of stimming. Autism23(7), 1782-1792.
 • Pérez-Dueñas, B. (2010). Estereotipias primarias en pediatría. Anales de Pediatría Continuada, 8(3), 129-134.
 • Steward, R. L. (2015). Repetitive Stereotyped Behaviour or “Stimming”: An Online Survey of 100 People on the Autism Spectrum. International Society for Autism Research. https://insar.confex.com/insar/2015/webprogram/Paper20115.html

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.