Holotrooppinen hengitys: vaihtoehtoinen menetelmä hyvinvointiin

Holotrooppista hengitystä harjoittaneet ihmiset vakuuttavat, että tällä tekniikalla on mahdollista suorittaa eräänlaista itsehypnoosia ja näin saavuttaa psyykeen syvät tiedottomat alueet. Jos haluat tietää tarkemmin, mistä tekniikasta tässä hengityksessä on kyse ja miten tiede tukee sen vaikutuksia, jatka lukemista!
Holotrooppinen hengitys: vaihtoehtoinen menetelmä hyvinvointiin

Viimeisin päivitys: 08 joulukuuta, 2020

Holotrooppinen hengitys on kokemuksellinen psykoterapiaan liittyvä tekniikka. Kyseessä on lähestymistapa, jossa interventio kohdistuu pääasiassa henkisesti terveisiin ihmisiin, ja se altistaa heidät kokemukselle, jonka avulla he voivat paremmin ymmärtää keitä he ovat ja millaisen aseman he omaksuvat todellisissa tilanteissa.

On huomattava, että kokemuksellisen psykoterapian juuret ovat niin sanotussa transpersoonallisessa psykologiassa, joka ​​on 1960-luvulla syntyneen humanistiseen psykologiaan kuuluva suuntaus. Tässä artikkelissa keskitymme holotrooppiseen hengitykseen, jonka on luonut tšekkiläinen psykiatri Stanislav Grof.

Holotrooppisen hengityksen keskeisenä tavoitteena on saavuttaa laajennettu tietoisuuden tila. Tämä on samanlainen kokemus, jonka voi saavuttaa joidenkin psykotrooppisten aineiden, kuten shamaanien tai tiettyjen hengellisten gurujen käyttämien tekniikoiden kautta. Ero näiden aineiden ja holotrooppisen hengityksen välillä on siinä, että holotrooppisen hengityksen tapauksessa tämä kokemus saavutetaan hengityksen kautta ja sen tarkoitukset ovat pääasiassa terapeuttisia.

“Ilma on sinun ravintosi ja lääkkeesi.”

-Aristoteles-

Holotrooppisen hengityksen tarkoituksena on lisätä itsetuntemusta ja edistää sen psykoterapeuttisia vaikutuksia

Mikä on holotrooppinen hengitys?

Holotrooppinen hengitys on tekniikka, joka keskittyy hallitun hyperventilaation provosoimiseen. Tämän hengitystekniikan tarkoituksena on saada aikaan erilaisen, tai teoriassa laajennetun tietoisuuden tila. Tämän tilan luomisen tarkoituksena on lisätä itsetuntemusta ja edistää sen psykoterapeuttisia vaikutuksia. Sana holotrooppinen tulee kreikan kielen sanoista “holos“, joka tarkoittaa “kokonaisuutta” sekä sanasta “trepein“, joka puolestaan viittaa merkitykseen “kulkea jotakin kohti”. Joten etymologisesti holotrooppisella hengityksellä tarkoitetaan “kulkemista kohti kokonaisuutta”.

Hyperventilaatio on normaalia nopeampaa ja syvempää hengitystä. Tavallisessa hengityksessä happea hengitetään sisään kun taas hiilidioksidia eli CO2 hengitetään ulos. Hyperventilaatiossa tapahtuva kiihtynyt ja intensiivinen hengitys saa aikaan hapen määrän lisääntymisen ja hiilidioksidin määrän vähentymisen. Normaaleissa olosuhteissa tämä aiheuttaisi epämukavuutta, kuten ahdistusta, tunnottomuutta tai jopa pyörtymistä.

Holotrooppisessa hengityksessä hyperventilaatio aiheutetaan tahallisesti ja sitä säädellään. Yleensä tämä tekniikka voidaan suorittaa vain valvotuissa olosuhteissa ja yleensä ryhmässä muiden ihmisten kanssa. Muuten se voi aiheuttaa ei-toivottuja vaikutuksia, kuten paniikkikohtauksia. Menetelmää ei suositella myöskään niille ihmisille, jotka kärsivät korkeasta verenpaineesta, hengityselinsairauksista, neurologisista sairauksista tai mielenterveyteen liittyvistä ongelmista.

Hengitystekniikka

On yleistä, että uusia tulokkaita opastetaan perustekniikan selittämiseksi sekä käydään läpi, mitä harjoitukselta voidaan odottaa ja kerrotaan tarkemmin mahdollisista varotoimenpiteistä, jotka on otettava huomioon holotrooppisten hengitysharjoitusten yhteydessä. Istunnot ovat yleensä pitkiä, yleensä vähintään neljän tunnin mittaisia.

Harjoittelu tulisi suorittaa mukavassa ja rauhallisessa paikassa. Harjoitus alkaa, kun “hengittäjä” saapuu kyseiseen tilaan, lähes aina ilman kenkiä, ja kaikki käyvät matolle maaten. Tilassa soitetaan rentouttavaa musiikkia, yleensä tiibetiläistä, kiinalaista tai hindulaista musiikkia. Musiikkia ei voi koskaan keskeyttää istunnon aikana. Kun jokainen osallistuja tuntee olonsa mukavaksi, harjoitus aloitetaan pehmeällä hengityksellä.

Silmien ollessa kiinni tai peitettynä, hyperventilaatio voi alkaa. Hyperventilaation indusoimiseksi osallistujan on hengitettävä nopeasti, eikä tätä rytmiä saa lopettaa tai katkaista seuraavien tuntien aikana. Tilassa on aina osaava henkilö, joka ohjaa harjoittelua, ja toisinaan myös muut osallistujat vaihtelevat jatkuvasti rooliaan “hengittäjänä” ja “huolenpitäjänä”.

Kun istunto on saatu päätökseen, jokaisen osallistujan on piirrettävä mandala tai mikä tahansa muu symbolinen piirustus, joka heijastaa sitä, mitä kukin osallistuja tuntee juuri kyseisellä hetkellä. Istunnon lopuksi pidetään koko ryhmän kokous, jossa osallistujat jakavat henkilökohtaisia kokemuksiaan harjoituksesta.

Holotrooppisen hengitysharjoituksen jälkeen osallistujat piirtävät mandalan, joka heijastaa sitä, mitä kukin osallistuja tuntee juuri kyseisellä hetkellä

Holotrooppisen hengityksen tuomat edut

Se, mitä holotrooppiseen hengitykseen erikoistuneessa istunnossa voidaan odottaa tapahtuvan on se, että kun hyperventilaatiota onnistutaan ylläpitämään jonkin aikaa, ihminen alkaa muodostamaan uudenlaista tietoisuuden tilaa. Holotrooppisen hengityksen lähestymistapa osoittaa pääasiassa sen, että tämä tekniikka mahdollistaa tunkeutumisen psyykeen syvimpiin kerroksiin ja silloin, kun näin tapahtuu, esiin alkaa nousta aikaisemmin tiedottomia ja arvokkaita sisältöjä, jotka ovat jokaiselle meistä tärkeitä.

Näissä istunnoissa on varsin normaalia, että monet unohdetut tai tukahdutetut jaksot tulevat pintaan. Ihmiset, tilanteet, tunteet tai käsitykset alkavat muodostua mieleen. Kaikkia näitä tapahtumia pidetään erittäin tärkeänä sisältönä jokaiselle yksilölle; juuri nämä asiat ilmestyvät mieleen, koska ne ovat näkökohtia, jotka on estetty ja jotka nousevat esiin vain sellaisen tekniikan avulla, joka indusoi laajempaa tietoisuutta.

Tiede on huomauttanut, että holotrooppinen hengitys tarjoaa etuja, pääasiassa rentoutumisen ja emotionaalisen tasapainon suhteen. Ei ole kuitenkaan todisteita siitä, että se johtaisi muuttuneeseen tietoisuuden tilaan tai mahdollistaisi psyykeen tiedottomien ja tukahdettujen asioiden syvällistä tutkintaa. Toisaalta kuitenkin ne ihmiset, jotka ovat tätä tekniikkaa harjoittaneet, ovat vakuuttuneita siitä, että juuri holotrooppisen hengityksen avulla kaikki tämä on mahdollista.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Corporalidad, R. H. (2014). Respiración Holotrópica y Corporalidad: Una Marca Transversal. Journal of Transpersonal Research©, 6(1), 95-102.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.