Tunnollisuus: itsekuri vie lähemmäksi menestystä

Älykkyyden tai lahjakkuuden lisäksi on olemassa monia muitakin persoonallisuuden piirteitä, joiden avulla voimme menestyä. Tunnollisuus on yksi näistä piirteistä, sillä se edellyttää korkeaa itsekuria sekä merkittävää orientoitumista omien saavutusten tavoittelua kohtaan.
Tunnollisuus: itsekuri vie lähemmäksi menestystä
Valeria Sabater

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Valeria Sabater.

Viimeisin päivitys: 10 joulukuuta, 2021

Sanotaan, että tunnollinen ihminen on aina huolellinen ihminen. Mitä tiedämme tunnollisuuden psykologisesta piirteestä? Inhimillisten voimavarojen ja persoonallisuusteorioiden alalla on yleistä yhdistää tunnollisuus menestykseen ja myös niihin mielenkiintoisiin näkökohtiin, jotka tuovat meidät lähemmäksi suurien tavoitteiden saavuttamista.

Mutta onko tämä totta? Ovatko tunnolliset miehet ja naiset esimerkkejä kiistattomasta pätevyydestä ja henkilökohtaisesta solvenssista? Siltä ainakin vaikuttaa. Monet tutkijat ja heidän joukossaan Paul Tough, joka on kirjoittanut tunnetun kirjan How Children Succeed: Grit, Curiosity, and the Hidden Power of Character, ovat huomauttaneet, että tämä ominaisuus on läsnä niissä ihmisissä jotka onnistuvat saavuttamaan elintärkeät tavoitteensa.

On kuitenkin myös niitä, jotka näkevät tällaisissa ominaisuuksissa jonkinlaisia varjopuolia. Tällaisiin ihmisiin ei luoteta, koska he ovat erityisen perfektionisteja ja itsekkäitä. Tunnollisuus ei jätä tilaa huolimattomuudelle, virheille ja vielä vähemmän viivyttelylle. Tällaisia ominaispiirteitä omaavat ihmiset osoittavat toisten silmissä tietynlaista riippuvuutta työtä kohtaan sekä sellaista orientoitumista tavoitteidensa saavuttamiseksi, joka voi joskus tuntua joidenkin mielestä jopa liialliselta.

On totta, että populaarikulttuuri suodattaa tällaisia ominaispiirteitä tietyllä negatiivisella sävyllä. Saatamme kuitenkin yllättyä positiivisella tavalla, jos analysoimme tätä mielenkiintoista luonteenpiirrettä yksityiskohtaisemmin.

Tunnollisuus ei jätä tilaa huolimattomuudelle, virheille ja vielä vähemmän viivyttelylle

Tunnollisuus: millainen persoonallisuuden piirre se on?

Tunnollisuutta persoonallisuuden piirteenä tutkivien kokeiden ja tutkimusten edetessä yksi näkökohta nousee erityisesti esille: Se on yhtä toivottava ulottuvuus kuin se on hyödyllinenkin kaikin tavoin. Illinoisin yliopiston psykologin Brent Walter Robertsin tekemät tutkimukset kertovat meille, että tämä persoonallisuuden piirre liittyy ihmisen elämänlaatuun.

Tämän lisäksi tunnollisuutta pidetään monissa inhimillisen kehityksen, työympäristön tai henkilökohtaisen kasvun skenaarioissa yhtenä menestyksen ensisijaisista ulottuvuuksista koko elämän ajan. Onko tämä liioittelua? Jos tarkastelemme sitä hieman yksityiskohtaisemmin, huomaamme, että tähän persoonallisuuden piirteeseen kietoutuu vain vähän liiallisuuksia, mutta runsain määrin mielenkiintoista tietoa.

Sitkeys

Pennsylvanian yliopiston psykologi Angela Duckworth on kirjoittanut kirjan Grit: The Power of Passion and Perseverance, joka kuvaa tutkimusta siitä, miten ihmiset saavuttavat menestyksen. Tutkimuksessa käykin ilmi jotain mielenkiintoista, sillä lahjakkuus ja älykkyys eivät ole kaksi ainoaa muuttujaa, jotka ohjaavat ihmisiä kohti onnea tai menestystä estymättömällä tavalla.

Itse asiassa yksi niistä piirteistä, jotka voivat eniten auttaa meitä saavuttamaan hyvinvoinnin ja tyytyväisyyden huipun, on tunnollisuus. Se yhdistää sinnikkyyden, orientoitumisen omien tavoitteiden saavuttamista kohtaan sekä päivittäisen ponnistelun kohti sitä, mitä ihminen haluaa. Samalla tapaa tunnollinen henkilö osoittaa korkeaa itsehillintää, ahkeruutta ja vastuuta itseään ja tavoitteitaan kohtaan. Kaikki nämä alueet ovat niitä tekijöitä, jotka rakentavat todellista tietä kohti voittoa ja menestystä.

Suunnittelu ja vastuullisuus

Tunnollisuus on impulsiivisuuden vastakohta. Henkilö, joka omaa tämän persoonallisuuden piirteen, ei koskaan toimi ajattelematta tai jättää mitään sattuman varaan. He ovat luontaisia suunnittelijoita, vaativia itseään kohtaan, perfektionisteja ja asettavat jokapäiväisiä tavoitteita, jotka ovat samalla sekä toteuttamiskelpoisia että helposti saavutettavissa.

He myös ottavat vastuun itsestään kaikilla elämänsä osa-alueilla pyrkien aina tekemään parhaansa.

Johdonmukaisuus ja osaaminen

Tunnollisuuden määrittelemät ihmiset ovat ahkeria ja perusteellisia. Jos ongelmia ilmenee, he eivät menetä rauhallisuuttaan ja keskittävät kaikki voimavaransa tämän tapauksen ratkaisemiseen.

Jos he ovat väärässä, he harvoin reagoivat siihen negatiivisesti. Tunnolliset ihmiset ovat kestäviä ja he pystyvät vastustamaan turhautumisen tunnetta hyvin, jonka avulla he pystyvät myös oppimaan virheistään ja kokeilemaan uusia tapoja tehdä asioita, kunnes he onnistuvat tavoitteissaan.

Sillä, mitä näytät muille, on merkitystä

Muille näytetty kuva määrittelee myös osan siitä, keitä olemme, ja tämä on merkityksellistä tunnollisuuden määrittelemän persoonallisuuden kannalta.

Ihmiset, jotka omaavat tämän piirteen, pitävät itseään pätevinä ihmisinä, ja tämä olemus on se, mitä he pyrkivät myös näyttämään muille.

Pohdiskelun taide

Hyvät pohdiskelutaidot ovat resurssi, joka optimoi tehokkaimpia ja menestyksekkäimpiä päätöksiä. Jotain tällaista saavutetaan sen tunnollisuuden ansiosta, joka keskittyy kykyyn käsitellä ja analysoida asioita oikealla tavalla. Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että ennen kuin teemme johtopäätöksiä, meidän on pohdittava kaikkia näkökohtia ja muuttujia.

Kiirehtiminen ei ole koskaan hyvä kumppani, joten ihanteellisessa tapauksessa meidän olisi pyrittävä etenemään rauhallisesti ja miettimään ennen kuin toimimme.

Tunnollisuus ja itsekuri

Voisimme sanoa, että tunnollisuus kulkee aina käsi kädessä korkean itsekurin kanssa. Tietyn aikataulun noudattaminen, jokapäiväisten tavoitteiden asettaminen, itsensä ylittäminen päivä toisensa jälkeen – oli se sitten miten pieni askel tahansa – olla vaativa itseään kohtaan sekä itsehillinnän taito ovat epäilemättä tekijöitä, joihin tämä persoonallisuus tukeutuu.

Hyvät pohdiskelutaidot ovat resurssi, joka optimoi tehokkaimpia ja menestyksekkäimpiä päätöksiä

Itsestään huolehtiminen on tärkeää

Jos on yksi asia, joka määrittelee tunnollisen miehen tai naisen, on se johdonmukaisuus. Tämä itsekuri ei rajoitu pelkästään ammatilliseen alaan ja haluun saavuttaa asetettuja tavoitteita. Heille on myös tärkeää huolehtia itsestään, pitää huolta omasta elämänlaadustaan ja ihmissuhteistaan. Kokonaisvaltainen elämä vaatii myös kurinalaisuutta ja sen tuntemista, mikä on ratkaisevinta minäkin hetkenä.

Lopuksi voimme vielä todeta, että tunnollisuus määritellään ennen kaikkea sillä, mitä voitaisiin kutsua sisäisen hallinnan keskipisteeksi. Näin ollen, kun ihminen pyrkii varmistamaan että jokainen tilanne on oman osaamisen, ponnistelujen ja päättäväisyyden käsissä, eksistentiaalinen tyytyväisyys on suurempaa.

Toisaalta meillä on mielenkiintoinen kirjo erilaisia persoonallisuuden piirteitä, joita me kaikki voimme suurelta osin kouluttaa. Koskaan ei ole liian myöhäistä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Javaras, K. N., Williams, M., & Baskin-Sommers, A. R. (2019). Psychological interventions potentially useful for increasing conscientiousness. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment10(1), 13–24. https://doi.org/10.1037/per0000267
  • Roberts, B. W., Lejuez, C., Krueger, R. F., Richards, J. M., & Hill, P. L. (2014). What is conscientiousness and how can it be assessed? Developmental Psychology50(5), 1315–1330. https://doi.org/10.1037/a0031109

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.