Logo image
Logo image

Kuinka auttaa epävakaasta persoonallisuudesta kärsivää ihmistä

5 minuuttia
Kuinka auttaa epävakaasta persoonallisuudesta kärsivää ihmistä
Kirjoittanut Valeria Sabater
Viimeisin päivitys: 13 lokakuuta, 2022

Harvat persoonallisuushäiriöt ovat yhtä monimutkaisia ja heikentäviä kuin epävakaa persoonallisuushäiriö. Voisimme puhua sen hoidosta, biologiasta tai psykologiasta, mutta potilaalla on myös olemassa hänen psykososiaalinen ympäristönsä, joka meidän on otettava huomioon.

Epävakaasta persoonallisuudesta kärsivän henkilön perhe ja ystävät eivät tiedä mitä tehdä, mitä ei saa tehdä, kuinka auttaa heitä ja kuinka pitää heistä huolta. Siitä tuleekin tämän artikkelin aihe: kuinka me voimme auttaa epävakaasta persoonallisuudesta kärsivää ihmistä.

Melko usein, kun me puhumme mielisairauksista tai psykologisista häiriöistä, meillä on vain tapana listata oireet, niiden alkuperät ja aikaan saavat tekijät. Mutta me unohdamme kuitenkin yhden puolen asiasta.

Me unohdamme pohtia tästä häiriöstä kärsivän ihmisen henkilökohtaista ja suhteellista maailmaa. Vaikka meille saattaa olla vaikeaa ajatella, he saattavat tuntea olevansa kadotettuja, tukahdutettuja ja vangittuja, heidän oman mielensä toimesta.

”Epävakaata persoonallisuutta ymmärretään huonosti. Tapaamme ihmisiä, jotka ovat väärinymmärrettyjä, jotka menevät terapiasta toiseen, ja heistä tulee vain entistä hämmentyneempiä ja epätoivoisempia.”

-Dolores Mosquera-

Jokainen psykologian asiantuntija tietää, että mikään ei ole yhtä haastavaa arvioida ja hoitaa kuin persoonallisuushäiriöt. Niissä ilmenee paljon oireellisia päällekkäisyyksiä, paljon vääriä todellisuuksia (huonoja diagnooseja), ja valtava psyko-patologinen labyrintti katsotaan usein läpi sormien.

Totta, ohjekirjat kuten DSM-5, auttavat selventämään jotain häiriön ominaisuuksia. Mutta on helppoa nähdä, kuinka voi olla todella vaikeaa tietää kuinka auttaa epävakaasta persoonallisuudesta kärsivää henkilöä.

Tästä tilasta kärsivien ihmisten perheet tietävät, että ei kaikkea, mistä heidän rakkaansa kärsii, löydy mistään kirjoista. Suurimman osan ajasta heidän epävakaisuutensa, vainoharhaiset ajatuksensa, eksistentiaalinen tyhjyytensä ja dikotomisten ajatustensa kohteet ja suorat uhrit ovat lähimpänä häiriöstä kärsivää: heidän rakkaansa.

Siksi on tärkeää ottaa huomioon epävakaasta persoonallisuudesta kärsivän henkilön perheympäristö.

Some figure

Epävakaasta persoonallisuudesta kärsivien ihmisten yleisimmät oireet

Epävakaasta persoonallisuudesta kärsiville ihmisille on luonteenomaista epävakaus heidän henkilökohtaisissa ihmissuhteissaan sekä alhainen itsetunto.

Heille on tavallista…

 • Äärimmäiset mielialanvaihtelut.
 • He voivat ihannoida heidän rakkaitaan vain vähätelläkseen ja nöyryyttääkseen heitä myöhemmin.
 • Krooniset tyhjyyden ja hylätyksi tulemisen tunteet.
 • Vainoharhaiset ajatukset tai…
 • Itsensä vahingoittamisesta kärsiminen tai taipumus itsetuhoisuuteen.
 • Käyttää laajaa valikoimaa puolustusmekanismeja, sekä kieltoa että projektiota. Tämä tekee heidän sairaudestaan tietoiseksi tulemisesta sekä itsestään vastuun ottamisesta entistä vaikeampaa.

On huomattava, että kuten monissa muissakin psykologisissa tiloissa, epävakaalle persoonallisuudelle ei ole olemassa mitään ”taikaparannusta.” Ei ole olemassa erehtymätöntä terapiaa, joka tekisi tämän mielialan vaihtelujen, pelon ja tyhjyyden vuoristoradan toimimattomaksi.

Mutta meillä on käytössämme hoidot, jotka voivat palauttaa emotionaalista tasapainoa ja kehittää parisuhteen laatua. Tämä on ensimmäinen askel kohti tietoa kuinka auttaa epävakaasta peroonallisuudesta kärsivää henkilöä.

On yksi olennainen osa pyrkiessämme pitää huolta tästä häiriöstä kärsivästä ihmisestä, jota me emme voi sivuuttaa: perheen tuki. Tämä on yksi perustyökaluistamme mielisairauksia varten. Meidän on tarjottava riittäviä selviytymisstrategioita heidän henkilökohtaisesta ympäristöstään ja oppia elämään yhdessä auttaaksemme heitä.

Some figure

Kuinka auttaa epävakaasta persoonallisuudesta kärsivää ihmistä

Potilaan lähellä olevat ihmiset tuntevat usein syyllisyyttä. Heillä on epäilyjä, he tuntevat olevansa vastuussa pahenemisvaheesta, itsetuhoisuudesta. Heistä tuntuu, että heidän olisi pitänyt tietää, sanoa jotakin paljon aikaisemmin. Kun joku läheisistämme kärsii epävakaasta persoonallisuudesta, meidän on otettava nämä asiat huomioon:

 • Me emme ole aiheuttaneet tätä häiriötä.
 • Me emme voi parantaa sitä.
 • Me emme voi hallita sitä.

Sitten kun nämä asiat ovat selvät, voimme aloittaa läheisemme auttamisen. Jatkakaamme muutamalla käytännöllisellä ohjeella:

 • Mikään ei ole tärkeämpää kuin sen ymmärtäminen mitä tapahtuu, ja miksi hän käyttäytyy niin kuin hän käyttäytyy. 
 • Kuten sanoimme aivan alussa, tämä häiriö on sekä monimutkainen että musertava. Joskus, itse häiriön ohella, potilas kokee masennusta, kaksisuuntaista mielialahäiriötä, syömishäiriöitä ja aineiden väärinkäyttöä.
 • On olennaista tietää kaikki oireet ja ominaispiirteet.
 • Siitä huolimatta että tämä häiriö on hoidettavissa, potilailla on usein tapana välttää avun saamista tai sitten he jättävät hoidot välistä.
 • Siksi on olennaista, että me rohkaisemme heitä jatkamaan terapian ja kaikkien tarpeellisten lääkitysten kanssa.

Kuinka auttaa epävakaasta persoonallisuudesta kärsivää ihmistä: kommunikointi

Epävakaasta persoonallisuudesta kärsivät ihmiset voivat sanoa julmia ja irrationaalisia asioita. He pelkäävät hylätyksi tulemista, joten he purkautuvat raivoisasti ja suullista herjausta käyttäen.

 • Asiantuntijat sanovat, että se on kuin ”auditiivinen lukihäiriö.” He kuulevat sekalaisia sanoja ilman mitään asiayhteyksiä.
 • Kun he ovat verbaalisesti aggressiivisia, meidän tulisi sanoa heille, että ”nyt ei ole hyvä aika puhua.” Sitten meidän tulisi tehdä heille selväksi kuinka tärkeitä he ovat meille ja että haluamme keskustella heidän kanssaan kun he ovat rauhallisempia.
 • Kun he ovat rauhoittuneet, meidän on keskityttävä heidän tunteisiinsa enemmän kuin heidän sanoihinsa, jotta saamme heidät tuntemaan heidän olevan arvostettuja.
 • Sillä ei ole väliä onko heidän sanoissaan järkeä. Meidän on saatava heidät tuntemaan, että he ovat kuultuja ja että me tuemme heitä.
 • Jos he lankeavat taas aggressiivisuuteen, on parempi antaa heille tilaa sen sijaan että ajaudumme riitelemään heidän kanssaan.
Some figure

Aseta terveelliset rajat

Yksi tehokkaimmista tavoista auttaa epävakaasta persoonallisuudesta kärsivää henkilöä on auttaa häntä hallitsemaan hänen käyttäytymistään. Tehdäksemme tämän meidän on asetettava rajat ja pyydettävä häntä suostumaan näihin rajoihin itsesäätelyä varten, ja ennen kaikkea ymmärtääksemme tämän hoidon ja siinä pysymisen tärkeyden.

 • Kaikkien perheenjäsenten on hyväksyttävä nämä rajat ja säännöt.
 • Mikä on, ja mikä ei ole sallittua, pitäisi olla määritelty ja siitä pitäisi keskustella etukäteen.

Meidän on sanottava se mikä ei ole sallittavaa selvästi, mutta hellästi. ”Me rakastamme sinua, ja me haluamme tämän toimivan. Sinun on ymmärrettävä, että jos puhut meille tuolla tavalla tai teet meitä kohtaan noin, vahingoitat meitä sekä itseäsi. Me emme voi hyväksyä tällaista, ja me pyydämme, että teet tuon muutoksen meitä kaikkia varten.”

Mitä me emme saisi tehdä henkilön kanssa, joka kärsii epävakaasta persoonallisuudesta

 • Uhkailla tai antaa uhkavaatimuksia
 • Suvaita loukkaavaa käytöstä
 • Sallia heidän lopettaa hoito
 • Jättää itsemurhauhkaukset huomioimatta

Auttaaksemme epävakaasta persoonallisuudesta kärsivää henkilöä, meidän on pidettävä huolta itsestämme

Voimme pitää itsestämme huolta:

 • Jos emme eristä itseämme tai rakenna koko elämäämme epävakaasta persoonallisuudesta kärsivän henkilön ympärille.
 • Jos emme laiminlyö terveyttämme.
 • Menemällä tukiryhmiin, jossa on ihmisiä samankaltaisessa tilanteessa.
 • Jos opimme stressinhallintatekniikoita.

Lopuksi, tämä yhteistyö potilaan, hänen perheensä sekä häntä hoitavien ammattilaisten välillä ei ole helppoa, mutta se on kuitenkin mahdollista. Epävakaasta persoonallisuudesta kärsivän ihmisen auttaminen on jokapäiväinen haaste. Kuoppainen, mutta palkitseva tie, kun me voimme minimoida impulsiivisuuden ja kylvää rationaalisen päätöksenteon siemenen.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


Friedel, Robert (2004) “Borderline Personality Disorder Demystified: An Essential Guide for Understanding and Living” New York: Da Capo Press.

Mosquera, Dolores (2014) “Trastorno Límite De La Personalidad Y EMDR” Madrid: Pléyades.

T. Blokehead (2015) “Trastorno Límite de Personalidad. Una guía de autoayuda”. Babelcube.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.