Logo image
Logo image

Henkinen johtajuus Daniel Golemanin mukaan

3 minuuttia
Mikäli haluat inspiroida ja ohjata työkavereitasi tai tiimin jäseniä kohti menestystä, tulee sinun käyttää henkistä johtajuutta. Lue siitä tästä artikkelista!
Henkinen johtajuus Daniel Golemanin mukaan
Gema Sánchez Cuevas

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Gema Sánchez Cuevas

Viimeisin päivitys: 27 joulukuuta, 2022

Johtajuus on yksi tärkeimmistä taidoista, joita tiimissä työskentelevillä täytyy olla. Ihmiset, jotka haluavat motivoida muita, tarvitsevat kyvyn inspiroida ja ohjata muita, sillä se on minkä vain tavoitteen saavuttamisen päätekijä. Ja vaikka tämän tekemiseksi on monia tapoja, on henkinen johtajuus kaikista tehokkain tapa.

Tämän käsitteen keksivät Daniel Goleman, Richard Boyatzis ja Annie McKee teoksessaan Primal leadership. He mainitsivat henkisen johtajuuden kuusi tapaa. Ne kaikki ovat hyödyllisiä tietyissä tilanteissa, mutta hyvä uutinen on se, että voit kehittää niitä kaikkia riittävällä vaivannäöllä ja sitoutumisella.

Henkinen johtajuus ei kuitenkaan ole ainoa tapa ohjata tiimiä. Tässä artikkelissa selitämme mitä henkinen johtajuus todella on ja mitä sen päähyödyt ja haitat ovat rationaalisemmissa olosuhteissa.

Mitä henkinen johtajuus on?

Golemanin, Boyatzisin ja McKeen kuvaamat johtajuustyylit ovat erilaisia muiden kirjailijoiden kuvaamiin tyyleihin verrattuna: niillä on valtava vaikutus niitä käyttävien ihmisten tunteisiin.

Jokainen kuudesta tyylistä vaikuttavat tapaan, jolla tiimi tuntee tai käyttäytyy. Niiden tulosten mukaan, jotka tiimi haluaa saavuttaa, tulee tietystä tyylistä siis tehokkaampi kuin toisesta.

Yksi kirjan Primal leadership tärkeimmistä käsitteistä on se, että kun on kyse henkisen johtajuustyylin valitsemisesta, ei siihen ole olemassa parasta vaihtoehtoa. Kaikilla tyyleillä on omat etunsa ja myös eri ominaisuudet, jotka eivät välttämättä sovi kaikkiin tilanteisiin. Johtajan täytyy siis tuntea nämä ominaisuudet valitakseen tyylin jonka hän ottaa käyttöönsä, ja hänen täytyy myös pystyä hallitsemaan kaikkia niitä voidakseen valita jokaiseen tilanteeseen parhaiten sopivan tyylin.

Some figure

Nämä kuusi tyyliä ovat:

  • Auktoriteettinen
  • Valmentava
  • Yhtenäisyyttä edistävä
  • Demokraattinen
  • Pakottava
  • Tahdin asettava

Vaikka jokaisella näistä tyyleistä on hyvin erilaisia ominaisuuksia, perustuvat ne kaikki muiden ihmisten tunteiden ymmärtämiseen. Se on juurikin syy “henkisen johtajuuden” nimen syntymiseen.

Onko kuitenkin aina sopivaa käyttää yhtä näistä kuudesta tyylistä ryhmän johtamiseen? Vastaus riippuu niistä olosuhteista, jotka sinä johtajana kohtaat.

Henkisen johtajuuden hyödyt ja haitat

Aivan kuten minkä vain muunkin taidon tai lähestymistavan suhteen, on tällaisella johtamistavalla sekä negatiivisia että positiivisia puolia. Tarkastellaan joitakin tärkeimpiä niistä. Ne auttavat meitä päättämään onko viisasta turvautua tunteisiin vai onko paras käyttää loogisempaa ja vähemmän empaattista lähestymistapaa kussakin tilanteessa.

Hyödyt

Olet varmaankin samaa mieltä siitä, että ryhmän johtaminen tunneälyllä on hyödyllistä. Sillä tavalla johtaminen auttaa esimerkiksi löytämään tasapainon yrityksen tavoitteiden ja kiinteiden työsuhteiden luomisen välille.

Tähän saattaa sisältyä tietyssä määrin tehokkuuden uhraamista, mutta työntekijöiden hyvinvointi ja onnellisuus tulevat ehdottomasti kasvamaan.

Toisaalta hyvä johtaja pystyy vahvistamaan tiimin hyviä ominaisuuksia. Näiden tyylien käyttäminen johtamiseen auttaa muita löytämään taitonsa ja kehittymään ammatillisesti. Lisäksi se tekee työntekijöistä motivoituneempia, mikä on välttämätöntä kaikille yrityksille.

Some figure

Haitat

Henkisen johtajuustyylin käyttäminen ei kuitenkaan välttämättä ole paras valinta kaikissa tilanteissa. Toisinaan sen tekemisellä voi olla negatiivisia seurauksia, kuten:

  • Se voi saada johtajan toimimaan impulsiivisesti: Tämä voi estää yritystä edistymästä, sillä yrityksen johtaminen vaatii yleisesti ottaen rationaalisemman lähestymistavan.
  • Se aiheuttaa itsehillintäongelmia: Tietyissä tilanteissa johtajan täytyy tehdä hankalia päätöksiä, jotka voivat olla vaikeita henkisellä tasolla. Jos johtaja on liian empaattinen, voi se vaikuttaa yrityksen koko projektiin.
  • Se hidastaa tai vaikuttaa tuloksiin: Johtajan täytyy keskittyä yksinomaan yrityksen tavoitteisiin. Jos johtaja kuitenkin huolehtii liikaa muiden ihmisten tunteista, on tämän tekeminen äärimmäisen hankalaa.
  • Se voi aiheuttaa tunteiden heilahtelua: Lopulta liiallinen empatia ja yhteys omiin tunteisiin saattavat vaikuttaa mielialaan liikaa. Yleisesti ottaen johtajan täytyy näyttää esimerkkiä voimakkuudesta ja vakaudesta.

Yleensä yhden kuuden henkisen johtajuustyylin käyttäminen hyödyntää yritystä tai tiimiä. Mutta toisinaan on välttämätöntä arvioida onko sen tekeminen parasta työntekijöiden ja yrityksen tavoitteiden kannalta. Aivan kuten monien muidenkin asioiden suhteen elämässä, vastaus ei ole niin yksinkertainen.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.