Logo image
Logo image

Georg Wilhelm Friedrich Hegel: idealistinen filosofi

4 minuuttia
Kun Georg Wilhelm Friedrich Hegel kuoli, hänen seuraajansa jakautuivat kahteen vastakkaiseen ryhmään: oikeisto- ja vasemmistohegeliläisiin, kuten Karl Marx.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: idealistinen filosofi
Kirjoittanut Valeria Sabater
Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Georg Wilhelm Friedrich Hegel eli Länsi-Euroopan ja 1800-luvun Venäjän aikaisen filosofista ajattelua ennen ja sen jälkeen. Hän oli Platonin, Descartesin ja Kantin uskollinen ihailija. Hegel auttoi kehittämään saksalaista idealismia. Itse asiassa hän edisti tietoisen kehityksen teorian läpimurtoa.

Useimmat ihmiset tietävät, että Hegelin teosten lukeminen ei ole helppoa. Hänen kuuluisin kirjansa Hengen fenomonologia (1807) on esimerkki hänen ytimekkäästä, mutta ratkaisevasta älyllisestä perinnöstään, joka tunnetaan dialektiikkana.

Meidän täytyy ottaa huomioon, että monet ihmiset uskovat hänen teesiensä olevan radikaaleja ja saksalaisen nationalismin inspiroimia. Esimerkiksi Adolf Hitler kannatti hegeliläistä filosofiaa, koska hän löysi oikeudenmukaisuutta lauseista, kuten “vain germaaninen maailma, todellisen kristinuskon ruumiillistuma, edustaa aitoa vapautta.”

“Kasvatus on taitoa tehdä ihmisestä eettinen.”

-Georg Wilhelm Friedrich Hegel-

Hegelissä oli kuitenkin jotain paljon enemmän. Hänen ajatuksensa olivat kuin sydänlanka, joka sai aikaan tuhansia teoreettisia ja filosofisia reaktioita. Hän inspiroi marxilaista aineellisuutta ja loi perustan Søren Kierkegaardin esi-eksistentialismille, Friedrich Nietzschen metafyysisille käsitteille ja jopa Theodor W. Adornon negatiiviselle dialektiikalle.

Pohjimmiltaan Hegelin filosofia pyysi meitä ajattelemaan, että meidän ja maailman välillä ei ole monia esteitä. Hän halusi sanoa, että olemme oman todellisuutemme luojia. Lisäksi hän esitteli dialektiikkakäsitteen selittääkseen sen, kuinka historia ja omat ajatuksemme johtuivat ratkaisujen ja ristiriitojen välisestä jatkuvasta liikehdinnästä.

Some figure

Filosofi Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel syntyi protestanttiseen perheeseen 27. elokuuta, 1770. Hän oli tärkeiden ihmisten, kuten filosofi Friedrich von Schellingin ja runoilija Friedrich Hölderlinin ystävä. Lisäksi hän oli innokas Immanuel Kantin ihailija.

Hän opiskeli filosofiaa ja teologiaa Tübingenin yliopistossa. Isänsä kuoleman jälkeen hän sai perinnön, jonka avulla hän pystyi omistautumaan täysin akateemiselle maailmalle, pian hänen “Philosophical Dissertation on the Orbits of the Planets” -teesinsä jälkeen vuonna 1801. Pian tämän jälkeen hänestä tuli professori, mikä sai hänet laajentamaan tietojaan tiettyihin aiheisiin, kuten matematiikkaan, logiikkaan ja lakitietoon liittyen.

“Ihminen paljastaa todellisen luonteensa vain mahtavien tavoitteiden tajuamisen myötä.”

-Georg Wilhelm Friedrich Hegel-

Hän julkaisi teoksensa Hengen fenomenologia vuonna 1807 ja siinä hän paneutui tarkemmin tietoisuuden, aistihavaintojen ja tiedon näkökohtiin. Hän painotti teoksissaan vain yhtä asiaa, joka oli hänelle aitoa: syytä. Pian tämän kirjan julkaisemisen jälkeen monet Heidelbergin ja Berliinin yliopistot pyysivät häntä opettamaan heidän oppilaitaan.

Menestys ja kolera

Hegelin oppitunneista tuli kuuluisia ympäri Eurooppaa. Hänen oppilaansa sanoivat aina, että hän pystyi selittämään melkein minkä vain asian. He sanoivat myös, että häntä voitiin verrata jopa itse Platoniin.

Hänen lakifilosofiaan ja valtiojärjestelmään liittyvät analyysinsä kannustivat monia ihmisiä oppimaan enemmän hänen erilaisista lähestymistavoistaan ja teorioistaan. Tuon ajan kultturelli eliitti ja poliitikot pitivät häntä ihmisenä, jolta he voisivat oppia ja jonka inspiroimia he voisivat jossakin mielessä olla.

Friedrich Hegel kuoli koleraan 14. marraskuuta, 1831.

Hegelin filosofia

Hegel oli ennen kaikkea tunnettu filosofian käyttämisestä historiassa. Siihen asti filosofiset diskurssit olivat alkaneet tyhjiöstä, entelekiasta, jossa totuus haluttiin saavuttaa pohtimatta ensin tärkeitä tapahtumia.

Itse asiassa tapahtumat, kuten Ranskan vallankumous ja ajanmukaisen mentaliteetin muuttuminen, olivat asioita, jotka inspiroivat Hegeliä eniten.

Tarkastellaan nyt hänen filosofisen perinnön antamia merkityksellisimpiä käsitteitä.

Some figure

Idealismi

On melko yleistä pitää Hegeliä saksalaisen idealismin perustana. Mitä se oikeastaan tarkoittaa? Idealismi on filosofinen teoria, joka puoltaa seuraavia asioita:

  • Ideat ovat elintärkeitä ja voivat olla itsenäisiä.
  • Meitä ympäröiviä asioita ei olisi olemassa, jos ihmiset eivät havaitsisi niitä, emmekä olisi tietoisia niistä.
  • Hegelin mukaan maailma on kaunis. Se on metafyysisesti täydellinen, sillä kauneus itsessään symbolisoi syytä.

“Idea on aina yleistystä ja yleistys on ajattelun omaisuutta. Yleistäminen tarkoittaa ajattelua.”

-Georg Wilhelm Friedrich Hegel-

Niin ikään hän uskoi, että onnellisuuden ei pitäisi olla elämän päätavoite. Hänestä tärkeimpiä asioita olivat tieto ja syy.

Dialektiikka

Hegel määritteli syyn dialektiseksi prosessiksi. Ihminen voi vahvistaa faktan ja sitten kieltää sen myöhemmin päästäkseen ristiriidan yli. Hän siis uskoi, että dialektiseen liikkeeseen kuuluivat seuraavat askeleet:

  • Teesi: idean vahvistus.
  • Antiteesi: tämän teesin kieltäminen.
  • Synteesi: ristiriidan ylipääseminen.

Vapaus

Hegel uskoi, että aidon vapauden täytyi alkaa tietystä kehyksestä: itse valtiosta. Valtion tulisi antaa yksilön tuntea olonsa valmiiksi. Tämä puolestaan saa yksilön omaamaan aidon ihmisarvon tunteen. Siten ihmiset tarvitsevat laillisen kehyksen, jolle he voivat “alistua”.

Tässä Hegelin järjestelmässä yksilöt pystyivät saavuttamaan mainitun aidon vapauden kristinuskon välityksellä.

“Vapaana oleminen ei merkitse mitään, vapaaksi tuleminen merkitsee kaikkea.”

-Georg Wilhelm Friedrich Hegel-

Logiikka

Hegelin tunnetuin teesi liittyy ristiriitaan. Tämän periaatteen mukaan jokin asia on ja ei ole samaan aikaan.

Tämä tarkoittaa sitä, että me kaikki muutumme. Me kaikki siirrymme yhdestä mielentilasta toiseen todellisuuteen oman elinvoimaisuutemme tuloksena. Lyhyesti sanottuna elämä on itsessään jatkuvaa ristiriitaa.

Some figure

Estetiikka

Hegel teki mielenkiintoisen erotuksen luonnollisen ja teennäisen kauneuden välille. Ensin mainittu viittaa hienoon kauneuteen sen aitouden ja vapauden johdosta. Se periaatteessa edustaa asioiden luonnollista henkeä. Jälkimmäinen muodostaa meidän hengellisyytemme ja antaa meidän tehdä esteettisiä tutkimuksia tiedon saamiseksi.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel on yksi kaikkien aikojen merkittävimmistä filosofeista. Vaikka monet ihmiset ihailivatkin häntä, pitivät toiset hänen teoksiaan melko epämukavina. Ehkä jotkut ihmiset ovat eri mieltä hänen ajatustensa kanssa hänen saksalaisen idealismin tai eurosentrismin takia. On myös ihmisiä, jotka ovat melko haluttomia tutkimaan hänen töitään niiden monimutkaisuudesta johtuen.

Hänen ideansa olivat kuitenkin merkittäviä Euroopalle. Nykyään monet pitävät hänen teostaan Hengen fenomenologia kirjana, joka on pakko lukea.

“Maailmassa ei ole saavutettu mitään suurta ilman intohimoa.”

-Georg Wilhelm Friedrich Hegel-

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.