Logo image
Logo image

Työmuisti - varasto, joka ei koskaan pysähdy

3 minuuttia
Työmuisti - varasto, joka ei koskaan pysähdy
Kirjoittanut Sara Clemente
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Me kaikki käytämme työmuistiamme kaikenlaisiin toimintoihin ja päivittäisiin tehtäviin. Kun tarkistamme kuitin kaupassa ja kun teemme muistiinpanoja. Kun yritämme laskea prosenttiosuuden tai kun keskustelemme. Kaikki nämä tehtävät hyödyntävät työmuistiamme. Tästä johtuen näiden tehtävien onnistuminen riippuu siitä, kuinka hyvin meidän työmuistimme toimii.

Työmuisti, jota kutsutaan myös operatiiviseksi muistiksi, on lyhytaikaisen muistin tyyppi, joka vastaa tietojen tallentamisesta ja tilapäisestä käsittelystä. Se on sen tyyppinen muisti, joka auttaa pitämään tiettyjä tietoja mielessämme samalla suorittaen monimutkaisia kognitiivisia tehtäviä sen kanssa. Voimme kutsua sitä mielemme operatiiviseksi tilaksi – se sisältää sekä potilaan että operoivan kirurgin. Loogisesti tulos riippuu siitä, miten onnistut suorittamaan kaksi prosessia samanaikaisesti.

Mitkä ovat työmuistin tärkeimmät ominaisuudet?

Työmuistin pääominaisuudet ovat:

  • Sen kapasiteetti on rajallinen (5-9 asiaa).
  • Se on erittäin aktiivinen – se käsittelee ja muuntaa tietoja.
  • Se päivittää jatkuvasti sisältöään.
  • Se liittyy läheisesti pitkäaikaiseen muistiin. Se voi käsitellä tällaiseen muistiin tallennettua sisältöä ja samaan aikaan myös lyhytkestoiseen muistiin tallennettua sisältöä.
Some figure

Työmuistin tärkeys

Oletko koskaan yrittänyt toistaa puhelinnumeron ääneen, ja kun yrität näppäillä sitä 10 sekuntia myöhemmin, et muista sitä enää? Silloin ymmärrät työmuistin merkityksen päivittäisessä elämässämme. Voimme myös nähdä, kuinka tärkeää on käyttää työmuistia ja pitää sitä “kunnossa”.

Työmuisti on ratkaisevassa asemassa päätöksenteon prosesseissa ja toiminnan johtamisen moitteettomassa toimimisessa. Tämä pätee erityisesti silloin, kun tarvitaan huomiota ja toiminnan suunnittelua. Sen osallistuminen suullisen ja kirjallisen kielen ymmärtämiseen johtuu siitä, että se voi pitää jokaisen sanan aktiivisena, tunnistaa sitä ja analysoida sitä semanttisesti. Se voi myös verrata sitä toisiin sanoihin ja yhdistää sitä toiseen muistityyppiin tallennetuihin tai tuona hetkenä aistien kautta saapuviin tietoihin.

Työmuisti on osaamisemme ja päättelymme moottori. Sellaisena se on olennainen älyllisissä tehtävissä, kuten laskentaan, loogiseen päättelyyn ja havaintokykyyn liittyvissä tehtävissä. Se liittyy myös läheisesti erilaisiin oppimismenetelmiin, kuten lukemiseen tai laskemiseen. Henkilö, jolla on muistihäiriöitä aiheuttava aivovaurio, ei ehkä pysty määrittelemään sanaa tai päättämään, onko kahdella sanalla foneettinen sointu.

Onko lyhytkestoinen muisti sama kuin työmuisti?

Lyhytkestoisen muistin avulla voit säilyttää rajoitetun määrän tietoja lyhyen ajan. Sitä pidetään “passiivisena varastona”, joka on rajoittunut sekä kapasiteetiltaan että kestoltaan. Toisaalta työmuistin ansiosta voimme toteuttaa tietoisia kognitiivisia prosesseja, jotka vaativat huomiota, tarkistamista, käsittelyä, järjestelyä ja yhteyksien luomista pitkäaikaiseen muistiin.

Tästä ilmeisestä käsitteellisestä erosta huolimatta parhaillaan keskustellaan siitä, onko työmuisti sama asia kuin lyhytkestoinen muisti. Toisaalta suuri määrä tutkijoita katsoo, että nämä kaksi “varastoa” ovat itsessään yksi ainoa väliaikainen varastointijärjestelmä tai, että ne muodostavat yhden. Ne edesauttavat aivojen toimimista tiedon kanssa ratkaistakseen tai suorittaakseen monimutkaisia kognitiivisia tehtäviä.

Toisaalta äärimmäisenä vastakohtana toiset tutkijat katsovat, että molemmat järjestelmät ovat erilaisia ja niillä on erilaisia tehtäviä. Heidän mielestään lyhytkestoiseen muistiin liittyy vain varastointi. He katsovat työmuistin sisältävän prosessoinnin, talletuksen ja käsittelyn.

Miten työmuisti toimii – monikomponenttimalli

Selittääkseen toimintaa, Baddeley ja Hitch ehdottivat ainutlaatuista mallia, joka jakoi työmuistin neljään osajärjestelmään tai erikoiskomponenttiin:

1. Keskusyksikkö: Tämä vastaa kaikkien muiden järjestelmien johtamisesta, valvonnasta ja koordinoinnista. Se ei ole mukana varastointitehtävissä. Sitä pidetään valvontajärjestelmänä, jonka avulla tarkkaavaisuutta voidaan vaihdella (valikoiva tarkkaavaisuus).

2. Fonologinen kehä: Tämä mahdollistaa meille sanaston. Se on välttämätöntä muiden älyllisten kykyjen kehittymisessä. Se on jaettu kahteen järjestelmään: passiiviseen fonologiseen varastoon, joka ylläpitää verbaalisia tietoja sekä subverbaaliseen katsaukseen, joka “päivittää” ja ylläpitää näitä tietoja.

3. Visuospatiaalinen muistilehtiö: Tämän avulla havaitsemme esineitä, löydämme talon tai pelaamme shakkia. Se voidaan jakaa kahteen järjestelmään: visuaaliseen välimuistiin ja sisäiseen kirjuriin, joilla on samat toiminnot kuin fonologisen kehän komponenteilla.

4. Episodinen puskuri: Tämä mahdollistaa fonologisen kehän tietojen ja visuospatiaalisen agendan yhdistämisen sekä pitkäaikaisen muistin representaatiot.

Työmuistissa mukana olevat neuroanatomiset rakenteet

Työmuisti ei sijaitse vain yhdessä osassa aivoja. Se edellyttää tietyn neuronien piirin aktivoitumista. Se käynnistyy aktivoimalla etuotsalohkon kuorta, sitä aivojen aluetta, joka osallistuu monimutkaisten käyttäytymisten suunnitteluun, päätöksentekoprosesseihin ja sosiaalisen käytöksen sopeuttamiseen erilaisiin tilanteisiin.

Some figure

Käynnistyksen jälkeen sen toiminta perustuu etuotsalohkon kuoren ja taaemman aivokuoren eri osien, ohimolohkon ja takaraivolohkon väliseen vuorovaikutukseen.

  • Ohimolohko mahdollistaa suullisen tiedon tallentamisen ja käsittelyn lyhyellä aikavälillä (fonologisen kehän aktiivisuus).
  • Takaraivolohko käsittelee visuaalisia tietoja (visuospatiaalisen agendan aktiivisuus).

Työmuistimme on lyhyesti sanottuna aktiivinen väliaikaistallennuksen paikka. Työmuistin ja sen voiman ansiosta voimme ymmärtää kieltä, lukea, suorittaa matemaattisia laskelmia, oppia tai päätellä. Muistimme on todellakin kiehtova.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.