Logo image
Logo image

Sukupuolten väliset erot asenteissa huumoria ja rakkautta kohtaan

3 minuuttia
Argentiinassa tehdyssä tutkimuksessa arvioitiin, onko sukupuoli todella määräävä tekijä asenteissamme huumoria ja rakkautta kohtaan. Mihin johtopäätöksiin tutkimuksessa päästiin?
Sukupuolten väliset erot asenteissa huumoria ja rakkautta kohtaan
Viimeisin päivitys: 04 huhtikuuta, 2022

Buenos Airesin (Argentiina) psykologisen tieteen edistämisyhdistys suoritti tutkimuksen analysoidakseen sitä, mitkä ovat mahdolliset sukupuolten väliset erot asenteissa rakkautta ja huumoria kohtaan.

Pohjimmiltaan tutkijat halusivat joko vahvistaa tai kumota laajalle levinneen ajatuksen, että miehet ja naiset ajattelevat, tuntevat ja elävät elämäänsä radikaalisti eri tavalla.

Tutkijat yrittivät myös selvittää, mikä vastaavuus oli biologisen sukupuolen ja sukupuoliroolien välillä. Biologinen sukupuoli on anatominen näkökulma, kun taas sukupuolirooli tässä viittaa kulttuurin kullekin sukupuolelle antamaan rooliin. Tutkimustulokset olivat erittäin mielenkiintoisia. Katsotaanpa.

Ne eivät ole kaksi sukupuolta, joista toinen on toista parempi ja toinen huonompi; ne ovat erilaisia.”

-Gregorio Maranon-

Some figure

Huumori ja rakkaus: sukupuolten väliset erot asenteissa

On olemassa erilaisia teorioita sekä rakkauden että huumorin alkuperästä ja toiminnasta. Argentiinan psykologisen tieteen edistämisyhdistyksen tekemä tutkimus noudatti kanadalaisen psykologin John Alan Leen teoriaa rakkauden väreistä.

Tämä teoria väittää, että on olemassa kolme ensisijaista rakkaustyyliä: Eros, Ludus ja Storge. Niistä syntyy kolme muuta modaliteettia: Mania, Pragma ja Agape.

Katsotaanpa lyhyesti kunkin niistä ominaisuuksia:

  • Eros. Seksi ja intohimo, jotka perustuvat fyysiseen vetovoimaan.
  • Ludus. Molemminpuolinen nautinnonhaku, ilman aikomusta sitoutua.
  • Storge. Ystävyys, kiintymys ja ymmärrys.
  • Mania. Kateellinen, pakkomielteinen ja omistushaluinen rakkaus.
  • Pragma. Käytännön rakkaus, joka perustuu rationaalisiin päätöksiin.
  • Agape. Altruistinen ja epäitsekäs rakkaus.

Huumorin kannalta tutkimus perustuu kanadalaisen psykologin Rod A. Martinin huumoriteoriaan, joka ehdottaa neljää eri huumorityyliä. Ne ovat seuraavat:

  • Itseä vahvistava. Auttaa hallitsemaan stressiä ja ylläpitämään positiivista asennetta.
  • Affiliatiivinen. Päätavoitteena on herättää myötätuntoa muissa.
  • Aggressiivinen. Tavoitteena on loukata, nöyryyttää tai pilkata muita.
  • Itseä tuhoava. Muiden huvittaminen itseä halveksuen.

Tutkimus

Tutkimuksen suorittamiseen tutkijat valitsivat alun perin 639 osallistujaa, joiden keski-ikä oli 35,2 vuotta. Kuitenkin lopulta vain 620 suoritti koko prosessin. Heidän sosioekonominen tasonsa oli pääosin keski- ja keskikorkeaa luokkaa, ja naiset olivat enemmistönä. Melkein kaikki heistä määrittelivät itsensä heteroseksuaaleiksi ja useimmat heistä sanoivat rakastuneensa tutkimuksen aikaan.

Osallistujille annettiin neljään osaan jaettu kyselylomake. Ensimmäinen sisälsi 11 kysymystä, jotka etsivät sosiodemografista tietoa. Toinen sisälsi Bem Sex-Role Inventory (BSRI) -kyselyn. Tässä osassa pyrittiin tunnistamaan sukupuoliroolit, joihin kukin osallistuja samaistui. Näitä olivat feminiininen, maskuliininen, androgyyni tai erilaistumaton.

Kolmas osa sisälsi Martinin teoriaan perustuvan huumorityylikyselyn (HSQ). Viimeinen osa vastasi rakkausasenteiden asteikkoa (LAS-Short Form), joka perustui Leen ehdottamiin rakkaustyyleihin.

Some figure

Tulokset

Mitä tulee sukupuolirooleihin, vain 30 prosenttia naisista tunnisti itsensä naiselliseen ja 20,9 prosenttia miehiseen rooliin; 27,1 prosenttia androgyyniseen ja 21,9 prosenttia erilaistumattomaan.

Toisaalta miehistä 40 prosenttia määritteli itsensä maskuliinisiksi; 9 prosenttia naisellisiksi; 24,5 prosenttia androgyynisiksi ja 26,5 prosenttia erilaistumattomiksi. Kuten voidaan nähdä, itsensä maskuliinisiksi tunnistaneiden naisten prosenttiosuus oli paljon suurempi kuin miesten, jotka pitivät itseään naisellisina.

Tutkimuksessa silmiinpistävää oli se, että huumoria ja rakkautta kohtaan suhtauduttaessa sukupuolten välillä ei näyttänyt olevan merkittävää eroa. Itse asiassa suurin osa naisista (54,8 prosenttia) ja miehistä (60 prosenttia) samaistui affiliatiiviseen huumoriin. Lisäksi suurin osa naisista (38,3 prosenttia) ja miehistä (36,8 prosenttia) samaistui Eros -rakkaustyyppiin.

Eroja huomattiin kuitenkin aggressiivisessa huumorissa. Vain 0,6 prosenttia naisista sanoi samaistuvansa siihen, kun taas miehillä luku oli 4,5 prosenttia. Lisäksi suurin osa miehistä, jotka samaistuivat itseään tuhoavaan huumoriin, määritteli itsensä naiselliseksi.

Toinen silmiinpistävä tosiasia oli Agape-tyylinen rakkaus. Tämä on epäitsekästä, idealistista ja altruistista rakkautta. Useammat miehet samaistuivat tähän (18,7 prosenttia) kuin naiset (8 prosenttia), vaikka tämäntyyppistä rakkautta pidetään kulttuurisesta näkökulmasta enemmän “naisellisena”. Lopuksi, enemmän naisia (6,7 prosenttia) samaistui Mania-rakkaustyyppiin kuin miehiä (2,6 prosenttia).


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


Camacho, J. M., Regalado, P., Carrea, G., Grosso, C., Geleazzi, F., Gunther, G., … & Ramos, J. (2012). Actitudes hacia el amor y estilos de humor en mujeres y varones:¿ Nos diferencia el sexo o el género?. PSIENCIA. Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica, 4(1).


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.