Thumb Author Loreto Martín Moya

Loreto Martín Moya

Psykologi


Yleinen terveyspsykologi. Hän on työskennellyt psykologisilla vastaanotoilla, joissa hän on toiminut terapeuttina, tukenut konfliktiperheiden auttamishankkeita, mielenterveyshäiriöistä kärsiviä ihmisiä, toimien yksilö- ja ryhmäpsykologina sekä kliinisenä psykologina virtuaalisella alustalla. Hän on myös osallistunut vapaaehtoisena erilaisiin sosiaalisiin ohjelmiin.  

Kirjoittajasta

Valmistunut psykologiksi Universidad Autónoma de Madrid -yliopistosta (2018). Hän suoritti samasta yliopistosta maisterin tutkinnon yleisessä terveyspsykologiassa (2020).


Hän on työskennellyt terapeuttina psykologisilla vastaanotoilla, muun muassa entisen yliopistonsa UAM:n sovelletun psykologian keskuksessa ja Centro de Psicología Bertrand Russell  -psykologiakeskuksessa. Hän on tehnyt yhteistyötä    Asociación GINSO -nimisen yhdistyksen kanssa auttaakseen konfliktiperheitä, joissa on teini-ikäisiä lapsia. Hän on työskennellyt myös terveyspsykologina Asociación AFEM -nimisessä yhdistyksessä. 


Hän on yhdistänyt koulutuksensa ja työnsä psykologina romaanien ja artikkelien kirjoittamiseen. Hän on osallistunut erilaisiin vapaaehtoistyöhankkeisiin, kuten La Pazin sairaalassa (Madrid) sairaalahoidossa olevien lasten parissa toteutettavaan ohjelmaan ja syrjäytymisvaarassa olevien perheiden kanssa toteutettavaan ohjelmaan. Hänellä on työkokemusta psykologina ahdistuneisuushäiriöistä, masennuksesta, itsemurha-ajatuksista, emotionaalisesta riippuvuudesta, itsevarmuudesta sekä sosiaalisista ja seksuaalisista taidoista kognitiivis-behavioraalisen mallin pohjalta. Tällä hetkellä hän työskentelee kliinisenä psykologina ja terveyspsykologina IFeelissä, joka on psykologista apua tarjoava verkkoalusta.


Viimeiset artikkelit