Keski-iän kriisi? Ei suinkaan, on kyse heräämisestä!

Keski-iän kriisi? Ei suinkaan, on kyse heräämisestä!
Valeria Sabater

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Valeria Sabater.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Jostakin syystä uskomme edelleen, että kaikkien täytyy käydä läpi niin sanottu keski-iän kriisi. Kuitenkin monet heistä, jotka saavuttavat tuon 40 tai 50 ikävuoden virstanpylvään, kokevat itse asiassa heräämisen. Se on tilaisuus laittaa sivuun vanhat uskomukset, stereotypiat ja tavat tehdä asioita. Se on aika löytää itsensä uudelleen ja luoda uusi ja parempi tie tulevaisuudelle.

Jos on olemassa sana, jota ihmisten on taipumus käyttää nykyään liikaa, se on “kriisi”. On sosiaalisia kriisejä, taloudellisia kriisejä ja kulttuurikriisejä, kaikkia henkilökohtaisia kriisejämme mainitsemattakaan. Sen sijaan, että ne olisivat jotakin tietystä syystä tapahtuvia tai vain satunnaisia elämäntapahtumia, meidät johdetaan melkein aina uskomaan, että ihmiset elävät pysyvässä muutoksen, kriisien ja ylä- ja alamäkien tilassa.

“Älä pelkää hitaita muutoksia, sinun pitäisi pelätä vain paikoillaan pysymistä, liikkumatta olemista.”

-Kiinalainen sananlasku-

Uusi sukupolvi

Jos pysähdymme ja analysoimme tätä termiä hetken ajan, tajuamme jotakin. Kliinisesti sanottuna kriisiin liittyy hetkellinen epäjärjestyksen tila. Se tarkoittaa sitä, että ihminen tuntee olevansa kykenemätön käsittelemään tiettyjä asioita tavoilla tai voimavaroilla, jotka hänellä on ollut siihen hetkeen asti. On olemassa myös uhka lähestyvästä traumasta. Tässä traumassa on usein kyse siitä, että omat odotukset ovat uhattuina tai ne romahtavat.

Jos käytämme tätä määritelmää niin sanotussa keski-iän kriisissä, tajuamme, että monet näistä kohdista eivät täyty täysin. Tai ei ainakaan miesten uudessa sukupolvessa, eikä varsinkaan naisten, jotka ovat saavuttaneet tämän virstanpylvään elämässään. Nämä uudet sukupolvet haastavat jo perinteiset ajatukset, jotka tähän elämänvaiheeseen yhdistetään. Nuo ajatukset, jotka painottavat kriisiä ja vaikeutta. Sen sijaan meillä on nykyään määritelmä, jota kutsutaan “heräämiseksi”. Ihmiset haluavat saavuttaa jotakin parempaa. He vahvistuvat ja kokevat henkilökohtaista kasvua positiivisessa itsensä uudelleen löytämisessä.

paljain jaloin nurmikolla

Onko keski-iän kriisi yhä olemassa?

Psykologiassa tajuamme, etä jokainen ihmisen olemassaolon vaihe sisältää monia haasteita ja vaikeuksia. Niin sanottuja kehityskriisejä tai muutoksia tapahtuu tiettyinä aikoina lapsuuden ja vanhuuden välissä, jolloin on usein monia häiriöitä, jotka vaarantavat identiteettimme, odotuksemme ja hallinnan tunteemme. Henkilön on pakko, piti hän siitä tai ei, jättää taaksensa tiettyjä ideoita ja hyväksyä uusi todellisuus.

Olemme aina olettaneet, että on olemassa tiettyjä kriisejä jotka ovat “ennalta-arvattavissa”, ja yksi esimerkki tästä on nuoruus. Tänä päivänä niin sanottu keski-iän kriisi käy kuitenkin läpi muutoksia, jotka vaativat uuden määritelmän. Vain jokin aika sitten elämämme “kesästä” “syksyyn” siirtyminen merkitsi vain yhtä asiaa: sen hyväksymistä, että nuoruutemme on nyt takanapäin ja muutokset ovat tulossa. Muutokset, joihin sisältyvät vanheneminen, vaihdevuodet, vanhempien menetys ja lasten lähteminen kotoa.

Alamme kuitenkin nähdä sen nykyään melko eri tavalla. Tuulet ovat muuttaneet suuntaa ja uusia ideoita on tulossa.

Kypsyys ei ole synonyymi menetyksille, vaan ennemminkin saavutuksille

On monia, jotka vaativat että keski-iän kriisi terminä muutettaisiin esimerkiksi “identiteetin etsimiseksi elämämme keskivaiheilla” . Muutos tapahtuu ja siitä ei ole epäilystäkään. Sen sijaan että “jotakin menetetään”, tapahtuu ennemminkin henkilökohtainen etsinnän vaihe. Yksi osa elämästämme halutaan innokkaasti jättää taakse, jotta voimme astua uuteen vaiheeseen. Parempien voimavarojen, suuremman vapauden ja selvemmän identiteetin vaiheeseen.

Se on hetki elämässämme, jolloin tajuamme seuraavan:

  • Ei ole mitään halua mennä takaisin ja palauttaa se voima ja energia, joka meillä oli kaksikymmentä vuotta sitten.
  • Ollaan vakuuttuneita siitä, että menneisyys on hyvin eletty. Se on ollut hyödyllistä, mutta nyt myöhempiä vuosiamme pitäisi käyttää itsemme henkilökohtaisten täyttymysten edistämiseksi.
  • Monet ihmiset, varsinkin naiset, tajuavat, että he haluavat löytää paikkansa maailmassa. Tämä voi olla hyvä sysäys kohti suuria muutoksia elämässämme.
keski-iässä matkustetaan

Kasvun aika

Sosiaaliset verkot ovat heijastus nykyajan todellisuudesta. Ymmärtääksemme tämän muutoksen olemuksen niin sanotussa keski-iän kriisissä, meidän täytyy vain sisäistää hashtag #FaB (“fifty and beyond”). Sieltä löydämme sukupolven liikehdinnän, joka on täynnä elinvoimaa. Se johtuu siitä, että kypsä ikä ei ole vanhuutta. Se ei ole menetystä; se on saavutusta ja ennenkaikkea kasvua.

Ihmiset ovat viidenkympin iässä erittäin aktiivisia sekä älykkäällä että ammatillisella tasolla. He ovat ihmisvoimavaroja, jotka tarjoavat loistavaa työvoimaa yrityksille ja laatua mille tahansa järjestölle tai projektille. Koska heillä on suurempi kriittinen tuntemus, he tietävät myös kuinka ongelmat ratkaistaan paremmin. Heillä on vuosikymmenten kokemus ja silti he tietävät kuinka oppia ja pysyä ajan tasalla käyttäen usein uudenlaista ajattelutapaa.

Niin ikään emme voi sivuuttaa pysäyttämätöntä ja erittäin rohkaisevaa sosiaalista muutosta, jonka naiset kokevat. Huomaamme heidän saavuttavan valta-asemia ja johtavan omia projektejaan. On myös selvää, kuinka he ovat keski-iän saavutettuaan usein kykeneväisiä tekemään radikaaleja muutoksia elämäänsä täyttääkseen nuoruutensa unelmat.

johtajanainen

Yhteenvetona voidaan todeta, että niin sanottu keski-iän kriisi ei ole enää yhtä kriittinen kuin mitä se ennen oli. Keski-iässä ei menetetä mitään, mutta monia asioita saavutetaan. Vanhat arvot eivät enää pidä paikkaansa ja onnellisuus ei liity yksinomaan nuoruuteen. Hyvinvointi, täyttymys ja toivo eivät enää yhdisty ikään. Ihminen alkaa ikääntyä todella vasta päivänä, jolloin hän lakkaa tekemästä suunnitelmia tulevaisuudelle. Päivänä, jolloin hänen tarkoituksensa hämärtyvät ja pelon sekä rajoitusten varjot uhkaavat suurina.

Lakataan kutsumasta sitä kriisiksi! Kutsutaan sitä herätykseksi, mitä se oikeasti onkin.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.