Logo image
Logo image

Tokofobia: irrationaalinen raskaaksi tulemisen ja synnytyksen pelko

3 minuuttia
Tässä artikkelissa käsittelemme vähemmän tunnettua pelkoa nimeltään tokofobia. Ihmiset, jotka kärsivät tokofobiasta, kokevat irrationaalista pelkoa raskaaksi tulemista ja synnyttämistä kohtaan. Pelosta voivat kärsiä sekä miehet että naiset ja se johtuu yleensä jostain traumaattisesta henkilökohtaisesta tai toisen kokemasta kokemuksesta.
Tokofobia: irrationaalinen raskaaksi tulemisen ja synnytyksen pelko
Sergio De Dios González

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Sergio De Dios González

Kirjoittanut Sonia Budner
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Raskausaika ja synnytys ovat tärkeitä tapahtumia naisen elämässä. Vaikka tämä kokemus on useimmille naisille onnellinen ja positiivinen, voi se aiheuttaa myös äärimmäisen voimakasta ahdistusta. Harvinaisempaa sen sijaan on täysin irrationaalinen pelko siitä, että tulee raskaaksi ja synnyttää. Tämä pelko on nimeltään tokofobia.

Tämä patologinen pelko saa naisen välttämään lasten hankintaa, sillä häntä kauhistuttaa ajatus, että hän joutuisi kokemaan raskausajan ja synnyttämisen. Kyse ei ole siitä, etteikö nainen haluaisi tulla äidiksi. Päinvastoin, monet tokofobiasta kärsivät naiset itse asiassa haluaisivat kovasti lapsen. He kuitenkin mieluummin valitsevat esimerkiksi suunnitellun sektion välttääkseen alatiesynnytyksen, sillä se herättää heissä monia pelkotiloja.

Tokofobia: mitkä ovat häiriön keskeiset oireet?

Tokofobia luokitellaan ahdistushäiriöksi. Yleisimpiin oireisiin kuuluvat erilaiset unihäiriöt, paniikkikohtaukset, välttelevä käytös ahdistusta laukaisevia asioita kohtaan, erilaiset ahdistuksen tunteet sekä masennus.

Synnytykseen liittyvä pelko voi vaikuttaa negatiivisesti myös synnytyksen jälkeiseen aikaan. Suunniteltu sektio voi lisätä synnytykseen liittyvää traumaa ja vaikuttaa äidin ja vastasyntyneen lapsen väliseen siteeseen.

Some figure

Tokofobian kaksi eri muotoa

Asiantuntijoiden mukaan tokofobia voidaan jaotella kahdeksi erilaiseksi tyypiksi. Ensimmäinen, primaarinen tokofobia, koskee ensimmäistä kertaa synnyttäviä naisia ja siihen voi sairastua joko ennen raskaaksi tulemista tai vasta sen jälkeen.

Tämä syvällä sisimmässä oleva pelko synnyttämistä kohtaan on yleisempää naisilla, teineillä tai tytöillä, jotka ovat joutuneet seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksiJopa rutiininomaiset lääkärintarkastukset raskauden aikana voivat aiheuttaa epämiellyttäviä takaumia tai herättää muistoja alkuperäisestä traumaattisesta kokemuksesta. 

Toissijainen tokofobia koskee niitä naisia, jotka ovat jo olleet raskaana tai saaneet lapsia aikaisemmin. Se voi johtua aikaisemman synnytyksen aikaisesta traumaattisesta kokemuksesta, epäonnistuneesta hedelmöityshoidosta, aikaisemmasta keskenmenosta sekä kohtukuolemasta tai kuolleena syntyneestä lapsesta.

Pelon syyt

Asiantuntijoilla on useampia teorioita siitä, mikä aiheuttaa tokofobian. Tutkimusten perusteella yksi nykypäivänä yleisimmistä syistä on se, että nainen kuulee tarinoita muiden naisten tuskallisista tai vaikeista synnytyskokemuksista. Internet pursuaa tietoa erilaisista synnytyskertomuksista ja myös kauhutarinoista, jotka saattavat pelästyttää kokematonta ensisynnyttäjää. Toinen syy on tulevan äidin mahdollinen sairaus, kuten aikaisempi tai olemassa oleva ahdistushäiriö tai masennus.

Yleisesti ottaen tokofobiaan kuuluu irrationaalinen pelko siitä, ettei kipua pysty hallitsemaan ja huoli hallinnan täydellisestä menettämisestä. Synnytyskipu on voimakkaimpia ihmisen tuntemia kiputiloja, joten on luonnollista, että se huolettaa jossain määrin sekä ensimmäistä kertaa että jo aiemminkin synnyttäviä. Lisäksi tokofobiaan sisältyy voimakas epäluottamuksen tunne hoitohenkilökuntaa kohtaan sekä liiallinen pelko äidin ja vauvan terveyden puolesta.

Äidin kokema tuen puute lisää epäilemättä tokofobian aiheuttaman epävarmuuden tunteita. Monet tästä pelosta kärsivät naiset joutuvat käsittelemään raskautta ja tulevaa synnytystä yksin ilman läheisten tukea. Tarkkoja lukuja ei tiedetä, mutta tutkimusten perusteella noin 2-15 % naisisista kärsii tokofobiasta. Tutkimusten mukaan Suomessa 6-10 % odottavista äideistä kärsii vakavasta synnytyspelosta.

Yllättäen tämä pelko ei koske pelkästään naisia. Myös monet miehet kärsivät tokofobiasta. He kokevat syvää ahdinkoa ja hätää puolisonsa puolesta, jonka raskaus ja synnytys on täynnä epävarmuutta. Heitä pelottaa yhtä lailla tuleva synnytys ja mitä siinä voi tapahtua niin tulevalle lapselle kuin äidille. Varsinkin hoitamattomana synnytyspelko voi jäädä koko perheen yhteiseksi traumaksi ja vaikuttaa perheenjäsenten välisiin suhteisiin.

Some figure

Terapeuttinen interventio eli väliintulo

Psykoterapia ja kognitiivinen käyttäytymisterapia näyttävät olevan tehokkaita hoitomuotoja tämäntyyppisten ahdistushäiriöiden hoitoon. Kognitiivisella käyttäytysmiterapialla on osoitettu olevan hyvä lyhytaikaisia tuloksia, sillä terapiassa keskitytään tiettyjen oireiden hoitoon.

Valitettavasti näiden terapioiden hyödyistä tokofobian hoitoon ei ole vielä olemassa tarpeeksi tutkimustietoa. Sen perusteella mitä olemme saaneet selville, tämäntyyppiseen terapiaan päässeet potilaat ovat kokeneet vähemmän pelkoa sekä ennen että jälkeen synnytystä. Asiantuntijat suosittelevatkin monitieteellistä lähestymistapaa, johon kuuluu naisen tukeminen myös henkisesti raskauteen liittyvien fyysisten tutkimusten lisäksi. Raskaudenaikaisen seurannan tulisi myös sisältää naisen henkisen tilan arviointia ja peloista ja huolista keskusteleminen läpi koko raskauden.

Käytössämme olevien tietojen perusteella peräti 80 % naisista kokee jonkinasteista ahdistusta ja pelkoa tulevasta raskaudesta sekä erityisesti synnytyksestä. Tämä on ehdottomasti normaalia eikä tällaisia pelkoja tulisi ajatella ja käsitellä kuin sairautta. Avoimella keskustelulla voidaan vähentää naisen huolia merkittävästi.

Tokofobia koskee huomattavasti pienempää prosenttia ihmisistä ja merkitsee huomattavasti vakavampaa pelon astetta kuin normaaleja huolia, joita vanhemmilla voi olla lapsen tuomisesta tähän maailmaan.

Jos kuitenkin kärsit irrationaalisista pelkotiloista, jotka voivat olla merkki tokofobiasta, älä epäröi tuoda asiaa esiin terveydenhoitajasi tai lääkärisi kanssa ja pyytää apua. Voimakkaasta synnytyspelkosta kärsivä tuleva äiti saa neuvolan kautta lähetteen synnytyssairaalan pelkopoliklinikalle, jossa hänen pelkonsa tulevaa synnytystä kohtaan pyritään vähentämään. Asiantuntevan hoidon avulla saat itsellesi työkaluja, joiden avulla voit hallita pelkoon liittyviä oireita ja saada itsellesi terve ja positiivinen kokemus tulevasta raskaudesta ja synnytyksestä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


Bhatia, M. S., & Jhanjee, A. (2012). Tokophobia: A dread of pregnancy. Industrial psychiatry journal, 21(2), 158–159. doi:10.4103/0972-6748.119649

Rondung, Elisabet; Thomtén, Johanna; Sundin, Örjan (2016) Psychological perspectives on fear of childbirth. Science Direct, Volume 44, December 2016, Pages 80-91

Cherry, Kendra (2019) Tokophobia: Fear of Childbirth and Pregnancy. Verywell Mind. Recuperado de https://www.verywellmind.com/tokophobia-overview-4684507


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.