Logo image
Logo image

Tiedätkö mitään Wernicke-Korsakoff -oireyhtymästä?

3 minuuttia
Alkoholi on osa lähes kaikkien elämää. Sillä voi kuitenkin olla monia haitallisia vaikutuksia terveyteemme.
Tiedätkö mitään Wernicke-Korsakoff -oireyhtymästä?
Kirjoittanut Francisco Pérez
Viimeisin päivitys: 10 maaliskuuta, 2024

On todistettu tosiasia, että liiallinen alkoholin käyttö aiheuttaa häiriöitä meidän keskushermostossamme, joko voimakkaita tai sitten kroonisia. Tämä tapahtuu eritoten aivoissamme, kuten Wernicke-Korsakoff -oireyhtymässä.

Mutta tämä tieto ei ollut laajalti ihmisten tiedossa ennen 1800-lukua. Edes nykypäivänä me emme tiedä mitkä ovat oikeat syyt alkoholin kulutuksen aiheuttamiin aivojen oireyhtymiin.

Perinteisesti ihmiset uskoivat, että alkoholin psykopatologia koostui suorista ja liiallisista seurauksista, joita tällä aineella oli meidän keskushermostoomme. Mutta ajan kuluessa olemme huomanneet jälkiseurauksia yhteydessä aliravitsemukseen liittyvään liialliseen alkoholin kulutukseen.

Nämä ovat selvästi ratkaisevia jälkiseurauksia kun on kyse joidenkin näiden häiriöiden ilmentymisestä.

Seuraavaksi aiomme tarkastella yhtä tunnetuinta liiallisen alkoholin kulutuksen aiheuttamaa häiriötä. Puhutaanpa hieman Wernicke-Korsakoff -oireyhtymästä.

Some figure

Wernicke-Korsakoff -oireyhtymä

Wernicken enkefalopatia ja Korsakoffin oireyhtymä ovat kaksi eri tilaa, mutta yleensä ne ilmenevät yhdessä.

Ja kun tämä tapahtuu, me voimme puhua Wernicke-Korsakoff -oireyhtymästä. Ja kuten voimme seuraavaksi nähdä, yksi tämän aiheuttajista on tiamiinin (B1-vitamiini) puute.

B1-vitamiinin puute on todella yleinen heillä, jotka kärsivät alkoholismista. Mutta alkoholistit eivät ole ainoita, jotka tästä kärsivät. Se on myös yleinen tila heillä, joiden elimistö ei sulata ruokaa kunnolla (imeytymishäiriö). Tätä voi tapahtua silloin tällöin kroonisen sairauden seurauksena, tai liikalihavuudesta johtuvan leikkauksen vuoksi.

Korsakoffin oireyhtymällä, tai psykoosilla, on tapana kehittyä silloin, kun Wernicken oireyhtymän oireet katoavat. 

Wernicken enkefalopatia aiheuttaa vaurion aivojen alemmissa alueissa, talamuksessa ja hypotalamuksessa.

Korsakoffin psykoosi ilmenee pysyvästä vauriosta niissä aivojen alueissa, joilla on tekemistä muistin kanssa.

Aiomme seuraavaksi tarkastella Wernicken enkefalopatiaa ja Korsakoffin amnesia -oireyhtymää erikseen. Tällä tavalla lukijan on helpompi ymmärtää missä näissä kahdessa on oikein kyse.

Some figure

Wernicken enkefalopatia

Wernicke kuvaili tätä ensimmäisen kerran vuonna 1885. Sitä esiintyy kroonisilla alkoholisteilla ravitsemuksellisten puutteiden ohella. Wernicken enkefalopatiassa voimme nähdä symmetristä vioittumista kolmannen kammion, sylviuksen akveduktin, ja neljännen kammion ympäröivän aivojen osan rakenteessa.

Tarkemmin sanoen, nämä rakenteet ovat mammilläärisiä elimiä. Dorsolateraalinen talamus, sinertävä aivotäplä, periakvedukataalinen harmaa aine, silmän liikehermon tumake, tasapainoelimen ydin.

Myös 50 % tapauksista pikkuaivoissa on vaurioita, aiheuttaen valikoivaa Purkinje-neuronien katoamista. Tämän enkefalopatian ehkä tyypillisin neurologinen merkki on mammillääristen elimien surkastuminen. Tätä esiintyy noin 80 % tapauksista.

Wernicken enkefalopatian oireet

Kliiniset havainnot sisältävät sen, että potilaat ovat eksyksissä ja heillä on ongelmia keskittymisen kanssa. Useilla heistä ilmenee alhaista tietoisuuden tasoa. Ja ilman hoitoa tämä voi johtaa koomaan tai jopa kuolemaan.

On myös joitain muita tähän liittyviä oireita. Näitä ovat esimerkiksi silmävärve (vastentahtoinen, nopea, ja toistuva silmän liike), ataksia (vaikeus koordinoida liikkeitä), ja silmälihashalvaus (kyvyttömyys liikuttaa silmää). Vaurioita voi olla myös silmän liikehermoissa, loitontajahermossa ja tasapainoelimen ytimessä.

Some figure

Wernicken enkefalopatian aiheuttajia

Tämän sairauden syyt johtuvat tiamiinin, B1-vitamiinin puutteesta, kuten me aikaisemmin sanoimme. Tiamiinin puutos on yleinen heillä, jotka nauttivat alkoholia usein ja kun heille on kehittynyt alkoholia kohtaan tietynlainen riippuvuus.

Alkoholistien B1-vitamiinin puute johtuu aliravitsemuksesta, tämän vitamiinin alhaisesta imeytymisestä ruoansulatuskanavaan, sekä maksan heikentyneestä kyvystä varastoida ja käyttää sitä. Kaikki nämä tekijät johtuvat kroonisesta alkoholin käytöstä.

B1-vitamiinin käsittelyn puutoksella voi olla geneettistä tai hankittua alkuperää. Tämä ero voi selittää sen, miksi kaikille alkoholisteille ei kehity tätä enkefalopatiaa.

Korsakoffin amnesia -oireyhtymä

Tämän oireyhtymän ominaispiirteet ovat vakava heikkeneminen anterogradisessa muistissa ja taantuvassa muistissa (kyvyttömyys oppia uusia asioita, ja kyvyttömyys muistaa vanhoja asioita).

Välinpitämättömyys on myös yksi suurimmista ominaispiirteistä. Toisaalta kaikki aistit ja järkiperäiset kyvyt näyttävät pysyvän samana.

Korsakoffin amnesia -oireyhtymä tulee yleensä yhdessä Wernicken enkefalopatian kanssa, tai oikeastaan sen jälkeen. Sitä esiintyy noin 80 % ihmisistä, jotka ovat parantuneet tästä enkefalopatiasta.

Mutta korsakoffin amnesiaa voidaan tavata myös ihmisissä, jotka eivät ole koskaan kärsineet Wernicken enkefalopatiasta. 

On epätavallista, että tästä enkefalopatiasta kärsineet ei-alkoholistit voisivat sairastua Korsakoffin oireyhtymään. Tämä tarkoittaa siis sitä, että alkoholin neurotoksisuudella on painoa, kun on kyse tästä oireyhtymästä.

Korsakoffin oireyhtymän aiheuttamat muutokset

Neuronit, joihin neurotoksiset vaikutukset vaikuttavat eniten, ovat kolinergiset neuronit tyvitumakkeessa. Nämä neuronit ovat paljon harvemmassa Korsakoffin amnesiasta kärsivillä potilailla.

Tiamiinin puute voi myös aiheuttaa välittäjäaineiden puutteen, eritoten niiden, joiden stimulointi perustuu asetyylikoliiniin. Täten myös tämän aineen puute johtaa muistinmenetykseen.

Vammat mammilläärisissä elimissä, talamuksessa, dorsolateraalisessa ja anteriorisessa ytimessä voivat aiheuttaa yhtä voimakkaan muistinmenetyksen.

Kuten olemme huomanneet, Korsakoffin oireyhtymän ja Wernicken enkefalopatian erot eivät aina ole selvät ja täysin tarkat. Patologisesta näkökulmasta molempien oireyhtymien kohtaamilla alueilla on tiettyjä päällekkäisyyksiä.

Koska näiden kahden sairauden välillä ei ole selvää rajaa, useat tutkijat ja kirjailijat ovat ehdottaneet termin ”Wernicke-Korsakoff” käyttöä.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.