Thumb Author Rafa Guerrero

Rafa Guerrero

Psykologi


Kliininenpsykologi,jokaonerikoistunutADHD:hen,käyttäytymisongelmiinjaoppimishäiriöihin.HänopettaaUniversidadComplutensedeMadrid-yliopistossasekämuissayliopistoissakasvatustieteenjapsykologiankoulutusohjelmissa.Hänonkirjoittanutuseitakirjojajahäntoimiipuhujanajatutkijana.TällähetkellähänjohtaaDarwinPsicólogos-nimistäpsykoterapia-janeuvontapalvelua,jokaonsuunnattulapsille,nuorille,aikuisillejaperheille.

Kirjoittajasta

Valmistunut kliinisestä ja terveyspsykologiasta   Universidad Complutense de Madrid  -yliopistosta. Hänellä on tutkinnot kasvatuspsykologian asiantuntijan ja traumaintervention asiantuntijan aloilla. Näitä täydentävät maisterin tutkinto lyhyestä psykoterapiasta, maisterin tutkinto kognitiotutkimuksesta, maisterin tutkinto tunteiden ja terveyden alalla, maisterin tutkinto psykologiasta ja urheilusta sekä maisterin tutkinto psykoanalyyttisesta psykoterapiasta. Hänellä on myös kasvatustieteen tohtorin tutkinto ja hän on ADHD:n, oppimishäiriöiden ja käyttäytymisongelmien asiantuntija.


Tällä hetkellä hän johtaa Darwin Psicólogos -nimistä psykologian vastaanottoa ja toimii professorina Universidad Complutense de Madrid -yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Lisäksi hän opettaa psykologiaa Centro Universitario Cardenal Cisneros ja Universidad Rey Juan Carlos -yliopistoissa.


Hän on kirjoittanut useita kirjoja, joista mainittakoon mm.  Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. Entre la patología y la normalidad  (2016),  Educación emocional y apego. Pautas prácticas para gestionar las emociones en casa y en el aula  (2018),   Cuentos para el desarrollo emocional desde la teoría del apego  (2019),   Cómo estimular el cerebro del niño ( 2020) ja  Educar en el vínculo   (2020).


Rafael Guerrero on Espanjan psykosomaattisen lääketieteen ja psykoterapiayhdistyksen (Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia,  SEMPP) jäsen  ja hän kirjoittaa  säännöllisesti sanomalehtiin   El País   ja   Diario ABC.  Hän on ollut puhujana Espanjan kansallisissa ja kansainvälisissä konferensseissa sekä kirjoittanut tusinan verran tutkimusartikkeleita. Hän toimii opettajana ja vanhempien kouluttajana lukuisissa kouluissa ja koulutuskeskuksissa Espanjassa.


Viimeiset artikkelit