Logo image
Logo image

Peilisolujen ymmärtäminen

1 minuuttia
Peilisolujen ymmärtäminen
Viimeisin päivitys: 19 joulukuuta, 2016

Mitä peilineuronit ovat?

Katsoessamme musikaalia tai teatteriesitystä, koemme me toisinaan jopa halua suorittaa tätä toimintoa itse tai koemme erilaisia vahvoja aistimuksia niitä katsellessamme. Tämä vaste muodostuu asiantuntijoiden mukaan siksi, että samalla kun koemme esitystä katsojan näkökulmasta, aktivoituvat tietyt erityiset hermosolut. Nämä tunnetaan peilisoluina.

Peilisolut ovat hermosolujen ryhmä, joka liittyy tiettyihin empaattisiin, sosiaalisiin ja jäljitteleviin käytösmalleihin. Peilisolujen tavoite on heijastaa toimintoa, jota parhaillaan tarkkailemme.

Peilisolut aktivoituvat kahdessa tilanteessa:

  1. Samalla kun teemme jotain toimintoa.
  2. Samalla kun tarkkailemme jonkun muun tekevän jotain toimintoa.

Jälkimmäisessä tilanteessa hermosolu tuottaa saman hermostollisen toiminnon, joka vastaa havaittua toimintoa ilman, että tosiasiassa suorittaa sen ulkoisesti. Tällä tarkoitamme, että havaitsemamme toiminnot luovat hermoihin liittyviä refleksejä meidän aivoissamme.

Mielenkiintoisia faktoja peilisoluista

Tämän tyyppiset solut sijaitsevat aivoissa inferiorisessa etuaivokuoressa lähellä aluetta, joka on yhteydessä kielen kehitykseen. Tämä mahdollistaa asiantuntijoiden tutkia olemassa olevaa suhdetta kielten sekä eleiden ja äänteen jäljittelyn välillä.

Peilisolut ovat juuri niitä soluja, jotka ovat vastuussa siitä, että me alamme haukotella kun näemme jonkun muun tekevän niin tai kun me huomaamme jäljittelevämme meitä läheisimpien ihmisten eleitä, tietämättä oikeastaan miksi.

Lisäksi peilisoluilla on merkittävä rooli käytösmalleissa jotka liittyvät psykologiaan, kuten empatia, oppiminen jäljittelemällä, halu auttaa muita, jne. Toisaalta taas tämä osoittaa, että me olemme yksinkertaisesti sosiaalisia olentoja.

Lopuksi haluamme jättää katsottavaksenne tämän mahtavan TED -puheen peilisoluista:

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.