Logo image
Logo image

Myrkyllisten vanhempien 6 tunnusmerkkiä

4 minuuttia
Myrkyllisten vanhempien 6 tunnusmerkkiä
Kirjoittanut Sara Clemente
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Mitä tapahtuu, jos ihmiset joiden on tarkoitus suojella sinua ja joiden on tarkoitus huolehtia sinusta, loukkaavat sinua ja saavat sinut tuntemaan itsesi kurjaksi? Mitkä piirteet ovat tyypillisiä myrkyllisille vanhemmille?

Jotkut vanhemmat menevät jopa niin pitkälle, etteivät he tyydy pelkästään tekemään virheitä vaan käyttäytyvät sen lisäksi tavalla joka vaikuttaa heidän lastensa tunnetason kehitykseen. Tässä ei ole kyse sentään sen tasoisesta asiasta että vanhemmat hylkäisivät lapsensa tai löisivät heitä laimin, mutta toisinaan ilmenee moitteen sijaa siinä, miten vanhemmat toimivat lastensa kanssa ja käyttävät auktoriteettiaan.

Kukaan ei tiedä syntymästään alkaen, miten vanhempana kuuluu toimia

Vanhemmat eivät tietenkään ole syntyneet vanhemmuutta koskeva käsikirja kainalossaan. Meidän kaikkien pitää kohdata ensimmäiset unettomat yöt vauvan kanssa tietämättä tarkkaan kuinka toimia tai miten saada lapsi lopettamaan itkemisensä. On normaalia, että vanhemmille on epäselvää kuinka heidän pitää toimia kussakin tilanteessa tai se, ovatko he hyviä vanhempia. Hyvän vanhemmuuden salaisuus on kiintymys, ymmärrys ja kärsivällisyys.

Kaikki vanhemmat eivät kuitenkaan valitettavasti täytä näitä kriteerejä. Myrkylliset vanhemmat tekevät juuri päinvastoin ja estävät lapsensa tervettä kehitystä. Seuraavaksi tarkastelemme muutamia esimerkkejä.

Some figure

Jos et ole paras, et ole olemassa

Jotkut vanhemmat vaativat lapsiltaan ehdotonta täydellisyyttä. Myrkylliset vanhemmat ovat äärimmäisen kriittisiä lapsiaan kohtaan ja vaativat heiltä jatkuvaa täydellisyyttä kaikissa asioissa. He ovat niin vaativia, että he saavat lapsensa tuntemaan itsensä nöyryytetyiksi, ahdistuneiksi ja pettyneiksi.

Vanhempien tämän tyyppinen toiminta tekee lapsista hyvin levottomia ja jännittyneitä. Tämän lisäksi heidän tuntemansa tunnetason haitta on jopa suurempi, jos heidän vanhempansa muistuttavat heitä jatkuvasti heidän virheistään. Lapsiin kohdistuvat äärimmäisen kovat paineet estävät heitä täysin nauttimasta omista saavutuksistaan.  

Tämän tyyppiset vanhemmat suunnittelevat usein lastensa uraa jo pitkälle etukäteen. Se on heidän tapansa kontrolloida lapsiaan. He pakottavat lapsiaan elämään heitä varten suunnittelemansa kaavan mukaan eivätkä anna heidän tehdä omia päätöksiään tai seurata omia polkujaan.

Minun kanssani tai ei kenenkään kanssa

Myrkylliset vanhemmat ovat yleensä ylisuojelevia lapsiaan kohtaan. He eivät anna lastensa mennä ystäviensä syntymäpäiväkutsuille tai elokuviin, koska he ovat peloissaan että jotakin pahaa saattaisi tapahtua.

Myrkylliset vanhemmat pelkäävät jäävänsä yksin eivätkä kannusta lapsiaan itsenäisyyteen. Emme tarkoita tällä suinkaan sitä, että vanhempien olisi parempi antaa lastensa tehdä mitä tahansa heitä huvittaa. Tarkoitamme tällä vain sitä, että liika kontrolli on yhtä vahingollista kuin liika vapaus.

Lapsille täytyy antaa vapaus toimia sitä omatoimisemmin mitä vanhemmaksi he kasvavat. On tärkeää antaa lasten tehdä asioita kotinsa ulkopuolella. Määräilevät vanhemmat syyllistävät lapsiaan siitä, että he haluavat viettää aikaa muiden ihmisten kanssa. Tilanne huononee erityisesti nuoruusiässä, kun lapset alkavat saada uusia ystäviä ja muita yhteyksiä elämäänsä.

Some figure

En anna sinun olla minua parempi

Vaikka sitä saattaa olla vaikea käsittää, jotkut vanhemmat kilpailevat lastensa kanssa. On esimerkiksi tavallista nähdä äitien ja tyttärien välistä kilpailua fyysisestä ulkonäöstään tai isiä, jotka saattavat halveerata poikiaan siitä että he ovat isiään parempia urheilussa.

Yleensä on käynyt niin, että näiden vanhempien unelma on rikkoutunut heidän lapsuudessaan tai heillä itsellään oli vanhempi, joka teki saman asian heille. Myrkylliset vanhemmat purkavat siihen mennessä kertynyttä turhautuneisuuttaan lapsiinsa. He syyttävät lapsiaan omasta onnettomuudestaan, mikä on melko vahingollinen tapa purkaa kiukkuaan.

Anna minulle se mitä tarvitsen

Toinen esimerkki myrkyllisistä vanhemmista ovat ne, jotka omaksuvat manipuloivan asenteen joko tietoisesti tai tiedostamattomasti. He kertovat lapsilleen esimerkiksi seuraavaa: “kukaan ei huolehdi sinusta niin kuin minä” tai “älä mene ulos tänään, sillä tiedäthän jo että se tekee minut hyvin hermostuneeksi etkä haluaisi minun saavan sydänkohtausta, vai mitä?”

Vanhemmat ovat asiantuntijoita jotka havaitsevat muiden ihmisten heikkoudet ja puutteet. He uskovat että heillä on valta ja oikeus saada mitä hyvänsä he haluavat jopa omien lastensa kustannuksella. Myrkylliset vanhemmat käyttävät hyväkseen lapsuuden viattomuutta saadakseen lapsen tekemään sen mitä he haluavat.

Rakasta minua aivan kuin en olisi koskaan loukannut sinua

Painotamme usein terveen kiintymyksen merkitystä lapsen ensimmäisten elinvuosien aikana. Lapsen ja hänen vanhempiensa välinen kiintymyssuhde samoin kuin lapsen suhde muuhun hänen elämässään tärkeään hahmoon luo pohjaa hänen myöhemmälle kehitykselleen.

Jos vanhemmat eivät anna lapsilleen tarpeeksi läheisyyttä eivätkä näytä heille että he välittävät tai eivät yksinkertaisesti muodosta tunnesidettä heidän kanssaan, jälkiseuraukset voivat olla hyvin vakavat. Perheen dynamiikan pitäisi perustua rakkauteen ja luottamukseen. Jos näin ei ole asian laita, lapsen tulevat ihmissuhteet voivat kärsiä tämän vuoksi.

Some figure

Myrkyllisten vanhempien suhtautuminen

Emme voi unohtaa sitä, että lapset oppivat imitoimalla. Tämän vuoksi he jäljittelevät aikuisten kaikkia tapoja, tottumuksia ja käyttäytymismalleja. Sinun pitää varoa sitä, minkälaista sanallista ja käyttäytymiseen liittyvää esimerkkiä näytät lapsillesi, sillä lapset omaksuvat ne sellaisenaan. Jos näin on jo päässyt tapahtumaan, on vaikea muuttaa kehityksen suuntaa. Vanhemmat ovat lastensa roolimalleja sekä hyvässä että pahassa. Lapset ottavat valitettavasti mallia myös myrkyllisiltä vanhemmiltaan.

Vanhemmilla on vastaavasti valta opettaa lapsilleen terveellisiä tapoja – ravita heidät hyvin, antaa heille mahdollisuus harrastaa usein liikuntaa, välttää alkoholia ja muita nautintoaineita, nukkua riittävästi ja niin edelleen. Jos nämä tavat eivät ole syvälle juurtuneita nuoresta iästä alkaen ja jos lapset ovat jo ehtineet tottua muihin rutiineihin, tehtävä on vielä vaikeampi.

Kullakin perheellä on omat haasteensa, mutta ne eivät anna mitään aihetta lasten loukkaamiseen. Myrkylliset vanhemmat eivät näytä olevan tietoisia siitä että he kasvattavat lapsiaan väärin tai aiheuttavat heille vakavaa ja mahdollisesti pysyvää haittaa, joten tämän asian tunnustaminen on ensimmäinen askel oikeaan suuntaan.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.