Kuinka elämäkertojen lukeminen hyödyttää psyykkisesti?

Elämäkertojen lukeminen on hyödyllistä. Niiden avulla opimme eri kulttuureista, näemme maailman jonkun toisen silmien kautta sekä opimme hänen onnistumisistaan ja epäonnistumisistaan.
Kuinka elämäkertojen lukeminen hyödyttää psyykkisesti?
Sergio De Dios González

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Sergio De Dios González.

Kirjoittanut Sonia Budner

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Tämän artikkelin aiheena on elämäkertojen lukeminen ja sen psyykkiset hyödyt. Kaikkihan tietävät, että lukemisella yleisesti ottaen on monia psyykkisiä hyötyjä. Lukeminen on tehokas keino pitää aivot aktiivisina sekä parantaa eläytymiskykyä ja luovuutta. Se myös muun muassa tehostaa monitulkintaista ajattelua ja lisää neuronien välisiä yhteyksiä.

Sanotaan, että elämäkertojen lukeminen on kuin nousemista jättiläisten harteille. Tämä pitää täysin paikkansa. Elämäkertojen lukeminen on hyvin tehokas keino nähdä asiat eri näkökulmasta.

Lukeminen tavallisista ihmisistä tekemässä merkittäviä asioita toimii mahtavana inspiraationlähteenä. Tämä on suurin ero fiktion ja todellisista ihmisistä lukemisen välillä. Psyykkisestä näkökulmasta katsottuna elämäkertojen lukeminen voi olla hyvin tehokas työkalu erilaisten kykyjen kehittämisen kannalta.

Elämäkerrat tarjoavat arvokkaita oppitunteja elämästä

Kiistatta paras opettaja on elämä itse. Kokemuksistamme saamamme tieto karttuu elämän edetessä. Tämä tieto vaikuttaa meihin valtaisalla tavalla, vaikka emme sitä aina tiedostaisikaan.

Kaikkia kokemuksia on melko mahdotonta muistaa, mikä on monissa tapauksissa hyvä asia, mutta muistamme silti yleensä niiden jättämät opetukset. Elämäkertoja lukemalla voimme uppoutua muiden ihmisten tekoihin ja niiden seurauksiin, kokemuksiin, saavutuksiin ja epäonnistumisiin. 

Elämäkertojen lukeminen hyödyttää psyykkisesti

Pääsemme lähemmäs historiallista näkökulmaa

Elämäkertoja lukemalla saamme samalla myös lukea siitä ympäristöstä ja niistä yhteiskunnallisista olosuhteista, joissa kyseinen historiallinen hahmo eli. Opimme joskus enemmän historiasta elämäkertojen päähenkilöiden kautta kuin lukemalla niistä suoraan historiankirjoista.

Historian tietämys auttaa meitä ymmärtämään nykyhetkeä ja ympäröivää maailmaa. On tärkeää tuntea elämäämme vaikuttavat kulttuuriset viittaukset, sillä se auttaa ymmärtämään tiettyjä tapahtumia paremmin. On myös hyödyllistä oppia muiden ihmisten asenteista ja omastamme. Pohjimmiltaan elämäkertojen lukeminen antaa meille arvokkaita työkaluja maailman kohtaamiseen.

“Ne, jotka eivät muista menneisyyttä, ovat tuomittuja toistamaan sitä.”

-George Santayana-

Elämäkertojen avulla voimme löytää itsemme

Itsensä löytäminen on yksi niistä prosesseista, joiden avulla muodostamme minäkäsityksen. Muiden ihmisten kokemusten, tilanteiden ja rajoitusten kautta meidän on helpompi saada vertailemalla käsitys siitä, keitä me itse olemme.

Elämäkertojen lukeminen laajentaa myös näkökantaamme ja mielipiteitämme tietyistä asioista. Pystymme näkemään maailman eri tavoilla ja saamme erilaisia näkökulmia. Tai sitten tapahtuu juuri päinvastainen: saamme niistä perusteluja, jotka antavat vahvistusta arvoillemme ja uskomuksillemme.

Elämäkertojen lukeminen inspiroi meitä kohtaamaan myös epäonnistumiset

Monien merkittävien ihmisten elämäkerroissa on useita opetuksia epäonnistumisen pelosta. Jostain syystä suurin osa meistä uskoo, että menestys on suora ja mutkaton tie, joka vie meidät suoraan perille.

Menestyneiden ihmisten elämäkertoja lukemalla ymmärrämme, ettei tämä tie ole aina helppo ja että jokaisen saavutuksen takana on useita epäonnistuneita yrityksiä, joista nämä ihmiset oppivat. Mitä olisi elämä ilman epäonnistumisia? Luulen, että emme oppisi yhtään mitään!

Kirjojen lukeminen on hyödyllistä

Elämäkertojen lukeminen laajentaa tietämystämme yleisestä kulttuurista

Ei-fiktiiviset kirjat opettavat meille yleisesti ottaen paljon yleisestä kulttuurista, mutta erityisesti elämäkertojen lukeminen on keino nähdä maailma toisen ihmisen silmien kautta ja näin saada ensikäden tietoa siitä, mitä tämä ihminen kävi läpi.

Elämäkertojen avulla pääsemme toisenlaisiin maailmoihin erilaisine sosiaalisine konteksteineen, joihin emme saata päästä käsiksi omassa elämässämme. Tällaisista kirjoista saamamme tieto on hyvin monimuotoista ja kattavaa. Lisäksi yleistiedon ja maailmaa koskevan tiedon karttuminen vaikuttaa itsetuntoomme.

Elämäkertoja on helppo lukea

Monien muiden hyötyjen lisäksi elämäkertoja kannattaa lukea vielä siitäkin syystä, että ne ovat yleensä varsin helppolukuisia.

Lukemalla suurmiehistä ja -naisista (myös pahoista ja häijyistä ihmisistä) näemme maailman oikeassa perspektiivissä. Kun luemme siitä, kuinka nämä ihmiset kohtasivat ongelmat, uskoivat itseensä, kykenivät hyödyntämään taitojaan ja suunnistivat elämässään, saamme tietoa jonka avulla voimme ohjailla omaa elämäämme.

“Jollet halua vaipua unohduksiin heti kuoltuasi, kirjoita jotakin lukemisen arvoista tai tee jotakin kirjoittamisen arvoista.”

-Benjamin Franklin-

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Lukeminen ja aivot: tiedätkö mitä lukeminen tekee aivoillesi?
Mielen Ihmeet
Lue se täällä Mielen Ihmeet
Lukeminen ja aivot: tiedätkö mitä lukeminen tekee aivoillesi?

Lukeminen on kokemuksena hyvin erilainen kuin elokuvissa käynti. Ensinnäkin lukeminen vaatii korkeampaa keskittymisen, abstraktion ja mielikuvituks...


Mielen Ihmeet -sivuston sisältö on laadittu ainoastaan informatiivisiin ja opetustarkoituksiin. Se ei korvaa ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa on parasta kääntyä luotetun ammattilaisen puoleen.