Erityisherkkyys: suojattomana neulojen maailmassa

Erityisherkkyys: suojattomana neulojen maailmassa

Viimeisin päivitys: 05 lokakuuta, 2016

 

Erityisherkkyyttä pidetään lahjana, erityisenä ja erittäin intensiivisenä tapana kokea ja ymmärtää ympäristöämme emotionaalisella tasolla. Monille ihmiselle tämän erityisyyden kokeminen on kuitenkin kuin ilmapallossa elämistä neuloja täynnään olevan maailman ympäröimänä.

Erityisherkkyys merkitsee ennen kaikkea suuremman huomion kiinnittämistä yksityiskohtiin ja oman ympäristönsä vivahteisiin. Tämän ominaisuuden kanssa syntyneet ihmiset tarkastelevat jokaista sanaa, jokaista elettä ja jokaista äänenpainoa vetääkseen johtopäätöksiä informaatiosta, johon monet muut ihmiset eivät kiinnitä huomiotaan tai edes havaitse.

Erityisherkkien ihmisten (Highly Sensitive Person, HSP) taipumus olla vastaanottavaisempia muiden tunteita tai ristiriitoja kohtaan murtaa usein heidän puolustuksensa. Joten he päätyvät elämään maailmassa, jota he eivät aina täysin ymmärrä ja joka usein johtaa heidät potemaan masennusta.

erityisherkkyys-suojattomana-neulojen-maailmassa2

Erityisherkkyys: aivot, jotka ovat erittäin vastaanottavaiset ympäristön vivahteille

Elaine Aron on korkein auktoriteetti erityisherkkyyden tutkimuksessa , ja hän keksikin kyseisen termin vuonna 1991. Ollen kaukana introvertin persoonallisuuden alaluokasta, ovat erityisherkät ihmiset oma ryhmänsä, jolla on heille erittäin tyypillisiä ominaisuuksia.

Mikä tämä persoonallisuus oikeastaan siis on? Koska termi keksittiin vasta 90-luvulla, eivät monet erityisherkät ihmiset ymmärtäneet kuin vasta taannoin miksi “he kokivat olonsa erilaiseksi.”

Me tiedämme myös, että toisinaan termi “erilainen” stigmatisoidaan. Ja mikä pahempaa, tämä kulkee aina käsi kädessä tietyn annoksen kanssa kärsimystä. Erityisherkkä ihminen väsyy kuulemaan asioita, kuten “Sinä annat asioiden vaikuttaa liiaksi tunteisiin,” “Kaikki vaikuttaa sinuun,” “En voi sanoa sinulle mitään.”

Vuonna 2010 tehdyn ja Social Cognitive and Affective Neuroscience -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan syy, miksi tämä persoonallisuustyyppi on herkempi kaikille ärsykkeille, niin fyysisille kuin emotionaalisille, saa selityksensä neurologisella tasolla.

erityisherkkyys-suojattomana-neulojen-maailmassa3

Erityisherkkyyden neurologinen perusta

Elaine Aron teki tutkimuksen virkatovereidensa ja psykiatrien, kuten tohtori Arthur B. Lintgen kanssa, jossa kaksi tutkittavien ryhmää altistettiin sarjalle visuaalisia ärsykkeitä, sekä värikkäille valoille että yksinkertaisille piirustuksille.

He saivat selville seuraavaa:

  • Erityisherkät ihmiset yhdistivät jokaisen ärsykkeen tunteeseen. Heidän neuropsykologinen mekanisminsa yhdistää visuaalisen, auditiivisen tai käsinkosketeltavan ärsykkeen tiettyyn tunnepohjaiseen aistimukseen.
  • Aivojen alueet, jotka liittyvät tietoisuuteen, tunteisiin, empatian kokemiseen ja laajalti tunnettuihin “peilisoluihin” ovat aktiivisempia kuin ihmisillä, jotka eivät osoita merkkejä erityisherkkyydestä.
  • Erityisherkkien ihmisten kipukynnys on erittäin matala, mikä on havaittavissa esimerkiksi kirkkaan valon tai vaatteiden kosketuksen voidessa aiheuttaa heille kipua.
  • Erityisherkkyys liittyy lisäksi erityiseen kykyyn sisäistää yksityiskohtia ja muutoksia esineissä, ympäristössä ja ihmisissä. Tämän selittää korkeampi toiminta niillä aivojen alueilla, jotka liittyvät visuaalisen informaation ja tarkkaavaisuuden liittämiseen.

Neulojen maailma: erityisherkkyys ja masennus

erityisherkkyys-suojattomana-neulojen-maailmassa4

Yksi kaikkein yleisimmistä kysymyksistä on, että ovatko erityisherkät ihmiset alttiimpia kärsimään masennuksesta . Vastaus on yksinkertainen: eivät sen enempää kuin suurin osa ihmisistä. Mutta he kuitenkin kärsivät useammin päivittäisestä surullisuudesta, pettymyksistä ja erilaisuuden tunteesta. Huolimatta tästä kaikesta, eivät nämä tekijät silti määrittele varsinaisen masennustilan ilmaantumista.

Erityisherkät ihmiset ovat alttiimpia kärsimään masennuksesta seuraavissa tapauksissa:

  • Kun ei tiedä olevansa erityisherkkä ihminen ja laskee näiden ominaispiirteiden johtuvan “heikkoudesta,” kuvittelee olevansa herkemmin haavoittuvainen kuin muut, ja näin ollen pyrkii eristäytymään.
  • Erityisherkkien ihmisten täytyy pitää erityistä huolta itsetunnostaan, ymmärtää millaisia he ovat ja hallita tätä “ylistimulaatiota” päivittäisessä elämässään.
  • Toistuva vierailu ympäristöissä, jotka ovat tupaten täynnä painetta, erimielisyyksiä, valoja ja ääniä, tai joissa paljon ihmisiä on pakkaantunut yhteen paikkaan, saattaa saada erityisherkän ihmisen kortisolitasot nousemaan ja lopputuloksena muuntautua erittäin tuhoisaksi stressiksi ja ahdistuneisuudeksi. On erittäin tärkeää hallita kaikkia näitä ärsykkeitä ja nauttia omista yksinäisyyden hetkistä.

Siispä jos näet ympäristösi näyttämönä, joka on täynnään neuloja ja vihollisia, jotka aiheuttavat sinulle vahinkoa, ota tämän näkemyksen sijaan ryhdikäs asento ja ryhdy omaksi parhaaksi ystäväksesi. Nauti musiikista, taiteesta, tästä maailmasta täynnään monivivahteisia ihmeitä, jotka voivat rikastuttaa sinua ja elämääsi, mikäli sallit sen.

Erityisherkän ihmisen täytyy olla tietoinen omasta herkkyydestään, rakentaen vahvuutta omasta lahjastaan ja ymmärtää, että hänen elämänsä on sydämestä syntyisin oleva, erityisenä hyveenä joka erottaa hänet kaikista muista.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.