Mitkä kasvot herättävät eniten luottamusta?

24.3.2016

Asiat joita pidetään “normaalina” jäävät usein vaille huomiota, mutta uusi tutkimus näyttää osoittavan että “normaali” on määritelmänä varsin tarpeellinen kun ihminen päättelee ovatko tietyt kasvot luotettavat vai ei.

Tämän tiimoilta tehdyn tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että sellaisia kasvoja pidetään luotettavimpina, joita yleisesti ottaen pidetään vähemmän viehättävinä.

Tämän tutkimuksen mukaan “kasvojen luotettavuuden vaikutus ihmisen tulkittuun luotettavuuteen” on kaikkein todennäköisimmin syy siihen miksi ihmiset luottavat “tyypillisiin” kasvoihin, koska ne edustavat jotain tuttua ja muistuttavat kulttuurillisesta kuuluvuudesta.

Tässä mielessä näillä tuloksilla on merkittäviä vaikutuksia ja seuraamuksia sosiaalisen havannoinnin ymmärtämisen saralla, mukaan lukien kulttuurien väliset tulkinnat, kertoo Carmel Sofer, joka on sosiaalinen tutkija ja kyseisen selvityksen päätutkija Princetonin yliopistossa (Yhdysvallat) ja Radboud Nijmegen yliopistossa (Alankomaat).

Jotkin tutkimukset viittaavat siihen, että suhde keskivertoisen (tai tyypillisen) ja viehättävän välillä ei ole järin yksinkertaista, ja että jotkin kasvojen ulottuvuudet ovat tärkeämpiä kuin toiset tätä yhteyttä selitettäessä. Sofer ja muut selvitykseen osaa ottaneet tutkijat asettivat kysymyksen, voiko tyypillisyys olla jopa suoremmin yhteydessä luotettavuuden kokemukseen.

Kokeessa tutkijat loivat digitaalisesti “tyypilliset” kasvot 92 naiskasvojen keskiarvosta ja loivat lisäksi “viehättävät” kasvot sulauttamalla yhteen 12 kaikkein viehättävintä kasvomallia toisesta ryhmästä. Sitten he yhdistivät nämä kahdet kasvot vain yhdeksi ja loivat yhdeksän muunnelmaa erilaisilla viehättävyyden ja tyypillisyyden asteilla. Lopullinen tuotos oli 11 erilaisten kasvojen kokoelma vähiten viehättävästä eniten viehättävään, kaikkein tyypillisimpien kasvojen ollessa keskellä.

Osallistuneille naisille näytettiin nämä kasvojen vaihtelut ja he käyttivät 9 pisteen arvoasteikkoa määritelläkseen niiden luotettavuuden ja viehättävyyden. Tutkimuksen aikana osallistuneet näkivät ja arvottivat kutkin kasvot kolmeen kertaan. Tutkija ottivat kokeeseen ainoastaan naisia eliminoidakseen mahdollisen sukupuoleen perustuvan puolueellisuuden siinä miten kasvoja tulkitaan ja arvioidaan.

Tästä seuranneet annetut arvosanat paljastivat tietyn yhteyden tyypillisten kasvojen ja niistä tulkitun luotettavuuden välilllä. Mitä lähempänä kasvot olivat tyypillisiä kasvoja, sitä enemmän niiden pääteltiin olevan luottamuksen ja uskon arvoiset.

Kuitenkin kun viehättävyyttä arvioitiin, ei tyypillisyys osoittautunut olevan kovinkaan merkittävä tekijä arvostelua tehdessä.

“Vaikkakaan tyypilliset kasvonpiirteet eivät tuntuneet aiheuttavan suurtakaan eroa niiden viehättävyyden arvioinnissa, oli tämä tekijä tärkeä niille jotka määrittelivät luotettavuutta ja uskottavuutta,” kertoi Sofer. “Tämä vaikutus saattaa olla jäänyt huomiotta, koska arvio varmuudesta ja viehättävyydestä ovat yleensä vahvasti yhteydessä toisiinsa tutkimuksissa.”

Toinen kokeilu vahvisti nämä tulokset osoittaen, että suhde tavanomaisten kasvojen ja luotettavuuden välillä ei aiheutunut tiettyjen kasvojen käytöstä tai tutkijoiden tekemästä muutoskäsittelystä yhdistellen ja muunnellen kasvoja digitaalisesti.

“Osoitettuamme tyypillisten kasvojen vaikutuksen tulkittuun rehellisyyteen ja suoraselkäisyyteen, loi tuloksemme lisävaloa sille miten tyypilliset kasvot vaikuttavat sosiaalisiin tulkintoihin,” kirjoittavat tutkijat. “Ne korostavat tyypillisten kasvonpiirteiden yhteiskunnallista merkitystä, koska luotettavuuden ja varmuuden arviot ovat niin lähellä yleistä kasvojen arviointia.”

Sofer ja hänen kollegansa ovat kiinnostuneita tutkimaan miten kasvojen tyypillisyys vaikuttaa meidän tulkintaamme muista kulttuurien sisäisesti.

“Meitä kiinnostaa miten ihmiset määrittelevät luotettavuuden kasvojen perusteella vieraillessaan muissa maissa, ja miten ihmiset mieltävät kansainväliset vierailijat,” selostaa Sofer. “Lisäksi me aiomme tutkia tyypillisten kasvojen muotoa ja miten tämä vaikuttaa tulkintaan luotettavuudesta kun mukana on muita tekijöitä, kuten tunteiden ilmaisu.”