Bushido: soturin seitsemän hyvettä

Bushidon kehittivät muinaiset japanilaiset tuodakseen inhimillisyyttä ja kunnioitusta samuraiden taisteluihin. Lue lisää tästä artikkelista!
Bushido: soturin seitsemän hyvettä
Elena Sanz

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Elena Sanz.

Viimeisin päivitys: 03 joulukuuta, 2019

Bushido on ikivanha lista japanilaisia periaatteita. Alun perin näitä elämäntapaohjeita noudattivat pelkästään samurait, ja sana “bushido” tarkoittaakin “soturin tietä”.

Japanilaisille samuraille bushido ei ollut pelkkä noudatettavien sääntöjen lista, vaan kuten käännös ylempänä osoittaa, se on pikemminkin tie, tai yksinkertaisemmin sanottuna prosessi. Se nähtiin oppaana parempaan ihmisyyteen, ei pelkkinä kyseenalaistamattomina sääntöinä.

Bushidon pääasiallinen tavoite oli luoda sotureita, jotka taistelivat sen puolesta mihin he uskoivat menettämättä kuitenkaan inhimillisyyttään. Siinä oli kyse myös kyvystä johtaa muita ihmisiä. Siihen liittyvät arvot olivat toisinaan vielä tärkeämpiä kuin taistelu itse.

Lue alta lisää tämän muinaisen säännöskokoelman seitsemästä hyveestä.

“Nouse esiin ihmisjoukoista, jotka eivät uskalla toimia.”

-Bushido-

Bushidon seitsemän hyvettä

Bushido merkitsee soturin tietä

1. Rehtiys ja oikeudenmukaisuus

Bushidossa rehtiys on rehellisten sopimusten tekemistä ihmisten kanssa ja niiden täyttämistä. Tämä tarkoittaa sitä, että on sanojensa mittainen ja täyttää lupauksensa. Tietyllä tavalla kaikki ihmissuhteet ovat tätä: jatkuvaa sopimusta.

Samurait yhdistivät oikeudenmukaisuuden käsitteen myös itsetietoisuuteen. Mikään laki ei määrännyt, mikä oli oikein tai väärin, vaan ideana oli se, että ihmiset luottivat omaan tuntemukseensa oikeasta ja väärästä. Mutta tämä ei tarkoittanut sitä, että kaikki oli harmaata aluetta; asiat olivat silti mustavalkoisia.

2. Bushido neuvoo olemaan rohkea

Periaatteessa rohkeus merkitsee halua ottaa riskejä saadakseen haluamansa. Soturin opeissa sanotaan, että ei tulisi piilotella kuorensa sisällä kuin kilpikonna.

Samuraiden oli tarkoitus ottaa riskejä ja asettaa itsensä vaaraan. He eivät kuitenkaan tehneet sitä sokeasti; he olivat aina varovaisia ja kunnioittavia. Näin he elivät uskomatonta elämäänsä täysipainoisesti.

3. Myötätunto

Toisin kuin nykypäivän sotilaat, samurait yrittivät olla hyviä ja myötätuntoisia. He näkivät sen sisäisen ja ulkoisen voimansa ilmaisuna. He eivät uskoneet, että taistelu esti armeliaisuuden tuntemista tai muiden asemaan asettumista.

Itse asiassa myötätunto teki vain heidän ponnisteluistaan ja saavutuksistaan oikeudenmukaisempia. Heille toisten ihmisten tuskasta iloitseminen oli epämiellyttävää ja epämoraalista.

4. Bushido ohjeistaa olemaan kohtelias

Kohteliaisuus liittyy läheisesti myötätuntoon. Se tarkoittaa periaatteessa turhan voimannäytön ja julmuuden välttämistä.

Todelliselle soturille röyhkeys ja epäasianmukaisuus taistelussa oli eläimellistä. Bushidon mukaan kohteliaisuus on yhtä paljon peräisin rohkeudesta taistelussa kuin armeliaisuuden osoittamisesta vihollista kohtaan, senkin jälkeen kun vihollinen on voitettu.

5. Kunnia

Lähes koko bushidon filosofia liittyy kunniaan. Sekä samurait että japanilaiset pitävät tätä keskeisenä arvona. Kunniallisuus merkitsee toimimista asianmukaisesti, hyvien eettisten periaatteiden noudattamista ja velvollisuuksien täyttämistä.

Tässä samurait taas kerran painottavat suuresti itsetietoisuutta. He uskoivat, että jokaisen tuli ottaa vastuu omista päätöksistään ja teoistaan. Muiden mielipiteellä ei ole väliä, eikä myöskään sillä mitä muualla on kirjoitettu. Lopulta meidän jokaisen on vastattava itsestämme.

6. Bushido ohjeistaa ehdottomaan rehellisyyteen

Tämä hyve liittyy siihen valtavan suureen painoarvoon, jonka samurait antoivat omalle sanalleen. Heillä on seuraava sanontakin: “Puheet ja teot ovat yksi ja sama”.

Tämä hyve merkitsee täydellistä johdonmukaisuutta. Sanansa antaminen, puhuminen ja lupaukset ovat isoja asioita. Aito soturi tietää, että hänen sanansa on myös ase, sillä sitä käytetään ilmaisemaan kunnioitusta.

Bushido ohjeistaa, että on tärkeää olla sanansa mittainen

7. Velvollisuus ja uskollisuus

Velvollisuus ei ole jotain, mitä joku muu asettaa meille. Se on jotain, mitä me itse valitsemme. Tästä syystä on erittäin tärkeää pitää sanansa. Jos omia lupauksiaan ei täytä, se merkitsee häpeää itselle ja myös kaikille muille itsesi ylä- ja alapuolella.

Bushidon mukaan aidon soturin tulee olla myös täysin uskollinen seuraajilleen. Hänen sanansa ja tekonsa ovat jalanjälkiä, joita muut ihmiset seuraavat. Näin hänellä on valtava velvollisuus muita ihmisiä kohtaan, ja hänen tulisi aina täyttää se ja yrittää toimia kunnioitettavasti.

Kuten näet, bushidon sääntöjä on helppo soveltaa nykymaailmassa. Koemme arkielämässämme monia asioita, jotka vaativat sisäisen soturin esiintuloa. Kuten muinaiset samurait osoittivat, tuon soturin tulisi olla rohkea, myötätuntoinen ja kunnioitettava.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
10 suurenmoista samuraiden elämänohjetta
Mielen Ihmeet
Lue se täällä Mielen Ihmeet
10 suurenmoista samuraiden elämänohjetta

Samurait nosti muiden tavoittamattomissa oleviin suorituksiin heitä inspiroineet periaatteet ja arvot.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Yuzan, D. (1998). El Código del Samuray: El espíritu del Bushido japonés y la vía del guerreo. Edaf.

Mielen Ihmeet -sivuston sisältö on laadittu ainoastaan informatiivisiin ja opetustarkoituksiin. Se ei korvaa ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa on parasta kääntyä luotetun ammattilaisen puoleen.