Thumb Author Maria Belen Saura

Maria Belen Saura

Psykologi


Psykologi, jolla on laaja kokemus neuropsykologiasta, kliinisestä psykologiasta ja psykopedagogiikasta. Hän on toiminut vapaaehtoisena mielenterveysohjelmissa, tehnyt suunnitelmia nuorten päihteidenkäytön ehkäisemiseksi, järjestänyt huumeriippuvuutta käsitteleviä työpajoja, toiminut pedagogisena neuvonantajana ja psykoterapeuttina. Hän on myös osallistunut kongresseihin ja toiminut tiedottajana omilla erikoisaloillaan.

Kirjoittajasta

Valmistunut psykologiksi   Universidad Nacional de Córdoba  -yliopistosta (2021). Hän laajensi koulutustaan opiskelemalla h uumeriippuvuuden ja muiden riippuvuuksien  (2019) sekä  ongelmallisten päihteiden käytön ehkäisyn  (2021) jatko-opinnot samassa opinahjossa.  Hän on myös suorittanut kurssin   El Rol del Perito Psicológico en la Praxis Judicial (psykologisen asiantuntijan rooli oikeuskäytännössä)  Colegio de Psicólogos -opistossa (2017).


María Belén Saura on ongelmallisen kulutuksen ehkäisypalvelun ja neuropsykologian palvelun jäsen. Hän on osallistunut IV kansainväliseen psykologian kongressiin, VII kansalliseen psykologian kongressiin "Tiede ja ammatti" (2020), XXII argentiinalaiseen neuropsykiatrian ja kognitiivisen neurotieteen kongressiin (2020) ja Vll Tucumánin psykologian kongressiin (2021). Hänellä on kokemusta neuropsykologiasta, psykopedagogiikasta ja kliinisestä psykologiasta.


Hän on ollut mukana kirjoittamassa teosta Guía para docentes: Prevención escolar de consumos problemáticos, SEU Facultad de Psicología, UNC (2019). Hän on työskennellyt terveysalalla ongelmakäytön ehkäisyyn tähtäävien työpajojen vetäjänä ja kliinisellä alalla tekemässä neuropsykologisia arviointeja aikuisille, jotka kärsivät patologisesta ikääntymisestä. Tällä hetkellä hän työskentelee itsenäisenä kliinisenä psykologina käyttäen toimissaan kognitiivista käyttäytymisteoriaa ja neuropsykologiaa. Hän toimii myös vapaaehtoisena erilaisissa mielenterveyteen ja sosiaaliseen osallisuuteen liittyvissä ohjelmissa.