Erityisherkkyys: suojattomana neulojen maailmassa

Erityisherkkyyttä pidetään lahjana, erityisenä ja erittäin intensiivisenä tapana kokea ja ymmärtää ympäristöämme emotionaalisella tasolla. Monille ihmiselle tämän erityisyyden kokeminen on kuitenkin kuin ilmapallossa elämistä neuloja täynnään olevan maailman ympäröimänä. Erityisherkkyys merkitsee ennen kaikkea suuremman huomion kiinnittämistä yksityiskohtiin ja oman ympäristönsä vivahteisiin. Tämän ominaisuuden...

Pinokkio-syndrooma: patologiset valehtelijat

Pinokkio-syndrooma tunnetaan psykiatrian piirissä nimikkeellä “patologinen valehtelu” tai toisella nimellään “mytomania.” Jotkut ihmismielen tutkijoista antavat ymmärtää, että tätä poikkeamaa luonnehtii väistämätön tarve valehdella. Kun näemme jonkun aikuisikään ehtineen täyttävän elämäänsä valheilla ja vilpillisyydellä, löydämme me samalla itsemme vakavan ongelman ääreltä. Jotkut ihmiset valehtelevat tietoisesti...