autistinen lapsi kuuntelee jotain

Autismia ei pidä hävetä – vaan välinpitämättömyyttä

Autismi luokitellaan kehityshäiriöksi, joka vaikuttaa henkilön viestintään ja sosiaalisiin suhteisiin. Autismista kärsivällä lapsella on rajalliset kiinnostuksen kohteet ja hänellä on taipumusta stereotyyppiseen käytökseen eli toistuviin rutiineihin ja rituaalisiin toimintoihin. Oireiden suuresta vaihtelevuudesta johtuen sekä Amerikan psykiatrinen yhdistys että yhdysvaltalainen mielenterveyden ja käyttäytymisen...